Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
13.04.2018

Heinola tutkii mahdollisuutta perustaa biotalouteen liittyviä tuotantolaitoksia – käynnissä useita kehitys- ja kokeiluhankkeita

Heinolasta versoaa uutta

Päijät-Hämeen maakuntahallitus on myöntänyt Heinolan kaupungille rahoituksen kahteen biotalouden kehityshankkeeseen. Uuttamalla uutta -hankkeessa tutkitaan puuta ja muita biomassoja jalostavan, kuumavesiuuttoon perustuvan tuotantolaitoksen toteutettavuutta. Puhdasta kasvuvoimaa biojätteestä -hankkeessa puolestaan selvitetään mahdollisuuksia kuivamädätysteknologiaa hyödyntävän koelaitoksen perustamiselle Heinolaan. Molemmissa hankkeissa on mukana useita yrityskumppaneita.

Alkavat hankkeet täydentävät jo käynnissä olevia selvityksiä. Elinkeinopäällikkö Timo Kaattarin mukaan Heinola yrityksineen haluaa olla vahva lenkki biotalouden innovaatioketjussa.

–Ketjun alkupäässä ovat yliopistojen ja yritysten ideat, joita jalostetaan kohti kaupallistamista ja kansainvälistä kasvua. Heinolan roolina on kerätä eri toimijoita yhteen, toimia kehityskumppanina ja tarjota yhdessä yritysten kanssa innovaatioille teollinen testialusta.

Biojalostamo toisi mahdollisuuksia jatkojalostajille

Yhteistyön avulla on jo syntynyt konkreettisia liiketoiminnan testaus- ja laajentamishankkeita. Biotuhkayritys Rakeistus Oy on esimerkiksi päättänyt rakentaa Heinolaan tuhkaa ja jatkossa myös lietteitä hyödyntävän lannoitetehtaan. Lisäksi käynnissä on muitakin kokeiluhankkeita. Selvitysten kohteena on muun muassa kansainvälisten sijoittajien rahoittamia, pienen mittakaavan biokaasulaitoksia sekä erityyppisiä demolaitoksia bioraaka-aineiden uudenlaiseen fraktiointiin ja jalostamiseen.

Kaattari kertoo, että töitä tehdään myös suuren mittakaavan biojalostamon toteuttamiseksi Heinolassa. Toteutuessaan jalostamo tarjoaisi runsaasti mahdollisuuksia etenkin tuotteiden jatkojalostajille.

–Toimijoita kontaktoidaan parhaillaan. Tarjolla on miljoona tonnia raaka-ainetta, runsaasti vettä ja kymmeniä hehtaareja tonttimaata tai valmista teollisuustilaa. Logistisesti Heinola sijaitsee unelmapaikalla ja uudet laitokset voivat integroitua alueella jo toimiviin suuryrityksiin. Paikallinen alihankintaketju on vahva ja tottunut palvelemaan globaaleja toimijoita.

 

Lisätietoja:

Timo Kaattari
Elinkeinopäällikkö
Heinolan kaupunki
p. 050 576 8600

Kategoria: