Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Hulevesisuunnitelmat

Hulevesi on maan pinnalta (esim. kadut, pysäköintialueet), rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä.
Myös rakennusten perustusten kuivatusvedet eli salaojavedet ovat hulevettä.

Hulevesisuunnitelma sisältää alueen hulevesien hallinnan ratkaisuja ja rakenteita.

Nähtävillä olevat hulevesisuunnitelmat:

-

Aiemmin nähtävillä olleet:

Vuohkallion hulevesisuunnitelma

Vuohkallion hulevesisuunnitelman suunnitelmakartta

Kuulutus