Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
09.02.2018

Ilmoittautuminen esi- ja perusopetukseen sekä haku varhaiskasvatukseen, kerhotoimintaan ja iltapäivätoimintaan alkaa

Taidekerhon lapsia

Esiopetukseen ilmoittautuminen 10.-18.2.2018

Esiopetukseen ilmoittautuminen koskee vuonna 2012 syntyneitä lapsia ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia vuonna 2013 syntyneitä lapsia. Esiopetusta järjestetään peruskoulun toimintapäivinä ma - pe 4 h/pv 13.8.2018–31.5.2019. Osallistuminen esiopetukseen on maksutonta. Perusopetuslain mukaan lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena. Vastuu lapsen osallistumisesta on huoltajalla.

Hakeminen varhaiskasvatukseen ja kerhotoimintaa

Varhaiskasvatuksen hakuaika 10.–18.2.2018 on tarkoitettu uusille 1.8.2018 alkavalle toimintavuodelle kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa tai esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatuspaikkaa tarvitseville lapsille. Muuna aikana hakemus on jätettävä viimeistään 4 kuukautta ennen hoidon toivottua alkamisaikaa tai 2 viikkoa aikaisemmin, jos tieto työ- tai opiskelupaikasta on tullut yllättäen.

Kerhotoiminta on tarkoitettu 2–5-vuotiaille lapsille, jotka eivät ole muussa kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Perhekeskuksen järjestämään avoimeen toimintaan ei tarvitse hakea. Lisätietoja toiminnasta www.heinolanperhekeskus.fi

Lapsella on oikeus kunnalliseen varhaiskasvatukseen vanhempainrahakauden päättymisen jälkeen oppivelvollisuuden alkuun asti. Vaihtoehtoina ovat yksityinen varhaiskasvatus tai kotihoidon tuki.   www.kela.fi/lapsiperheet ja www.heinola.fi/ > varhaiskasvatus.

Sähköiset hakemukset ja lisätietoja löydät täältä.

Ilmoittautuminen peruskoulun 1. luokalle 10.18.2.2018

Vuonna 2011 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa syyslukukauden 2018 alussa. Päiväkodeista jaetaan koteihin Tervetuloa kouluun -opas, josta löytyy tietoa peruskoulunsa aloittavan vanhemmalle. Kouluun ilmoittaudutaan ensisijaisesti sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta 10.–18.2. eskarin huoltajatunnuksilla. Mikäli ilmoittautuminen Wilman kautta ei ole mahdollista, kouluun voi ilmoittautua myös päiväkodeista, kouluilta tai opetus- ja koulutuspalveluista viikolla 7 saatavalla lomakkeella. Lomakkeen voi tulostaa myös kaupungin nettisivuilta. Rehtorin oppilaaksiottopäätös tulee kotiin.   

Lisätietoja löydät täältä.

Hakeminen koululaisten iltapäivätoimintaan 10.-18.2.2018

1.-2. luokkalaiset ja erityisen tuen oppilaat voivat hakea perusopetuslain mukaiseen iltapäivätoimintaan. Iltapäivätoimintaan haetaan ensisijaisesti sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta 10.-18.2.2018. Mikäli sähköisen hakemuksen täyttäminen Wilman kautta ei ole mahdollista, toimintaan voi hakea kaupungin nettisivuilla sähköisesti verkossa. Iltapäivätoimintapaikka pyritään myöntämään kaikille toimintaan määräajassa (10.2-18.2.2018) hakeville 1. luokan oppilaille.

Lisätietoja löydät täältä. 

Lisätietoja:

Päivi Salminen, vs. varhaiskasvatusjohtaja
p. 050 593 9649
paivi.salminen@heinola.fi

Johannes Rinkinen, koulutusjohtaja
p. 050 556 5934
johannes.rinkinen@heinola.fi

Kategoria: