Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
22.12.2020

Heinola jatkaa hyvin alkanutta energiatehokkuustyötään

Heinolan kaupunki jatkaa kunta-alan energiatehokkuussopimuksen toteuttamista, johon kaupunki liittyi tammikuussa 2019. Kaupungin energiansäästötavoite kuluvalle kaudelle on pienentää vuotuista energiankulutusta 1 973 MWh/v vuoteen 2025 mennessä. Välitavoitteena vuoden 2020 loppuun mennessä on 1 052 MWh/v säästö, joka on jo saavutettu vuosien 2017-2019 energiasäästöillä. Lopullisesta tavoitteesta on saavutettu 65 %, joten sopimuskaudelle on saatu hyvä alku.

 
Hybridirakentamisella tehdään merkittäviä energiasäästöjä

Vuoden 2020 aikana on suunniteltu uutta Kailas-taloa, jossa tulevat toimimaan alakoulu, päiväkoti sekä kaupungin uusi tuotantokeittiö. Rakennukseen tulee myös koko Heinolaa palveleva liikuntasali. Kailas-taloon suunniteltu oppimisympäristö muodostuu eri luokkatasojen muodostamista oppimissoluista, joiden tilat ovat joustavasti käytettävissä erilaisiin opetustilanteisiin. Varhaiskasvatus ja alkuluokat muodostavat toisiinsa kytkeytyvän ja osittain yhteisiä tiloja käyttävän kokonaisuuden.

Kailas-talo on hyvä esimerkki hybridirakentamisesta, jossa useita toimintoja yhdistämällä kasvatetaan rakennuksen käyttöastetta ja vähennetään energian ominaiskulutusta. Samalla kun energiankulutusta tehostetaan pienenevät luonnollisesti myös kiinteistöjen ja niihin sijoitettujen toimintojen päästöt ja energiakulut. Energiakustannusten lisäksi säästöjä kertyy myös kiinteistön huollossa, siivouksessa ja kiinteistöverossa.

Tilojen suurempi käyttöaste tarkoittaa myös tasaisempaa energiankulutuskuormaa, mikä parantaa esimerkiksi aurinkoenergian hyödyntämismahdollisuuksia. Kailas-taloon tehdään rakennusvaiheessa valmius aurinkopaneelien asentamista varten tulevaisuudessa.

Kailas-talon lämmitysmuodoksi on valittu maalämpö, joka mahdollistaa myös energiatehokkaan jäähdytyksen kesäaikana. Kaupunki käyttää kiinteistöissään uusiutuvaa sähköä, joten Kailas-talon käytön aikaiset päästöt jäävät maalämmön myötä pieniksi.

Rakennusvaiheessa otetaan huomioon myös modernien energia- ja vesimittausten hyödyntäminen siten, että esimerkiksi tuotantokeittiön energian- ja vedenkulutus saadaan mitattua erikseen.

Kailas-talon rakentaminen on tarkoitus aloittaa kevättalvella 2021.

Lisätietoja                

Harri Kuivalainen
Teknisen toimen johtaja
044 797 6907

Jari Kuosa
Kiinteistöpäällikkö
044 797 6859

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

                         

Kategoria: