Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Heinolan lukion arkkitehtuurikilpailu

 

Heinolan kaupungin järjestämä arkkitehtuurikilpailu uuden lukiorakennuksen suunnittelemiseksi on ratkennut. Palkintolautakunnan yksimielinen päätös esiteltiin julkistamistilaisuudessa WPK-talolla 30.8.2017.

Kilpailu on järjestetty kutsukilpailuna neljälle työryhmälle. Työryhmiksi valittiin 23 osallistumishakemuksen joukosta Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy, Playa Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Esa Ruskeepää Oy ja Verstas Arkkitehdit Oy. Ryhmien kilpailuehdotukset on laadittu nimimerkeillä ”Huippu”, ”Notski”, ”Raami” ja ”Tintin”. 

Heinolan kaupunki on järjestänyt kilpailun luodakseen uudelle lukiolleen innostavan tulevaisuuden oppimisympäristön. Tavoitteena on löytää toiminnallisesti, arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen suunnitteluratkaisu kulttuurihistoriallisesti merkittävälle paikalle. Keskeisesti sijoittuva rakennus tulee palvelemaan monipuolisesti myös kaupungin uusina nuoriso- ja kulttuuritiloina.

Palkintolautakunta katsoo, että kilpailun sato luo hyvät edellytykset terveen, monikäyttöisen ja korkeatasoisen rakennuksen toteuttamiselle Heinolan uusiutuvaan palveluverkkoon.

Kilpailu on järjestetty yhteistyössä Suomen arkkitehtiliitto SAFA:n kanssa.

Liite: kilpailuohjelma

”Notski” on voittanut Heinolan lukion arkkitehtuurikutsukilpailun

Heinolan kaupungin järjestämä kutsukilpailu Heinolan lukion uudisrakennuksen suunnittelemiseksi on päättynyt. Kilpailun voittajaksi valittiin palkintolautakunnan yksimielisellä päätöksellä ehdotus ”Notski”, jonka tekijänä on Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy.  

Arkkitehtuurikilpailu toteutettiin kutsukilpailuna yhteistyössä Suomen arkkitehtiliiton SAFA:n kanssa. Kilpailijoiksi valittiin maaliskuussa 2017 arpomalla neljä osallistujaa osallistumishakemuksen jättäneiden vähimmäisvaatimukset täyttäneiden arkkitehtitoimistojen joukosta.

Tuomariston mukaan Notski on onnistunut kilpailuohjelmassa asetettujen kriteerien kaikilla osa-alueilla. Erityisen hyvin on ehdotuksessa onnistuttu luomaan yhteisöllisyyttä tukeva, pedagogisesti toimiva ja monikäyttöinen koulurakennus. Ehdotus on toiminnallisilta ansioiltaan kilpailun paras. Suunnitelman erityinen ansio on konseptin ydin ”notski” eli toiminnallinen ja yhteisöllinen keskeistila, jonka arkkitehtuurissa yhdistyy tarkoituksenmukaisuus ja kauneus.

Arvostelupöytäkirjassa todetaan, että rakennus on yleisilmeeltään kutsuva ja helposti lähestyttävä. Sillä on julkisen rakennuksen status välttäen kuitenkin turhaa monumentaalisuutta.

Tuomariston mukaan Notski täyttää suunnittelutehtävän tavoitteet erinomaisesti. Kilpailuehdotuksen selostuksen sanoin: ”Heinolan lukio on julkinen rakennus, opiskelun lisäksi se on paikka nuorisolle, liikuntakulttuurille sekä muille kulttuuritoiminnoille. Lukio on kaikille ikäryhmille ja kansanosille yhteinen rakennus, se toimii päivittäisenä kohtaamispaikkana koulupäivän lisäksi myös iltaisin ja viikonloppuisin. Rakennuksessa on avoin, laaja sydänalue, joka yhdistää kaikki tilat ja toiminnot, syntyy mielikuvatasolla nuotiopiiri. ”Notskissa” kaikki puhaltavat samaan hiileen ja elävät rinnakkain”

Tuomaristo suosittelee yksimielisesti, että Heinolan lukion suunnittelua jatketaan yhdessä kilpailun voittaneen työryhmän kanssa kilpailuehdotuksen ”Notski” pohjalta.

Lukio muodostaa yhden osan Heinolan uusiutuvasta palveluverkosta. Heinolan kaupunki rakentaa tervettä, korkealaatuista, monikäyttöistä ja uuden oppiympäristön mukaista palveluverkkoa. Lukiosta on tulossa myös Maaherranpuiston kehittämisakselin avaus ja sen rakentaminen avaa kaupungin keskustan uuden kehittämisen kohdealueen. Alueelle on mahdollisuus muodostua merkittävä kulttuuri- ja koulurakennusten keskittymä.

Kaikki kilpailuehdotukset ovat nähtävillä Heinolan kirjastossa 31.8.-8.9.2017 sekä Heinolan kaupungin www-sivuilla.

Kilpailupöytäkirja

Heinolan lukion arvostelupöytäkirja

Kilpailutyöt

Huippu

Tekijät:
Arkkitehtitoimisto Esa Ruskeepää Oy
Esa Ruskeepää, arkkitehti SAFA

Pääsuunnittelu:
Vesa Erikkilä

Rakennesuunnittelu:
Tapio Aho, Ramboll

Akustinen suunnittelu: 
Henrik Möller, Akukon

Avustajat: 
Antti Canth
Bertille Gosset
Matias Kotilainen
Elsa Mendoza

Huippu - Planssit A1

Huippu - Selostus

Huippu - Tilaohjelma ja laajuustaulukko

Notski

1. palkinto

Tekijät:
Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy
Ilmari Lahdelma, professori, arkkitehti SAFA
Rainer Mahlamäki, professori, arkkitehti SAFA

Työryhmä:
Tarmo Juhola, arkkitehti
Jukka Savolainen, arkkitehti
Shaun Leung, arkkitehti

Oppimisen tilat, asiantuntija:
Raila Oksanen, FCG Konsultointi Oy

Visualisointi:
A3ZO architectural visualizations

Notski - A3

Notski - Selostus

Raami

Tekijät:
Verstas Arkkitehdit Oy
Väinö Nikkilä, arkkitehti SAFA
Jussi Palva, arkkitehti SAFA
Riina Palva, arkkitehti SAFA
Ilkka Salminen, arkkitehti SAFA

Työryhmä:
Otto Autio, tekniikan kandidaatti
Jukka Kangasniemi, tekniikan kandidaatti
Saara Kantele, arkkitehti SAFA
Emma Kuokka, arkkitehti SAFA

Asiantuntijat:
Pedagogiikan ja oppimisympäristöjen asiantuntija:
Eero Väätäinen, KM, rehtori, opetuspäällikkö (emeritus)

Maisemasuunnittelu:
Mailin Blomqvist, Inka Norros (MASU Planning Oy)

Raami - A3

Raami - Selostus

Raami - Tilaohjelma

Tintin

Tekijät:
Playa Arkkitehdit Oy
Veikko Ojanlatva, arkkitehti
Tuukka Vuori, arkkitehti
Johanna Ojanlatva, arkkitehti

Avustajat:
Jens Regårdh, arkkit.yo
Jaakko Heikkilä, arkkit.yo

Pihasuunnittelu:
Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy
Sirja Heinonen, maisema-arkkitehti

Avustajat:
Julia Jussilainen, maisema-arkkitehti yo

Visualisointi:
VIZarch

Tintin - A3

Tintin - Selostus

Tintin - Tilaohjelma