Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
19.05.2020

Heinolan opetushenkilöstöön luotetaan edelleen vahvasti

Heinolan opetushenkilöstöön luotetaan edelleen vahvasti

Päijät-Hämeen kaikki kunnalliset koulutuksenjärjestäjät toteuttivat yhdessä esi- ja perusopetuksen arviointikyselyn huoltajille, oppilaille ja opetushenkilöstölle. Heinolassa kyselyyn vastasi 1194 esiopetuksen lasta ja perusopetuksen oppilasta, 360 huoltajaa ja 123 opetushenkilöstöön kuuluvaa.

Kaikki vastaajaryhmät pitävät vahvuuksina osaavaa henkilöstöä, joka tukee lapsia ja oppilaita. Oppimisympäristö on kannustava ja turvallinen kaikkien vastaajien mielestä. Turvallisuuden kehittämiskohteena pidetään lähialueiden liikennejärjestelyjä. Yhteistyö huoltajien kanssa toimii hyvin. Vuorovaikutus on luontevaa, luottamuksellista ja avointa. Esiopetuksessa pidetään vahvuutena perheen ja työntekijöiden kohtaamista päivittäin, ja tämän kautta matalaa kynnystä keskustella lapsen asioista.

Edellisessä kyselyssä kehittämiskohteeksi nostettiin tieto- ja viestintätekniikan käyttämisen ja laitteiston määrän lisääminen. Tulosten mukaan tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään aiempaa enemmän, missä apuna on ollut myös hyvinvointipalvelujen investoinnit laitteistoon ja henkilöstön osaamisen lisäämiseen.

Aikaisempien kyselyjen lailla kehitystarvetta on kaikkien vastaajaryhmien mukaan oppimistilojen terveellisyydessä ja viihtyisyydessä. Uudet valmistuvat koulurakennukset osaltaan parantavat tilannetta, jotta Heinolan lapset ja nuoret voivat käydä koulunsa moderneissa ja terveissä oppimisympäristöissä. Henkilöstön vastauksissa on huoli, saavatko oppilaat riittävästi tukea ajoissa.

Erityisesti perusopetuksen kyselyssä nousee esille yhteisten pelisääntöjen noudattamisen tärkeys. Esiopetuksessa yhteisten pelisääntöjen osalta tilanne on kehittynyt parempaan suuntaan. Kaikki vastaajat kokevat työrauhassa olevan parantamisen varaa. Esiopetuksessa olevien lasten mukaan leikkiä on tullut aikaisempaa enemmän, mutta vieläkin leikkiä voisi olla enemmän.

Lisätietoja:

Opetus- ja koulutuspalveluiden laatuvastaava, rehtori Jani Alatalo, 044 797 8549
Varhaiskasvatuksen laatuvastaava, päiväkodin johtaja Ville Häyrinen, 050 595 0153

Kategoria: Opetus ja koulutus