Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
03.04.2019

Hiekanpoisto aloitettu Heinolan kaduilta

Katujen puhdistus on aloitettu

Talven hiekoitushiekan poisto on päästy aloittamaan kaduilta. Töitä hidastavat lumi ja jää, jotka osittain ovat vielä sulamatta, mutta kaupungin katuyksikkö tekee töitä niin hyvin ja nopeasti kuin olosuhteet mahdollistavat. Katu kastellaan ennen hiekan poistoa ja pyritään myös huuhtelemaan vedellä harjauksen jälkeen.

Erityisesti kuivina, tuulisina päivinä kaduista nousee nyt pölyä. Heinolassa seurattiin ilmanlaatua jatkuvatoimisesti vuoteen 2015 asti. Ilmanlaadun tarkkailutiedosta saadun kokemuksen mukaan silloin, kun hiekkapöly näkyy selvästi ilmassa, myös ilmanlaadulle asetetut raja-arvot ja tavoitearvot ovat lähellä ylittyä. Herkät ihmiset voivat silloin suojautua pölyltä esim. hengityssuojaimella. 

Ympäristönsuojelu muistuttaa kiinteistönomistajia ja huoltoyhtiöitä, että kaikessa hiekoitushiekan poistamisessa on käytettävä riittävästi vettä pölyämisen vähentämiseksi. Määräys koskee myös hiekan poistamista lehtipuhaltimella. 

Aurinkoisia kevätpäiviä ja hyviä pyöräilykelejä kaikille heinolalaisille!

Lisätietoja:

Katumestari
Jari Hämäläinen
044 797 6884

Katuyksikön työnjohtaja
Jouko Rajajärvi
044 797 8507

Ympäristönsuojelusihteeri
Kai Virtanen
050 565 1397

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@heinola.fi

Kategoria: