Lapsia päiväkodissa

Päivitetty: 9.3.2023

Esiopetuksen oppilashuolto

Esiopetusikäisten terveydenhuolto liittyy osana esioppilaiden oppilashuoltoon.
Oppilashuollon palveluita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä terveydenhoitopalvelut. Terveydenhoitopalvelut järjestetään neuvolapalveluina.
Esiopetuksessa oppilashuolto on esiopetusyhteisössä työskentelevien ja oppilashuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä.
Ensisijainen vastuu esiopetusyhteisön hyvinvoinnista on esiopetuksen henkilökunnalla.

Toimi näin

Mikäli arvelet esiopetusikäiselläsi olevan tarvetta oppilashuollon palveluihin, ota asia puheeksi lapsen esiopettajan kanssa.

Etusivu