Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
05.09.2017

Julkipanoilmoitus maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain yhteislupapäätöksestä

Heinolan lupa- ja valvontalautakunta on kokouksessaan 31.8.2017 § 23 myöntänyt Egerstan Oy:lle maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisen yhteisluvan soran ja hiekan ottamiseen sekä soran murs-kaukseen Härkälän kylän tiloille Suppa 111-404-3-210 ja Markkula 111-404-3-172.


Päätöksen antopäivä on 7.9.2017. Päätöksen katsotaan tulleen asian-omaisen tietoon silloin kun se on annettu.


Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä Heinolan ympäris-tötoimistossa os. Rauhankatu 3, 18100 Heinola (1.kerros) 7.9. – 9.10.2017 välisenä aikana.


Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen, os. PL 204, 65101 Vaasa. Valitusoikeus on luvan haltijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä viranomaisilla, joiden tehtävä on valvoa asiassa yleistä etua.


Valitusaika on 30 päivää. Valitusajan ensimmäinen päivä on antopäivää seuraava päivä. Valitusaika päättyy 9.10.2017.
Heinolassa 5.9.2017


Heinolan kaupunki
LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNTA

Kategoria: Ilmoitukset