Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
20.11.2020

Heinolan harrastemalli on saanut myönteisen vastaanoton

Heinolan harrastemalli on saanut myönteisen vastaanoton koululaisperheissä – lasten harrastaminen on lisääntynyt 72 %.

Heinolan harrastemallin tavoitteena on tarjota kaikille lapsille tasapuolisesti osallistumismahdollisuus harrastustoimintaan heti koulupäivän jälkeen luoden perheille näin enemmän yhteistä aikaa arki-iltoihin. Hyvinvoinnin lisäämistä ja syrjäytymisen ehkäisyä pyritään edesauttamaan tavoitteella saada harrastamattomat lapset toiminnan piiriin. 

Toiminta aloitettiin syksyllä 2020

Heinolan harrastemalli on toiminut perusopetuksen alakouluilla syyskuusta 2020 alkaen. Harrastetoimintaa tarjotaan jokaisessa alakoulussa kahtena arkipäivänä viikossa. Koulukyytietuuden piirissä oleville oppilaille koulukyydit on järjestetty heti harrastuksen päättyessä ja toiminnassa tarjotaan myös pieni välipala.

Toimintaa ohjaavat tahot

Harrastetoimintaa on ohjaamassa Heinolaisia liikunta- ja kulttuuriyhdistyksiä sekä seuroja. Tällä hetkellä toiminnassa mukana olevat seurat ja yhdistykset ovat: Junior Pelicans, Union Plaani, YMCA ja Into Piukee.

Tällä hetkellä Heinolan harrastemalliin osallistuu 400 1.-6.-luokan oppilaita, joka on yhteensä 40 % ko. ikäluokasta.

Harrastemallista saatu palaute

Kysyimme kaikilta oppilailta ja huoltajilta viikolla 45 mielipidettä ja kehittämisajatuksia Heinolan harrastetoiminnasta. Kysely suoritettiin webropol-kyselyllä ja jakelu tapahtui wilman kautta.

Kyselyyn vastasi 574 lasta ja 150 huoltajaa. Kyselyyn vastanneista oppilaista 40 % osallistui harrastustoimintaan. Harrastemalliin osallistuvien mielestä toiminta on ollut mukavaa koulunjälkeistä tekemistä, johon kaikki pääsevät mukaan. Kehittämisajatuksena oppilailta nousi harrastetarjottimen laajentaminen, jotta valinnan varaa olisi enemmän.

Toimintaan osallistumattomien vastauksista ilmeni, että kaverin osallistuminen ja mielenkiintoinen harrasteryhmä saisi osallistumaan toimintaan. 42 % prosenttia vastanneista ilmaisi, että ei halua osallistua toimintaan missään tapauksessa.

Kyselyn tarkoituksena oli myös kartoittaa toiminnan vaikuttavuus oppilaiden harrastamisen määrään ja onko toiminta tavoittanut vapaa-ajalla harrastamattomat lapset. Lapsista, jotka eivät harrasta vapaa-ajalla 25 % osallistui Heinolan harrastemallin ryhmiin. 68 %:lle oppilaista toiminta on lisännyt harrastamisen kokonaismäärää.

Huoltajien vastauksista ilmeni, että 72 %:lla on lapsen harrastaminen lisääntynyt. Huoltajilta saatu palaute kaikkinensa oli erittäin myönteistä. Erityishuomiota positiivisessa palautteessa sai suoraan koulun jälkeen alkava toiminta, maksuttomuus, yhteinen aika perheille arki-iltoina ja mukavat toimijat.

Kyselyn perusteella Heinolan harrastetoimintamalli sai varsin myönteisen palautteen, jonka pohjalta sekä kannustamana toimintaa on perusteltua jatkossa kehittää ja monipuolistaa.

 

Lisätietoja  

Pia Helander
Koulutusjohtaja/Opetus- ja koulutuspalvelut
Heinolan kaupunki
050 556 5934
etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

 

Kategoria: