Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Heinolan perhekeskus

Heinolan perhekeskus on osa lapsiperheiden palveluja.  Toiminnan tarkoituksena on tarjota sekä lapsille että koko perheelle virikkeitä, vertaistukea sekä samassa elämäntilanteessa olevia tuttavia.

Perhekeskustoimintaa hallinnoi Heinolan kaupunki, mutta yhteistyöverkosto koostuu laajasta eri alojen ammattilaisten, perheiden, järjestöjen ja vapaaehtoisten joukosta. Heinolassa perhekeskustoiminta tarkoittaakin sekä palveluverkostoa että perheiden kohtaamispaikkaa, joka kokoaa yhteen lasten ja nuorten perheiden palveluja ja toimijoita. Perhekeskustoiminnan tavoitteena on lasten hyvinvoinnin edistäminen ja vanhemmuutta tukevien palveluiden vahvistaminen. Perhekeskustoiminta pyrkii myös lisäämään vertaisryhmätoimintaa ja yhteisöllisyyttä, luomaan yhteistyö- ja kumppanuuskulttuuria, vahvistamaan työntekijöiden osaamista sekä uudistamaan palvelurakenteita pysyvästi. Perhekeskuksen tehtävänä on tarjota kaikille avoimia matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja Heinolassa

Perhekeskustoiminnan ydinajatuksia ovat

 • Vanhempien jaksaminen edistää lasten hyvinvointia
 • Kaikille tarjolla olevat palvelut luovat turvaverkkoa, syntyy uusia tuttavuuksia ja ehkä ystävyyksiäkin.
 • Vertaistuki vähentää yksinäisyyttä, lisää arjessa jaksamista ja tuo iloa elämään
 • Moniammatillisuus ja työn tekeminen yhdessä tekevät palveluista monipuolisempia ja lisäävät työntekijöiden osaamista.
 • Ennaltaehkäisevät palvelut ja oikea aikainen tuki vahvistavat lapsiperheiden selviytymistä arjen haasteista

Perhekeskuksen toimintamuotoja Heinolassa

 • Avoimet varhaiskasvatuspalvelut kotona lapsiaan hoitaville perheille ja samalla kohtaamispaikka lasten vanhemmille
 • Erilaiset vertaisryhmätoiminta perheiden erilaisissa elämänvaiheissa ja -tilanteissa
 • Laajalla yhteistyöpohjalla toteutettava, lapsen syntymän ympärillä toimiva perhevalmennus
 • Ennaltaehkäisevän perhetyön jalkautunut työmalli
 • Ennaltaehkäisevä parisuhdetoiminta
 • Perhekeskustoiminta on pääasiassa ryhmämuotoista ja kaikille tarjolla olevaa palvelua.