Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Invandrartjänster och handledning

Handledning, rådgivning och experttjänster gällande invandring sköts av den lokala integrationspunkten Alipi.

Handledning och servicerådgivning är avgiftsfria. 

På Heinola stads socialcentral arbetar en socialhandledare, vars arbetsinsats delvis är avsedd särskilt för invandrare.

Socialhandledaren ger råd och handledning åt invandrare och deltar i uppgörandet av rehabiliteringsplaner tillsammans med TE-byrån. Kundrelationens längd varierar enligt behov.

Tolkningstjänster

Tolkningstjänsterna sköts av Lahtisregionens tolkcentral.