Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
18.12.2020

Kansallisten kaupunkipuistojen kehittämishankkeisiin myönnetty avustusta 2,8 miljoonaa euroa

Ympäristöministeriö on myöntänyt avustusta kansallisten kaupunkipuistojen kunnostus- ja kehittämishankkeisiin yhteensä 2,87 miljoonaa euroa. Avustukset ovat osa talouden nopeaa elpymistä tukevien toimien kokonaisuutta. Avustusta myönnettiin yhteensä 22 hankkeeseen, jotka toteutetaan vuoden 2021 aikana. Avustusta saavat kaikki kymmenen kansallisten kaupunkipuistojen verkostoon kuuluvaa kaupunkia: Forssa, Hanko, Heinola, Hämeenlinna, Kokkola, Kotka, Kuopio, Pori, Porvoo ja Turku.

Tavoitteena liikkumis- ja virkistysmahdollisuuksien parantaminen

Hankkeilla parannetaan kaupungin asukkaiden liikkumis- ja virkistysmahdollisuuksia sekä lähiluontoon pääsyä. Myös nähtävyys- ja elämyskohteiden saavutettavuutta kansallisissa kaupunkipuistoissa helpotetaan yhteyspolkuja parantamalla ja lisäämällä. Lisäksi rakennetaan luontoa kulutukselta ja häiriöiltä suojaavia rakenteita, kuten portaita ja lintutorneja sekä kunnostetaan jo olemassa olevia rakenteita.

Osalla hankkeista tehdään perinneympäristöjen ja lintukosteikkojen kunnostus- ja luonnonhoitotöitä sekä poistetaan vieraslajeja.

”Kansallisten kaupunkipuistojen tavoitteena on säilyttää kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajana, eheänä kokonaisuutena – kaupunkilaisten olohuoneena. Kaupungit edistävät nyt avustettavilla hankkeilla näiden olohuoneiden käyttöä kaupunkilaisten lähivirkistykseen. On arvokasta, että läheltä kotia löytyy saavutettavia, upeita luonto- ja maisemakohteita. Niitä on myös syytä turvata luontoa suojaavilla rakenteilla”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Avustettavilla toimenpiteillä lisätään myös kansallisten kaupunkipuistoverkostoon kuuluvien kaupunkien nähtävyyskohteiden määrää, mikä monipuolistaa kaupunkien matkailutarjontaa ja matkailijoiden viipymistä kaupungissa. Tämä lisää olemassa olevien palveluiden käyttöastetta ja luo tarvetta myös uusille palveluille. Avustettavilla hankkeilla lisätään siten myös aluetaloudellisia tuloja ja edistetään työllisyyttä pitkällä aikavälillä.

Merkittäviä potteja mm. Porvooseen ja Heinolaan

Merkittäviä potteja saivat esimerkiksi Porvoo, Heinola, Pori ja Hämeenlinna. Suurimman kaupunkikohtaisen avustuksen saa Porvoo. Porvoossa kehitetään merkittävän osan kansallisesta kaupunkipuistosta kattavaa, Porvoon Länsirannasta Emäsalon pohjoiskärkeen kulkevaa lähiulkoilureittiä sekä kunnostetaan rantareitin näköalapaikkoja muun muassa Linnanmäellä, Näsinmäellä, Tornivuoressa ja Ruskiksessa.

Heinolalle myönnettiin avustusta viiteen kohteeseen

Heinolan kaupungin hankkeita ovat esimerkiksi Jyrängön rantareitin kunnostaminen esteettömäksi sekä yhtenäisyyttä parantavien Paviljonginharjun liikunta- ja näköalaportaiden rakentaminen. Lisäksi Koskensaaressa tehdään luonnonhoitotoimia, Isiäiseen rakennetaan lintutorni ja opasteita lisätään.

Porin kaupungin avustus käytetään mm. Porin Metsän hoito- ja käyttösuunnitelman päivitykseen sekä polkuverkon kunnostukseen ja kehittämiseen luotojen alueella ja Porin Metsässä.

Suomen ensimmäinen kansallinen kaupunkipuisto Hämeenlinna juhlistaa ensi vuonna 20-vuotista taivaltaan kansallisena kaupunkipuistona. Hämeenlinna saa avustusta Vanajaveden rantareitin kunnostamiseen, Aulangon saavutettavuuden parantamiseen sekä vuonna 2017 kaupungin hakemuksesta suojellun Sibeliuksen metsän reitistön kehittämiseen.

Lisätietoja

Ympäristöministeriö
Ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander, p. 0295 250 064, jukka-pekka.flander@ym.fi

Asiantuntija Ilona Latsa, p. 0295 250 388, ilona.latsa@ym.fi

Heinola
Teknisen toimen johtaja Harri Kuivalainen, p. 044 797 6907, harri.kuivalainen@heinola.fi

Ympäristöministeriö 18.12.2020

Kategoria: Ympäristö Tekninen toimi