Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
11.12.2019

Heinolan ’Islannin malli’ mahdollistaa kaikille koululaisille harrastuksen

Lapsuuden rakentajat -kilpailuvideo

Heinolalainen ’Islannin malli’ on palkittu kunniamaininnalla Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itlan Lapsuuden rakentajat –haastekilpailussa. Kilpailulla etsittiin kuntien ja kaupunkien hyviä toimintamalleja tai ideoita suomalaiseksi ’Islannin malliksi’. Heinolan toimintamallissa lasten harrastetoimintaa siirretään illoista iltapäiviin, niin että lasten on helppo jäädä heti koulupäivän jälkeen harrastamaan.

Kuva: Heinolan kaupunki osallistui Itlan haastekilpailuun Olli Tiaisen kuvaamalla videolla, jossa lapset esiintyivät "Heinolan uutisten" uutisankkureina.

Heinolassa alkaa vuoden 2020 aikana toimintamalli, jonka tavoitteena on taata jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus vähintään yhteen mieluisaan harrastukseen.  Innoittajana toimintamallin luomiseen on ns. Islannin malli sekä opetus- ja kulttuuriministeriön julkaiseman harrastamisen strategian toimenpide-ehdotukset harrastamisen lisäämiseen.

Heinolan malli sai kunniamaininnan Itlan Lapsuuden rakentajat -haastekilpailun voittajan julkistamistilaisuudessa 11.12.2019. Kilpailun voitti Oulun kaupungin Kaakkuri-pilotti.

Katso Heinolan kilpailuvideo YouTubessa:

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.

Jokaisella lapsella on oikeus virikkeelliseen elämään

Heinolan Islannin mallissa harrastetoiminnan painopiste siirtyy illoista iltapäiviin heti koulupäivän jälkeen. Tällöin lasten ei tarvitse viettää iltapäivisin niin paljon aikaa yksin kotona kun vanhemmat ovat töissä. Samalla ilta-aikaa vapautuu harrastusten sijaan perheen yhdessäoloon. Iltapäivän harrastamismahdollisuus lisää myös tasa-arvoisuutta, sillä se ei vaadi kausimaksuja eikä siitä koidu perheelle kuljetuskustannuksia.

Heinolan toimintamallissa koulut ja järjestöt tekevät tiivistä yhteistyötä ja koulupäivät muovautuvat niin, että lasten on helppo jäädä koulun jälkeen harrastamaan. Harrastusten ohjaajat ovat koulutettuja ammattilaisia.

 

Kulttuuripolussa sovelletaan samaa mallia

Toimintamalliin kytketään Heinolassa syksyllä 2019 aloittanut kulttuuripolku. Siinä jokaiselle koululaiselle taataan jokaiselle ainakin yksi kulttuurikokemus lukukauden aikana. Kulttuuripolku on kaupungin toimijoiden yhdessä suunnittelema opiskelukokonaisuus, jonka tavoitteena on tutustuttaa kaikki esi- ja peruskoululaiset paikalliseen kulttuuriin ja kulttuurihistoriaan.

Kulttuuripolun lähtökohtana ovat kasvatuksen ja opetuksen yleiset tavoitteet, kulttuuriperinnön siirtäminen ja kehittäminen sekä yleissivistävien tietojen ja taitojen opettaminen. Vierailukäyntien oppisisällöt on suunniteltu tukemaan kyseessä olevan luokkatason opetussuunnitelman mukaista opetusta. Samalla se takaa kaikille oppilaille samat osallistumisen mahdollisuudet. Kulttuuripolun tarkoituksena on ammattimaisesti tuotetun kulttuuri- ja taidetarjonnan tuominen osaksi perusopetusta.

 

Islannin malli mukana hallitusohjelmassa

Islannin malli perustuu vahvasti tutkittuun tietoon. Islannissa huolestuttiin 80-luvulla lasten ja nuorten päihteiden käytöstä ja itsemurhista. Valistuksen sijaan Islannissa päätettiin keskittyä lisäämään hyvinvointia ja luomaan mielekästä tekemistä lapsille ja nuorille yhteistyössä kunnan toimijoiden, vanhempien ja kolmannen sektorin kanssa.

Kesäkuussa 2019 Suomen hallitusohjelmaan kirjattiin, että Islannin mallista luodaan suomalainen toteutus ja edistetään maksuttomia harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä.

Lisätiedot:

Hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja
puh. 0500 717 310
etunimi.sukunimi(at)heinola.fi

Liikunnan palvelupäällikkö Maria Kaikkonen
puh. 044 797 8570
etunimi.sukunimi(at)heinola.fi

Itlan Lapsuuden rakentajat -haastekilpailun verkkosivu

 

Kategoria: Opetus ja koulutus Liikunta