Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
07.05.2019

Heinola allekirjoitti Lahden seudun kuntien MAL-aiesopimuksen

Linja-auto Sinilähteellä

Heinola allekirjoitti tänään yhdessä Lahden seudun kuntien kanssa MAL-aiesopimuksen, jonka mukaan seudun kunnat haluavat tehdä valtion kanssa MAL-sopimuksen. Aiesopimuksen allekirjoittivat Asikkala, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila sekä Päijät-Hämeen liitto.

MAL-sopimusten tavoitteena on lisätä kaupunkiseutujen kilpailukykyä vahvistamalla kuntien keskinäistä sekä seudun ja valtion välistä yhteistyötä. Sopimuksella pyritään helpottamaan maankäytön, asumisen ja liikenteen ongelmien ratkaisemista. Tällä hetkellä MAL-sopimus koskee vain neljää suurinta kaupunkiseutua (Helsinki, Turku, Tampere ja Oulu). ”On Heinolan etu, että Lahden seutu hyväksytään yhdeksi MAL-sopimusalueeksi, valtio sitoutuu panostuksillaan yhdessä kuntien kanssa kehittämään kaupunkiseudun painopisteitä”, toteaa kaupunginjohtaja Parkkonen.

MAL-sopimuksessa kunnat sitoutuisivat yhdessä valtion kanssa toteuttamaan kansallisia ilmastotavoitteita, uudistamaan kuntien palveluita digitalisaatiota hyödyntämällä, vahvistamaan sosiaalista kestävyyttä ja osallisuutta sekä parantamaan kaupunkiseudun saavutettavuutta, sisäistä liikennettä ja kestävän aluerakenteen muodostumista yhdessä seudun muiden toimijoiden kanssa. Tarkemmat teemat ja tavoitteet täsmentyvät yhteisen työskentelyn myötä. 

MAL-sopimusten tavoitteena on jatkossa keskittyä voimakkaammin vastaamaan ilmastohaasteisiin. Lahden kaupunkiseudun keskeisenä strategisena tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen liittyvän liiketoiminnan kehittäminen. Heinolassa tavoitetta käsitellään muun muassa kestävän kehityksen toimintaohjelmassa, jossa tavoitteeksi on nostettu roskaton tai muoviton kaupunki.  

Lahden seudun liikenteellisen aseman kannalta on perusteltua, että valtion ja seudun välistä yhteistyötä syvennetään. Seudun saavutettavuus on tehnyt siitä merkittävän pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen, johon liittyen pendelöinnin sujuvuutta ja toimivuutta on tarve kehittää laaja-alaisesti. Erityisesti raideliikenteen kannalta Lahden seudulla paineita syntyy asemien seutujen kehittämiseen. Lahden seutu tavoittelee syvempää yhteistyötä valtion ja pääradan toimijoiden kanssa Suomiradan toteuttamiseksi tulevina vuosina. 

Lahden alueen kunnilla on yhteinen tahtotila kaupunkiseudun kehittämisestä, tästä esimerkkinä hyväksytty MAL-aiesopimus. Sopimuksen allekirjoittaneiden kuntien yhteenlaskettu asukasmäärä on lähes 200 000 henkilöä. Suomen viidenneksi suurimmalla kaupunkiseudulla on jo vuosia tehty yhteistyötä, mikä luo hyvät edellytyksen MAL-sopimukselle, johon Lahden kaupunkiseutu on nyt valmis liittymään. ”Heinola on ollut mukana valmistelussa prosessin alusta lähtien ja valmistelu seudun kesken on ollut hyvähenkistä, Heinolan on helppo sitoutua MAL-sopimuksen tavoitteisiin”, toteaa kaupunginjohtaja Parkkonen.

Lisätietoja:

Kaupunginjohtaja
Jari Parkkonen
p. 0400 862 977
jari.parkkonen(at)heinola.fi

Elinvoimajohtaja
Heikki Mäkilä
p. 044 769 4141
heikki.makila(at)heinola.fi

Kategoria: