Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
03.04.2020

Heinolan kaupunki käynnistää yt-neuvottelut

Heinolan kaupungintalo

  • Työtehtävien tilapäinen väheneminen koskee tämän hetken arvion mukaan 100—150 Heinolan kaupungin työntekijää tai viranhaltijaa.
  • Taustalla on pandemian aiheuttama poikkeustila ja valmiuslain tuomat rajoitteet kunnallisten palveluiden tuotannossa.
  • Yhteistoimintaneuvottelut koskevat korvaavan työn järjestämistä ja mahdollisia lomautuksia, eivät irtisanomisia.

Yhteistoimintaneuvottelut käynnistyvät tiistaina 7.4.2020. Yhteistoimintamenettelyssä selvitetään, onko korvaavaa työtä tarvetta ja mahdollisuus järjestää. Neuvottelut kestävät vähintään 14 päivää, ja niiden jälkeen mahdolliset määräaikaiset lomautukset kestäisivät enintään heinäkuun puoliväliin saakka.

Jari Parkkonen: Varsinaisen epidemian
vaikutukset nähdään vasta myöhemmin

Kaupunginjohtaja Jari Parkkosen mukaan tilanne on haastava, mutta tavoitteena on neuvottelujen jälkeen yhtenäinen näkemys.

”On tärkeää, että pohdimme ratkaisuja yhdessä henkilöstön edustajien kanssa. Olemme käyneet viime viikkoina tiiviisti keskusteluja, ja käsitykseni mukaan meillä on yhteinen huoli tilanteen haasteellisuudesta ja pitkäaikaisista talousvaikutuksista”, Parkkonen sanoo.

”Valtion ohjeistukset elävät ja tulkinnat tarkentuvat koko ajan, mikä tekee tilanteesta varsin haastavan. Itse varsinaisen koronavirusepidemian hoitotarve nähdään kaiken lisäksi vasta ajan myötä ja saadaan selvyys sen vaatimista sijaistuksista.”

”Heinolan kaupunki on jo pitkän aikaa halunnut julkisella kentällä erottautua muita vakaampana työnantajana, joka toimii tiiviissä vuorovaikutuksessa henkilöstöjärjestöjen kanssa. Haluamme pitää tästä kiinni myös yhteistoimintamenettelyn aikana. Meidän on lisäksi myös huolehdittava, että hoidamme kaupungin taloutta vastuullisesti kuntalaisten etu muistaen.”

”Tässä vaiheessa on hyvin vaikea ennustaa neuvotteluiden lopputulosta, mutta tavoitteena on, että meillä kahden viikon päästä on mahdollisimman yhtenäinen näkemys”, Parkkonen toteaa.

Töitä on jo organisoitu uudelleen 

Suomen hallituksen linjaamat toimenpiteet koronavirustilanteen hoitamiseksi ovat voimassa ainakin 13.5.2020 saakka. Valtion tekemien päätösten ja poikkeustilan vuoksi kaupungin toimintoja ja palveluita on suljettu: muun muassa koulujen, kirjaston ja museon tilat sekä muun muassa liikunta-, nuoriso-, harrastus- ja muut kokoontumistilat on suljettu ja ohjattu ryhmätoiminta keskeytetty. ​​Poikkeustilan vuoksi Heinolan kaupungin edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet oleellisesti.

Henkilöstölle on tehty osaamiskartoitus ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstötarvetta ajatellen. On myös luotu sisäisen rekrytoinnin malli, missä tavoitteena on pystyä siirtämään henkilöitä nopeasti uusiin tehtäviin muuttuneiden olosuhteiden vuoksi. Henkilöstöä on ohjattu siirtymään etätyöhön niissä tehtävissä missä se on mahdollista. Tehtäviä on myös jo järjestetty uudelleen ja henkilöstöä siirretty toisiin tehtäviin.

Lisätiedot:
Kaupunginjohtaja Jari Parkkonen
Puh. 0400 862 977
etunimi.sukunimi@heinola.fi
 

Kategoria: Yleinen