Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
04.09.2020

Heinolan valtuuston seminaari 4.9.2020

Valtuusto kokoontui 4.9.2020 talousseminaariin käsittelemään talouden tilannekuvaa ja talouden haasteita. Aiheina olivat mm. talouden tilannekuva yleisesti ja Heinolassa, väestörakenteen muutokset sekä tulevaan varautuminen. Seminaarissa saatiin katsaus myös mahdollisesta sote-uudistuksesta ja sen vaikutuksista.

Toimielinten roolia ja strategiaa selkiytetään

Valtuuston talousseminaarin ensimmäisessä osassa käsiteltiin kaupunginjohtaja Jari Parkkosen sekä hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmin johdolla strategisten tavoitteiden ja talousarvioprosessin selkeyttämistä ja talousarvion laadinnan aikataulua. Lisäksi esityksessä käsiteltiin myös toimielinten eli valtuuston sekä lautakuntien roolien selkeyttämistä osana talousarvion laadintaa. Muutosten tavoitteena on selkeyttää prosessia ja vastuita sekä lisätä valmisteluaikaa päätösten tueksi.

Tarkemmat toimialakohtaiset talousarvioesitykset käydään läpi syksyn seuraavassa talousseminaarissa 25.9.2020, jonka jälkeen lautakunnat antavat omat talousarvioesityksensä hallitukselle. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä kokouksessaan 26.10.2020. Tämän jälkeen asia etenee valtuuston käsittelyyn.

Talouden tilannekuvasta katsaus

Hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi esitteli myös kaupungin talouden tilannekuvaa ja nosti esiin mm. seuraavat talouden tilaa kuvaavat seikat:

  • vuosi 2020 toteutuu keväällä arvioitua parempana
  • koronan taloudelliset vaikutukset näkyvät todellisina vasta ensi vuoden talousluvuissa
  • verorahoituksen kasvu on heikkoa
  • toimintakatteen kasvu suhteessa verorahoitukseen on liian suuri
  • investointien taso on korkea
  • tulorahoitus ei ole riittävällä tasolla
  • lainamäärä on korkea ja kasvaa edelleen
  • vahvat sijoitustuotot ovat Heinolan vahvuus.

Väestönrakenteen muutoksen tulee näkyä kaupungin palvelurakenteessa

Talousseminaarissa kuultiin myös johtavan asiantuntijan Timo Aron esitys väestörakenteen muutosten vaikutuksista. Esityksen keskeinen sisältö oli, että väestönrakenteen muutokset eivät tapahdu hetkessä, vaan niitä tulee tarkastella noin 10 vuoden sykleissä.

Heinolan väestönrakenteessa näkyvät vahvasti ikääntyneiden määrän kasvu ja syntyvyyden lasku. Oleellista on tehdä älykästä sopeutumista palvelurakenteeseen suhteessa väestönrakenteen ennusteisiin sekä panostaa kaupungin pito- ja vetovoimatekijöihin.

Talouden painelaskelmien johtopäätöksiä

Eero Laesterä FCG Oy:stä jatkoi Timo Aron viestiä väestörakenteen muutosten aiheuttamista haasteista talouteen. Laesterä myös analysoi talouden tilaa ja vahvisti hallinto- ja kehitysjohtajan esittelemää viestiä talouden tilannekuvasta. Laskelmien pohjalta Laesterä totesi taloudessa olevan haasteita, joiden johdosta ratkaisuja toimintamenojen kasvun hillitsemiseksi tulisi kyetä tekemään.

Katsaus sote-uudistukseen

Päivän lopuksi saatiin kaupunginjohtajan ja hallinto- ja kehitysjohtajan katsaukset sote-uudistuksesta sekä sen vaikutuksista. Sote-uudistusta koskeva lausunto käsitellään kaupunginhallituksessa 14.9.2020.

Sote-uudistuksen talousnäkökulmassa tarkasteltiin mm. vaikutuksia Heinolan talouteen ja todettiin, että tämän hetken tietojen pohjalta uudistus vähentäisi merkittävästi kaupungin toimintamenoja ja -tuloja sekä verotuloja ja valtionosuuksia. Uudistuksen toteutuessa kaupungille ei jäisi soteen liittyvää toimintaa lainkaan, mutta kiinteistöt jäisivät kuitenkin omistukseen, samoin velat. Arvioitu talousvaikutus olisi lievästi negatiivinen.

Talousaiheen käsittely jatkuu syyskuun lopussa

Valtuusto kokoontuu 25.9. toiseen talousseminaariin, jolloin talousaiheita jatketaan. Vieraana tuolloin ovat mm. Kuntaliiton kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen ja PHHKY:n Marina Erhola. Lisäksi käsittelyssä ovat toimialojen talousarvioesitykset.

Lisätietoja

Niina Varjo, valtuuston puheenjohtaja
050 542 9449 etunimi.sukunimi@heinola.fi

Jari Parkkonen, kaupunginjohtaja
0400 862977, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Hanna Hurmola-Remmi, hallinto- ja kehitysjohtaja
044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Kategoria: Yleinen