Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Hoitotakuu

Alla tietoa hoitoonpääsystä. Hoitoonpääsyn tiedot julkaistaan 3 kertaa vuodessa.

Perusterveydenhuolto (terveyskeskus ja suun terveydenhuolto)

Terveyskeskustoiminta järjestetään niin, että kuntalainen/potilas voi saada yhteyden terveyskeskukseen arkipäivisin välittömästi virka-aikana (klo 8.00–15.00).

Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee tehdä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana.

Kiireellinen hoito järjestään saman päivän kuluessa. 

Ei-kiireellinen lääketieteellinen hoito järjestään 3 kuukauden kuluessa.

Suun terveydenhuollossa hammaslääketieteellinen hoito järjestetään kohtuullisessa ajassa, kuitenkin enintään 6 kuukauden kuluessa.

Erikoissairaanhoito

Hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta.

Lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä ja aloitettava viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. 

Hoitoonpääsyn toteutuminen Heinolan terveyskeskuksessa

Terveyskeskus, tilanne 25.9.2019

Välitön yhteydensaanti toteutuu. Hoidon tarpeen arviointi toteutuu 3 arkipäivän kuluessa. Kiireellinen hoito toteutetaan pikapolilla tai päivystyksessä. Keskimäärin jonotusaika kiireettömään hoitoon lääkärin vastaanotolle on noin 2 - 3 viikkoa.

Suun terveydenhuolto, tilanne 2.12.2019

Välitön yhteydensaanti toteutuu. Hoidon tarpeen arviointi 1 arkipäivän kuluessa. Potilas saa aikaa varatessaan ajan suoraan ajanvarauskirjaan. Kiireellinen hoito toteutuu hammaslääkärin vastaanotolla tai päivystyksessä. Keskimäärin jonotusaika kiireettömään hoitoon hammaslääkärin vastaanotolle on noin 3-4 viikkoa.

Ajanvaraus: 03 849 4369

Tiedot julkaistu 25.9.2019

Erikoissairaanhoito, poikkileikkauspäivä 31.8.2019

Tiedoissa ovat mukana vain hoitotakuun piiriin kuuluvat asiakkaat:

1 Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

2 Hoidon tarpeen arviointia odottavien lukumäärä ja odotusajat

3 Saapuneet lähetteet ja niiden käsittelyaika

4 Jäsenkuntien/oman alueen hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

5 Yleisimpiin leikkauksiin ja konservatiivisiin hoitoihin odottavien lukumäärä ja odotusajat

6 Yleisimpiin leikkauksiin ja konservatiivisiin hoitoihin odottavien lukumäärä ja odotusajat toteutuneiden hoitojen osalta

7 Alle 23-vuotiaiden lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

8 Alle 23-vuotiaiden lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen hoidon tarpeen arviointia odottavien lukumäärä ja odotusajat

Tiedot julkaistu 25.9.2019