Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Heinolas museer

Heinola har tre museer:

Stadsmuseet berättar om stadens historia från slutet av 1700-talet till 1930-talet. Där finns också interiörer från borgarhem på 1800-talet, medalj- och penningsamlingar samt en samling föremål som Anja Juurikkala designat för Arabia. Heinolas stadsmuseum har blivit känt för sina utställningar som presenterar olika tids- och stilperioder.

I konstmuseet finns den permanenta utställningen Spranger, som presenterar europeiskt porslin från 1700-1900-talen samt minister P. J. Hynninens konststiftelses bibliotek. Konstmuseet ordnar varierande utställningar året runt.

Genom porten till länsgevaldiger Aschans trädgård och hus kan man gå 200 år bakåt i tiden. I huset finns gustavianska möbler, tapeter och bruksföremål, dörrar och fönster, som berättar om Heinola på länsgevaldigerns tid. Trädgården följer trenderna i slutet av 1700-talet och varje sommar odlas där den tidens nytto- och prydnadsväxter.

Kontaktuppgifter

  • Kauppakatu 14 (byrån), 18100 Heinola 
  • tfn 03 849 3651, museo@heinola.fi
    Betjäningsspråk: finska, svenska och engelska