Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
12.11.2019

Heinola hakee työllisyyden kuntakokeiluun

Työllisyyden kuntakokeilu

Heinola hakee keväällä 2020 käynnistyvään työllisyyden kuntakokeiluun omalla hakemuksellaan. Asiasta päätti Heinolan kaupunginhallitus kokouksessaan 11.11.2019. Myös Sysmälle ja Hartolalle tarjotaan mahdollisuus osallistua hakemukseen halutessaan.

Kuntakokeilussa kunta vastaa työnhakijoiden palveluprosessista ja työllisyyttä edistävien palvelujen tarjoamisesta. Tavoitteena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeilut jatkuvat vuoden 2022 loppuun asti.

Heinola oli alun perin mukana Lahden valmistelemassa kuntakokeiluhakemuksessa, mutta se kaatui toimintaympäristön eroihin: muut kunnat ovat sosiaalipalveluiden osalta Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä, kun taas Heinolassa kuntouttava työtoiminta on sosiaali- ja terveystoimen vastuulla.

 

Tavoitteena lähipalvelujen säilyminen Heinolassa

Heinolassa on valmisteltu keskitettyä toimintamallia, jossa kaupungin, TE-palveluiden ja Jyränkölän toimintoja sijoittuisi samoihin fyysisiin tiloihin. Tällöin eri toimijoiden, jotka tuottavat työllisyydenhoidon palveluja, yhteistyö ja tiedonkulku paranisi ja asiakkaita palveltaisiin yhden luukun periaatteella. Mallia on valmisteltu yhteistyössä Hämeen TE-toimiston kanssa, joka on lakkauttamassa toimipisteensä Heinolassa. Mallin odotetaan paitsi tuottavan tuloksia työllisyydenhoidossa myös säilyttävän vahvat lähipalvelut Heinolassa.

Kokeiluun mukaan tulevien kuntien asukasmäärän on oltava yhteensä vähintään 30 000, mutta määrästä voidaan poiketa perustellusta syystä. Heinolassa perusteluina ovat mm. seutukaupunkiympäristö, valmisteltu laajapohjainen yhteistyömalli ja yritysten työvoimatarpeet.

Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa kokeiluihin valittavat kunnat, lopullisen päätöksen kokeiluun valittavista kunnista tekee eduskunta.

Lisätiedot:
Elinvoimajohtaja
Heikki Mäkilä
044 769 4141
heikki.makila(at)heinola.fi

Kategoria: Elinkeinopalvelut