Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
21.09.2017

Heinolan valtuuston talousarvioseminaari käynnistyi Tallinnassa

Talousarvioseminaari käynnistyi Tallinnassa

Heinolan valtuuston talousarvioseminaari alkoi eilen n. klo 14 Tallinnassa. Seminaarin avasi valtuuston puheenjohtaja Niina Varjo. Varsinaiset seminaariesitykset aloitti omalla puheenvuorollaan kaupunginjohtaja Jussi Teittinen.

Kaupungin strategian mukaisten ohjelmien esittely käynnistyi Yhteisten palveluiden talousarvion esittelyn yhteydessä. Demokratiaohjelman esittelijänä toimi hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin. Keskustelua käytiin erityisesti asiakaspalvelun roolin kehittämisestä, joka on yksi demokratiaohjelman keskeisistä tavoitteista. Organisaatiouudistuksen Yhteiset palvelut –toimiala, joka toimii tukipalveluna muille toimialoille, herätti keskustelua. Erityisesti Osallisuus&vuorovaikutus-palvelualueen tulevaisuus keskustelutti valtuutettuja.

Resurssiohjelman esitteli henkilöstöjohtaja Pirjo Manninen, joka käsitteli erityisesti valtuuston odottamaa henkilöstösuunnitelmaa. Kaupungin henkilöstön määrä puhutti muutenkin seminaarin aikana. Henkilöstösuunnitelma sai kiitosta valtuutetuilta. Keskustelua käytiin tulevaisuuden henkilöstömääristä, kun sosiaali- ja terveyspalvelut poistuvat kaupungin toiminnasta.

Varapuheenjohtaja Heimo Riutta jatkoi puheen johtamista kahvitauon jälkeen. Sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Korttila esitteli talousarvion toimialansa osalta. Keskustelua käytiin soten sairauspoissaoloista ja Kanervalan palvelukeskuksen kohtalosta. Samoin keskustelua käytiin Mäntylän asumispalveluyksiköstä, jonka osalta puhutti mm. sen vuokrasopimuksen päättyminen 2021. Keskustelussa nousi esiin myös päivätoiminnan tulevaisuus, koska päivätoiminta on ollut omaishoitajien käytössä.

Elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä esitteli talousarvion Elinvoima-toimialan osalta sekä kaupungin strategian ohjelmista Elinvoimaohjelman. Keskustelua käytiin mm. Kimolan kanavan vaikutuksista kaupungin elinvoimaisuuteen. Toimiala sai kiitosta aktiivisesta työstään paikkakunnan yritysten parissa. Puheenvuoroissa nousi esiin myös valtuutettujen ja yritysten yhteistyön lisääminen.

Kaupungin strategian neljännen ohjelman – Hyvinvointiohjelman - esitteli hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-Oja. Keskustelussa puhutti erityisesti varhaiskasvatuksen erityislapsiryhmän integroiminen muihin päiväkotiryhmiin. Muita puhuttavia aiheita olivat museon perusnäyttelyn uudistaminen, joka sai kannatusta, sekä opettajien tuntimäärien vähentäminen.

Päivän päätti ympäristöpäällikkö Helka Sillforsin esitys Lupa- ja valvonta –toimialan talousarviosta. Tekniikan osalta talousarvion esittely jätettiin torstaille ajan puutteen vuoksi.

Lisätietoja

Valtuuston                                                Valtuuston
puheenjohtaja                                           1. varapuheenjohtaja
Niina Varjo                                                Heimo Riutta
050 542 9449                                            040 505 4951,
niina.varjo(at)heinola.fi                               heimo.riutta(at)gmail.com

Kategoria: Yleinen