Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Heinola Reboot - uutta kasvua digitaalisuudesta (hanke päättynyt)

Hanke päättynyt, mutta hankkeessa aloitettu toiminta jatkuu.

Heinola Reboot -hankkeen päätavoitteena on parantaa digitalisaation ja alustatalouden avulla Heinolan seudun yritysten innovaatio- ja kilpailukykyä. Kohderyhmiksi on valittu kaksi Heinolalle keskeistä sektoria: matkailu- ja palveluala sekä teollisuuden pk- ja alihankintayritykset. Hankkeen myötä myös kaupungin oma osaaminen, verkostot ja kyky tukea yritysten innovaatiotoimintaa vahvistuvat.

Kokonaisuudella edesautetaan Heinolan yritysten liiketoiminnan ja toimintatapojen uudistumista, digitaalisuuteen perustuvien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä sekä uudenlaisten työpaikkojen, liiketoimintamallien ja ekosysteemien syntymistä. Hanke on osa Uusi Työ - sateenvaro- ohjelmaa, jolla halutaan parantaa alueen elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta kehittämällä täysin uudenlaisia työ- ja elinkeinotoimintaan liittyviä mahdollisuuksia.

Heinola Reboot –hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto ja Päijät-Hämeen liitto ( päätös  EURA 2014/5334/09 02 01 01/2017/UML7, yhteensä 91 700 €). Tuen osuus hankkeen hyväksyttävistä nettokustannuksisa on yhteensä enintään 70%.