Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
27.06.2018

Heinola kiinnostaa uusia yrityksiä

miksiheinola

Heinolan kaupunki on kevään aikana toteuttanut erilaisia kampanjoita ja hankkeita kaupungin elinvoimaisuuden ja työllisyyden edistämiseksi. Ensimmäinen osa laajasta vuoden 2018 loppuun kestävästä yritysmarkkinoinnin kampanjasta toteutettiin touko-kesäkuussa hyvin tuloksin.

Kampanjan kohderyhmänä olivat vuosina 2013–2016 perustetut yritykset, joiden tase ja tilinpäätöstiedot luokittelevat yritykset kasvupotentiaalia omaaviksi ja jotka liiketoimintansa ja toimialansa puolesta sopivat Heinolan ja Päijät-Hämeen yrityskantaan. Tavoitelluista yrityksistä valtaosa sijaitsee pääkaupunkiseudulla sekä muualla Etelä-Suomessa.

Kampanjan aikana tavoitettiin puhelimitse 610 yrityksen edustajaa, joista 85 ilmoitti olevansa kiinnostunut Heinolan tarjoamista mahdollisuuksista ja pyysi lisämateriaalia tonteista, toimitiloista, raaka-ainemateriaaleista sekä yritysten tarjonnasta. Näistä yrityksistä välitöntä yhteydenottoa pyysi 12 yritystä ja 49 yrityksen kanssa on sovittu yhteydenpidosta vielä syksyn aikana.

Elinkeinopäällikkö Timo Kaattarin mukaan kampanjan ensivaiheen tulos on rohkaiseva.

–Yhteydenotot kohdistuivat sellaisiin yrityksiin, joihin ei ole aiemmin oltu yhteydessä. Puhelut otettiin positiivisesti vastaan, vaikkei varsinaista kehitys- tai laajennustarvetta ilmennytkään. Yleinen mielikuva Heinolasta on positiivinen ja yleinen kommentti oli, että Heinolaan voisi muuttaa tai täältä voisi hankkia kesämökin, vaikka yritys ei tänne muuttaisikaan.

Kampanjan toinen vaihe käynnistyy elokuussa. Kampanja suunnataan eri kohderyhmille siten, että vähittäiskaupan yrityksille, pk-yrityksille, suurille investoreille, kiertotalouden yrityksille, konepajoille, kemianteollisuudelle sekä puu- ja pakkausteollisuudelle tehdään omat sijoittumisehdotukset ja vaihtoehdot. Yrityksille tehdään myös selvitykset toiminnan edellytyksistä ja Heinolan muusta tarjonnasta.

–Markkinointi kohdistuu Heinolan kaupungin omistamiin tontteihin sekä yksityisessä omistuksessa oleviin yritystontteihin ja toimitiloihin. Lisäarvoa tuovat myös Heinolan seudun tarjoamat raaka-ainevarat sekä Heinolan yrityshankkeiden tekemät liiketoimintaselvitykset ja teknologiayhteistyö, Kaattari kertoo.

Lisätietoja:

Timo Kaattari
Elinkeinopäällikkö
p. 050 576 8600
timo.kaattari@heinola.fi

Kategoria: