Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Ilmasto

Vuosien 1981 ja 2010 välisenä aikana Heinolassa lämpötilan vuosikeskiarvo oli +4,5 °C. Tuolla aikavälillä kylmin mitattu lämpötila oli -37,5 °C, joka mitattiin tammikuussa 1987. Korkein lämpötilalukema +34,9 °C puolestaan mitattiin heinäkuussa 2010.

Kylmin kuukausi oli helmikuu keskimääräisenä lämpötilanaan -7,3 °C, ja lämpimin kuukausi heinäkuu, jonka keskilämpötila 1981 – 2010 oli 17,4 °C.

Pitkällä aikavälillä Heinolassa sekä lämpötilassa että sademäärissä on havaittavissa nousua. Lämpötilan osalta nousu on varsin merkittävä, eikä lähes kymmenen prosentin nousu keskisademäärässäkään ole mitätön muutos.

Alla kuvassa Keskilämpötilat vuosiarvoina Heinolassa vuosina 1962 – 2014 (Ilmasto-opas & Ilmatieteen laitos 2015). Punainen katkoviiva kertoo lämpötilan muutoksen trendin.

Tässä kuvassa vuotuiset sademäärät Heinolassa vuosina 1962 – 2014 (Ilmasto-opas & Ilmatieteen laitos 2015). Punainen katkoviiva kertoo sademäärän muutoksen trendin.

CO2 –raportti

Heinola on ollut mukana CO2-raporttipalvelussa vuodesta 2008 lähtien. Palvelun tiimoilta julkaistaan vuosittain raportti kasvihuonekaasupäästöistä.

Laskennassa ovat mukana kauko-, sähkö- ja erillislämmitys, maalämpö, kuluttajien ja teollisuuden sähkönkulutus, tieliikenne, maatalous ja jätehuolto. Linkki raporttiin (erillinen tiedosto)