Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
13.06.2019

Heinolan uuden lukion urakkatarjoukset on saatu, rakennushankkeelle esitetään lisärahoitusta

Havainnekuva "Notski"-voittajaehdotuksesta: näkymä Lampikadulta nuortenpihalle. Kuva: Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy.

Heinolan uuden lukion rakentamisen kokonaisurakka on kilpailutettu avoimena tarjouskilpailuna, joka päättyi 10.6.2019. Tarjouksia saatiin kaksi, joista kumpikin ylitti suun­nit­te­lu­vai­heen lopulla tehdyn laskennallisen kustannusarvion.

Tarjoukset kertovat markkinoilla vallitsevan todellisen hintatason. Edul­li­sim­man tarjouksen mukaan laskettuna hanke tarvitsee 2 200 000 euron lisäyksen aiempaan investointimäärärahaan. Erot tarjoushintojen ja laskennallisen kustannusarvion välillä selittynevät pääosin ra­ken­nus­teol­li­suu­den korkeasuhdanteella.

Vuodenvaihteessa tehdyn kustannusarvion jälkeen suun­ni­tel­mia on myös jouduttu vielä tarkentamaan kustannuksia lisäävillä muutoksilla, jotka koskevat kiin­to­ka­lus­te­suun­ni­tel­maa, ilmanvaihtokonehuoneen laajuutta ja koneiden määrää sekä savunpoistojärjestelmää.

Kustannusten pienentäminen johtaisi laajaan lisäsuunnitteluun

Rakennuskustannuksia voisi teoriassa yrittää vielä laskea pienentämällä ra­ken­nuk­sen kokoa. Toinen tapa olisi hakea säästöjä talon arkkitehtuurista sekä rakenne- ja ta­lo­tek­niikasta. Kumpikin tapa jatkaisi suunnitteluprosessia noin puoli vuotta. Arvion mukaan 2,2 miljoonan euron säästön ha­ke­mi­nen on melko mahdotonta muuttamatta oleellisesti arkkitehtuurikil­pai­lun pohjalta suunnitellun rakennuksen luonnetta ja toiminnallisuutta.

Teknisen lautakunnan kokoukseen 18.6. on tulossa esitys lisärahoituksesta lukiohankkeelle siten, että nykyinen 16 565 000 euron investointimääräraha nostettaisiin 18 765 000 euroon. Määrärahaesityksen jatkokäsittely tapahtuu kaupunginhallituksessa ja lopullinen päätös valtuustossa.

  

Lisätiedot:

Ilpo Hyytiä

Kiinteistöpäällikkö

044 797 6859 

etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Harri Kuivalainen

Teknisen toimen johtaja

Heinolan kaupunki

044 797 6907

etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Kategoria: Opetus ja koulutus Nuoriso Tekninen toimi