Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
03.07.2020

Heinolan kaupunki palkitsee työyksiköitään kannusterahalla

Ilmakuva Heinolasta

Heinolan kaupunki haluaa kannustaa ja palkita henkilöstöään vuosittain maksamalla kannusterahaa sellaiselle työyksikölle, joka on vuoden aikana osoittanut erityistä toiminta-aktiivisuutta, tuloksellisuutta ja kehittymisvalmiutta. Kannusterahaa jaetaan vuosittain yhteensä 5 000 euroa ja se on tarkoitettu käytettäväksi esimerkiksi osarahoituksena työyksikön koulutukseen, virkistystoimintaan tai kalustohankintaan.

Vuoden 2019 palkittavat yksiköt päätetty

Vuoden 2019 kannusterahapäätös on nyt tehty. Toimialoilta saatiin runsaasti esityksiä (32 kpl) joista on valittu henkilöstöjohtajan päätöksellä palkittavat yksiköt. Vuoden 2019 osalta kannusterahaa maksetaan 29 yksikölle. Palkittu on mm. aktiivisesta ja kehittämismyönteisestä toiminnasta muutostilanteissa, aktiivisesta ja omaehtoisesta toiminnan ja toimintatapojen kehittämisestä sekä joustavuudesta ja palvelualttiudesta.

Täsmälliset tiedot perusteluineen on luettavissa henkilöstöjohtajan viranhaltijapäätöksestä (29.6.2020).

Kehittämismyönteistä asennetta ja aktiivisuutta

Hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi kiittää kaupungin työntekijöitä kehittämismyönteisestä asenteesta ja aktiivisuudesta. "On hienoa huomata, että palkitsemisesityksiä on runsaasti ja toimintaa kehitetään paljon omaehtoisesti myönteisellä asenteella. Kiitos siitä henkilöstölle! Tästä on hyvä jatkaa toimintaa ja sen kehittämistä yhdessä", Hurmola-Remmi kannustaa. 

Lisätietoja:
Hanna Hurmola-Remmi
Hallinto- ja kehitysjohtaja
044 780 1420
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Kategoria: Yleinen