Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
30.05.2018

Heinola varautuu tulevaan tasapainottamalla talouttaan

Heinolan kaupungin tase on nettolainaton ja sisältää noin 20 M€ kertyneitä ylijäämiä, palvelut ylittävät monilta osin lain säätämän minimitason, ja asukkaat ovat tyytyväisiä. Tämä hyvä tilanne lepää kuitenkin pitkälti rahoitusomaisuuden hyvän tuoton sekä sen varassa, että viime vuosina tarpeellisiakaan korvausinvestointeja ei ole saatu tehdyksi. Näköpiirissä olevat isot muutokset kaupungin tehtäväkentässä ja tulovirroissa yhdessä edessä olevan investointisuman kanssa pakottavat kaupungin tasapainottamaan käyttötalouttaan, jos mielitään pysyä poissa kriisikuntien listalta ja kyetä tekemään lisäpanostuksia kaupungin elinvoiman sekä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden lisäämiseen.

Valtuuston tälle vuodelle edellyttämä ulkopuolisen asiantuntijan avustama talouden tasapainottamisohjelma on valmistunut. Kaupunginhallituksen asettama tasapainottamisen ohjausryhmä on Perlacon Oy:n asiantuntijoiden kanssa tehnyt yksimielisen esityksen sen hyväksymisestä kaupunginhallitukselle, joka käsittelee ohjelmaehdotusta kokouksessaan 4.6. ja tehnee sen hyväksymisestä esityksen 11.6. kokoontuvalle valtuustolle.

Talouden tasapainottamisohjelma koskee vuosia 2018-2021, ja sillä tavoitellaan noin 27-46 henkilötyövuoden vähentämistä sekä toimintakatteen supistamista yli 4 M€:lla. Euromääräisen tavoitteen rinnalle on asetettu pitkän tähtäyksen tuottavuustavoite, jota tavoitellaan organisaatiorakenteen ja toimintaprosessien nykyaikaistamisella ja virtaviivaistamisella.

Keinojen etsinnässä on käyty läpi koko kaupungin tehtäväkirjo, on verrattu palvelutasoa ja kustannuksia muihin samantyyppisiin kaupunkeihin ja koko maan keskiarvoihin, käyty arvokeskustelua ja priorisoitu heinolalaisille tärkeimpiä asioita. Ehdotetulla tasapainottamislistalla on asioita, jotka eivät kovin ratkaisevasti leikkaa nykyistä hyvää palvelutasoa, mutta edellyttävät toimintatapojen ja järjestämistapojen muutoksia. Henkilötyövuosisäästöihin pyritään pääsääntöisesti eläköitymistä hyödyntämällä ja määräaikaisten työsuhteiden määrää vähentämällä.

Liitteenä on luettelo ehdotetun ohjelman keinoista. Ohjelma tullaan käsittelemään valtuustossa periaatelinjauksena. Päätökset kunkin keinon käyttämisestä syntyvät talousarvion hyväksymisen ja sen täytäntöönpanon yhteydessä kulloinkin toimivaltaisen toimijan tekeminä.

Ehdotus talouden tasapainottamisohjelmaksi

Lisätiedot:

Kirsi Lehtimäki
kaupunginhallituksen ja tasapainottamistyön ohjausryhmän puheenjohtaja
p. 050 3275 603

Sinikka Malin
va. kaupunginjohtaja
p. 044 769 3022

 

Kategoria: