Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
17.11.2020

Heinolan valtuusto käsittelee talousarviota kokouksessaan 23.11.2020

Heinolan kaupungin valtuusto käsittelee vuoden 2021 talousarviota kokouksessaan 23.11.2020. Vuoden 2021-2024 talousarviota ja -suunnitelmaa sekä talouden tilannekuvaa on aiemmin käsitelty kahdessa valtuustoseminaarissa: 4.9.2020 ja 25.9.2020. Kaupunginhallitus on puolestaan käsitellyt talousarviota 26.10. ja 9.11.2020.

Vuoden 2021 kaupunginhallituksen talousarvioesitys on kaupunginjohtajan esityksestä (0,5 milj. eur ylijäämä)  poiketen n. 16 t euroa ylijäämäinen. Kaupunginjohtajan esitykseen verrattuna muutoksia on tehty mm. valtionosuuksiin ja verotuloihin viimeisimpien saatavilla olevien tietojen mukaan.  

Suunnitelmavuosina 2022-2024 tilikausien tulokset painuvat kuitenkin alijäämäiseksi. Tämä on huolestuttava kehitys.

Verorahoituksen kehitys negatiivinen

Heinolan kaupungin toimintamenot vuonna 2021 ovat yhteensä 152,8 milj. euroa. Toimintamenot kasvavat n. 2,4 % ja toimintakatteen osoittama alijäämä eli nettomenot kasvavat n. 3,4 % (3,8 milj. eur).

Arvio vuoden 2021 verotuloista on yhteensä n. 72,9 milj. euroa, mikä on n. 2 % (1,4 milj. eur) vuoden 2020 arvioituja verotuloja suurempi.  Talousarvioesitys ei sisällä verojen korotuksia. Valtionosuudet vuodelle 2021 on arvioitu 49,5 milj. euroksi, mikä on n. 1,7 milj. euroa kuluvan vuoden valtionosuuksia pienempi.  Verorahoitus yhteensä heikkenee 0,3 milj. euroa, joten verorahoituksella ei kyetä kattamaan nettomenojen 3,8 milj. eur kasvua. 

Investointeihin satsataan edelleen

Heinola panostaa voimakkaasti tulevaisuuteen. Investoinnit vuonna 2021 ovat yhteensä n. 26,8 milj. euroa. ja koko suunnitelmakaudella n. 66,1 milj. euroa. Kiinteistöjen rakentamiseen käytetään v. 2021 n. 16,6 milj. euroa. Merkittävimmät investoinnit ja panostukset tulevaan ovat lukio sekä Kailas-talo.

Velkaantuminen kasvaa voimakkaasti edelleen 

Korkeasta investointitahdista johtuen ja alhaisesta tulorahoituksen tasosta johtuen taloutta rasittaa selkeästi valtakunnallista tasoa korkeampi velkamäärä.

Nettovelka kasvaa v. 2021 arviolta n. 14,5 milj. euroa. Velkamäärä asukasta kohden nousee vuoden 2021 aikana arviolta 6 458 euroon/asukas. 

Heinolassa 17. marraskuuta 2020                 

Jari Parkkonen                                            Hanna Hurmola-Remmi
kaupunginjohtaja                                         hallinto- ja kehitysjohtaja                            

 

Kategoria: