Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
22.09.2017

Heinolan valtuusto käsitteli talousarviota seminaarissaan

Talousarvioseminaari jatkui torstaina 8.30 alkaen. Päivän avasi Tekniikka-toimialan talousarvion esittelyllä teknisen toimen johtaja Tapio Pesonen. Aiheista erityisesti sote-kiinteistöjen myynti herätti keskustelua.

Toimialojen esitysten jälkeen valtuustoryhmät jatkoivat työskentelyään ja ottivat kantaa esityksiin. Iltapäivällä kokoonnuttiin keskustelemaan aiemmin puhuttaneista teemoista. Torstaina konkreettisia linjauksia talousarviosuunnittelulle ei vielä saatu.

Keskustelu talousarvion linjauksista jatkui perjantaina. Talousarvioon vuodelle 2018 suunniteltu Kanervalan palvelukeskuksen toiminnan alas ajaminen sai laajan tuen. Asian valmistelu käynnistetään viranhaltijoiden ja lautakuntien työllä.

Talousarvion suunnitteluvuosille ei nähty tarpeelliseksi asettaa lainakattoa. Tavoiteltavasta vuosikatteesta käytiin keskustelua, mutta katteen tasosta ei saatu yhteneväistä linjausta. Monessa puheenvuorossa todettiin, että katteen tulee olla positiivinen. Kiinteistöinvestointien rahoituksesta käytiin keskustelua. Investointien rahoittaminen lainalla sai suurta kannatusta, mutta esiin nousivat myös leasing-ratkaisut.

Heinolan Työvalmennuskeskus Oy:n ikkunatuotantotoiminnan alasajo sai valtuustolta yksimielisen tuen. Valtuusto tuki myös nuorten ja aikuisten työpajatoimintojen yhdistämisen selvittämiselle.

Valtuustoseminaari otti kantaa myös kaupungin työterveyshuollon järjestämiseen. Tällä hetkellä kaupungin järjestämä työterveyshuolto on yli lainsäädännön edellyttämän tason sisältäen työntekijöille tarjottavat sairaanhoidon palvelut. Kaupungin terveydenhuollon hyvä perustaso kannusti valtuutettuja tukemaan työterveyshuollon rajaamista lakisääteiseksi.

Muista linjauksista tuleville vuosille vihreää valoa saivat erityisryhmien työ- ja päivätoiminnan yhdistäminen yhdeksi toiminnoksi sekä Elinvoima-toimialan siirtyminen kaupungin omiin tiloihin. Seminaarin kannatusta sai myös ulkopuolisen asiantuntijan palkkaaminen selvittämään kaupungin säästökohteita.

Lisätietoja

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Niina Varjo                        
050 542 9449                                           
niina.varjo(at)heinola.fi          

Kategoria: Yleinen