Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Jätteiden ja jätevesien määrät

1990-luvun lopussa, jolloin Heinolassa oli vielä oma kaatopaikka, Heinolassa syntyi asukasta kohden 230 kilogrammaa kotitalousjätettä vuodessa.

Nykyisin Heinola kuuluu Päijät-Hämeen Jätehuollon alueeseen, jossa jätteet kerätään keskitetysti Lahden Kujalaan.

Vuonna 2013 koko Päijät-Hämeen alueella syntyi 500 kilogrammaa kiinteää yhdyskuntajätettä asukasta kohden. Luku sisältää myös paperin ja kartongin arvioidut keräysmäärät.

Kokonaisjätemäärät ovat kasvaneet, mutta jätemäärien kasvua kompensoi osaltaan hyödyntämisasteen suuri nousu: Heinolan jätteiden hyödyntämisaste nousi vuosien 1994 ja 2013 välillä kahdeksasta prosentista 85 prosenttiin.

Kaupungin jätevedenpuhdistamo

Heinolan kaupungin jätevedenpuhdistamo on rakennettu alun perin vuonna 1976 kemiallisena suorasaostuslaitoksena. Vuonna 1996 laitos saneerattiin kaksilinjaiseksi biologiskemialliseksi aktiivilietelaitokseksi.

Vuosina 2007 – 2012 laitosta on saneerattu runsaasti, mm. ilmastusjärjestelmän ja typenpoiston osalta. Lisäksi laitoksella kuivatun lietteen kompostointi lopetettiin vuonna 2007, ja siitä lähtien liete on toimitettu Lahteen Kujalan komposti Oy:n (nykyinen Labio Oy) kompostoitavaksi.

Yritysten jätevedet

Stora Enso Oyj ja Suomen Kuitulevy Oy käsittelevät omissa laitoksissaan jätevesiä ennen niiden johtamista vesistöön.

Nämä yritykset on velvoitettu tarkkailemaan jätevesiensä määrää ja laatua sekä vesistölle aiheutuvaa kuormitusta ja raportoimaan siitä säännöllisesti ympäristölupiensa mukaisesti.