Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
02.09.2017

Ilmoitus Helena ja Minna Syrjälän rahaston opiskelija- ja harkinnanvaraisen avustuksen hakeminen kaudelle 2017-2018

Heinolan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi julistaa haettavaksi Helena ja Minna Syrjälän lahjoitusrahastosta avustukset:

1. Opiskelija-avustukset

Avustusta voivat saada maa-, metsä- sekä puutarhatalouden sekä niihin rinnastettavien alojen opiskelijat. Anomuksia haetaan lukuvuodelle 2017–2018. Hakijan on oltava heinolalainen hakuvuoden ensimmäisestä päivästä lähtien, siis 2017 lukien.

Opiskeluun tukea voivat saada myös maa- ja metsätaloudesta toimeentulonsa saavat (MYEL:in piirissä olevat) uudelleen kouluttautumiseen, mikäli entisen ammatin jatkamiseen on inhimillinen este (sairastuminen, tapaturma tai vastaava syy) sekä oman elinkeinon ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvään koulutukseen.

Hakemus opinto-todistuksineen tulee toimittaa 2.10.2017 klo 15.00 mennessä kaupungin asianhallintakeskukseen osoitteella Rauhankatu 3, 18100 Heinola. Kuoreen maininta avustushakemus Syrjälän lahjoitusrahastosta.

2. Harkinnanvaraiset avustukset

Rahastosta voidaan myös myöntää harkinnanvaraista avustusta MYEL:n piirissä oleville henkilöille esim. odottamattomiin taloudellisiin vaikeuksiin, vanhan vakituisen asunnon korjaus- tai lisärakentamiseen (vähävarainen) ja maa- tai metsätalous-elinkeinoon liittyvän yritystoiminnan aloittamiseen tai kehittämiseen.

Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää Heinolan kyläyhdistyksille heidän järjestämiensä vanhusten virkistystoiminnan ja matkojen järjestämiseen.

Harkinnanvaraisissa avustuksissa on jatkuva hakuaika.

Tarvittaessa lisätietoja antaa sosiaali- ja terveyslautakunnan sihteeri Kaisa Liikanen, 044-797 6912.

Hakemuslomakkeet löytyvät kaupungin sähköiseltä ilmoitustaululta.

Heinola 1.9.2017

Sosiaali- ja terveystoimi

Kategoria: