Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
12.09.2020

Helena ja Minna Syrjälän rahaston opiskelija- ja harkinnanvaraisen avustuksen hakeminen kaudelle 2020-2021

Heinolan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi julistaa haettavaksi Helena ja Minna Syrjälän lahjoitusrahastosta avustukset:

1. Opiskelija-avustukset

Avustusta voivat saada maa-, metsä- sekä puutarhatalouden sekä niihin rinnastettavien alojen opiskelijat. Anomuksia haetaan lukuvuodelle 2020–2021. Hakijan on oltava ensimmäisenä hakuvuotena heinolalainen (1.1.).

Opiskeluun tukea voivat saada myös maa- ja metsätaloudesta toimeentulonsa saavat (MYEL:in piirissä olevat) uudelleen kouluttautumiseen, mikäli entisen ammatin jatkamiseen on inhimillinen este (sairastuminen, tapaturma tai vastaava syy) sekä oman elinkeinon ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvään koulutukseen.

Hakemus opintotodistuksineen tulee toimittaa 12.10.2020 klo 15.00 mennessä kaupungin asianhallintakeskukseen osoitteella Rauhankatu 3, 18100 Heinola. Kuoreen maininta: avustushakemus Syrjälän lahjoitusrahastosta.

2. Harkinnanvaraiset avustukset

Rahastosta voidaan myös myöntää harkinnanvaraista avustusta MYEL:n piirissä oleville henkilöille esim. odottamattomiin taloudellisiin vaikeuksiin, vanhan vakituisen asunnon korjaus- tai lisärakentamiseen (vähävarainen) ja maa- tai metsätalous-elinkeinoon liittyvän yritystoiminnan aloittamiseen tai kehittämiseen.

Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää Heinolan kyläyhdistyksille heidän järjestämiensä vanhusten virkistystoiminnan ja matkojen järjestämiseen.

Harkinnanvaraisissa avustuksissa on jatkuva hakuaika.

Hakemuslomakkeet ja ohjeet

Hakemuslomakkeet ja ohjeet löytyvät Helena ja Minna Syrjälän lahjoitusrahasto -sivulta.

Kategoria: Avustuksia haettavana