Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
28.12.2017

Heinolan kaupungin luontolahjalle myönnettiin kunniakirja

Heinolan kaupungille on myönnetty kunniakirja luontolahjasta 100-vuotiaalle Suomelle. Kunniakirjan allekirjoittajina ovat  kansliapäälliköt Hannele Pokka ympäristöministeriöstä ja Jaana Husu-Kallio maa- ja metsätalousministeriöstä. Kaupunki perusti luontolahjana uuden luonnonsuojelualueen.

Luonnonsuojelualue perustettiin Sinitaipaleen pohjoisosaan ja sen nimi on Kurpanrannan luonnonsuojelualue. Kooltaan alue on 7,3 hehtaaria.

Kurpanrannan luonnonsuojelualue on pääosin koivuvaltaista metsää. Kasvillisuus alueella on suurelta osin lehtoa, joka on luokiteltu Suomessa uhanalaiseksi luontotyypiksi.

Alueelta on löydetty myös liito-oravan levähdyspaikkoja. Lepakkoselvityksessä tehtiin havaintoja eri lepakkolajeista. Muita alueella tavattavia uhanalaisia lajeja ovat mm. pikkutikka, harmaapäätikka ja viitasammakko.

Kategoria: