Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Ikäihmisten perhehoito

Perhehoitoa annetaan ikääntyneelle henkilölle, jonka hoitoa tai muuta huolenpitoa ei voida tarkoituksenmukaisesti järjestää hänen omassa kodissaan tai muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita hyväksi käyttäen ja jonka ei katsota olevan laitoshuollon tarpeessa.

Ikäihmisten perhehoito on toimintaa, joka tapahtuu perhehoitajan omassa yksityiskodissa tai hoidettavan kotona.

Perhehoidettavalla on muihin perhekodin jäseniin tasavertainen asema. Perhehoidon tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito.

Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus kodinomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää hänen perusturvallisuuttaan ja sosiaalisia suhteitaan (Perhehoitolaki 2015).

Perhehoito voi olla pitkäaikaista, lyhytaikaista tai osavuorokautista.

Perhehoito on tarkoitettu ikäihmisille, joille sen arvioidaan olevan ensisijainen hoitomuoto.

Heinolan kaupunki etsii ikäihmisten perhehoitajana toimimisesta kiinnostuneita henkilöitä

Lisätietoja löydät tästä.