Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
21.03.2019

Heinolan kaupungin 2018 tulos ylijäämäinen – tulevaisuus edellyttää talouden tasapainottamista

Kaupungin tulos vuodelta 2018 on 6 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tulosta osattiin ennakoida hyvin, sillä talousarviossa tavoitteeksi asetettiin 4,6 M€. Arviota positiivisempaan tulokseen vaikutti erityisesti Vasikkasaaren tonttien myynti, joka tuotti kaupungille tuloja 3 M€.

Valtuusto teki vuoden 2018 aikana useita tuleville vuosikymmenille kurkottavia päätöksiä. Kesäkuussa valtuusto päätti talouden tasapainottamisohjelmasta, jolla talouden toimintakatetta kohennetaan neljällä miljoonalla eurolla 2018-2021. Tasapainottamisohjelman ensiaskeleet aloitettiin vuoden 2019 talousarvion laadinnan yhteydessä, mutta varsinainen työ on vasta aluillaan.
- Talouden tervehdyttämispäätös on ollut oikea-aikainen ja sen onnistunut toteuttaminen lähivuosina on Heinolan kestävän talouden näkökulmasta elintärkeää. Päätös on kunnianhimoinen, mutta sen toteuttamisella kaupunki turvaisi itsenäisen taloudellisen aseman haasteelliselta näyttävällä 2020-luvulla, toteaa kaupunginjohtaja Jari Parkkonen.

Lokakuussa valtuusto hyväksyi kaupungin strategian 2018, jossa määritellään tavoitetilaa vuoteen 2030 saakka. Strategiaa tarkennetaan ohjelmatyöllä vuoden 2019 aikana. Strategiassa hahmotetaan tavoitteita ja keinoja Heinolan elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi. Vuoden aikana myös kaupungin johto vaihtui, kun valtuusto valitsi tehtävään Jari Parkkosen.

Vuoden 2018 aikana valtuusto käsitteli useaan otteeseen kouluinvestointeja ja päätöksillään on päättänyt rakentaa kolme uutta koulua lähivuosina (49 M€). Kouluinvestoinnit ovat investointi tulevaisuuteen, mutta samalla nuo investoinnit tuovat haasteita kuntataloudelle. Tällä valtuustokaudella päätetyt investoinnit vuosina 2019-2021 nostavat arviolta asukaskohtaista velkaa noin 46 % (TP2018 Velka 3503 €/as, TA2021 Velka 5464 €/as).

Heinola on panostanut viime vuosina järjestämiinsä sosiaali- ja terveyspalveluihin vahvasti, jonka seurauksena Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän laskutus on kehittynyt Heinolalle myönteiseen suuntaan (-1M€). Energiarahaston tuotot olivat murto-osa aikaisemmilta vuosilta, johtuen vuoden 2018 loka-joulukuun markkinatilanteesta, joka näyttää vuoden 2019 alkuvuoden aikana tasoittuneen.
- Energiarahaston sijoittamisperiaatteita on markkinatilanteen johdosta syytä uudelleentarkastella, sekä pohtia tuottojen tulouttamista lähivuosina. Tähän vaikuttaa merkittävästi myös mittavien investointien realisoituminen, muistuttaa kaupunginjohtaja Parkkonen. 

Kaupungin toimintaympäristössä oli vuoden 2018 aikana paljon ristiriitaisia merkkejä; valtakunnallinen taloustilanne oli hyvä ja paikallinen elinkeinoelämä viestitti työvoimapulasta, kun taas työttömyys pysyi valtakunnallisestikin varsin korkeana, noin 14% tasolla. Maan hallituksen maakuntauudistuksen toteutumisen epävarmuus aiheutti monin tavoin päänvaivaa kunnalliseen päätöksentekoon.

- Vuoden 2018 hyvästä tuloksesta ja vahvan sitoutuneesta työskentelystä kuuluu myös iso kiitos kauden luottamushenkilöille sekä luotettavalle, innostuneelle ja osaavalle henkilöstölle, kehuu kaupunginjohtaja Parkkonen.

Lisätiedot:

Kaupunginjohtaja Jari Parkkonen, 0400862977, jari.parkkonen(at)heinola.fi
Talousjohtaja Sanna Salminen, 0503061961, sanna.salminen(at)heinola.fi

Kategoria: