Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Hankkeet

Elinvoiman toimialan hankkeet

Heinolan kaupungin elivoimatoimiala on mukana useissa työhön ja elinkeinoon liittyvissä hankkeissa, joko päätoteuttajana tai osatoteuttajana. 

Vihreän kasvun biokylä -hanke

Vihreän kasvun biokylä on Heinolan kaupungin, Lahden ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston toteuttama yhteistyöhanke, jonka päätavoitteena on lisätä maatalousyritysten kannattavuutta ja keskinäistä yhteistyötä sekä kehittää uusia biotalouden liiketoimintamahdollisuuksia Heinolan seudulla ja Päijät-Hämeessä.

Erityisenä painopisteenä on peltobiomassan jatkojalostaminen sekä kestävän arvoketjun ja ekosysteemin, biokylän, rakentaminen Heinolaan haettavan ison jalostamoinvestoinnin ympärille. Tavoitteena on selvittää, miten olkeen pohjautuva biojalostus saadaan Päijät-Hämeessä kannattavaksi ja millä reunaehdoilla. Samalla toimitusketju ja prosessi halutaan saada ensimmäistä kertaa Suomessa toimivaksi.

Muita, kokonaisuutta täydentäviä raaka-aineita ja sivutuotteita tarkastellaan oljen rinnalla.  Tämä mahdollistaa yhtä prosessiketjua paremmin kestävän ja liiketaloudellisesti kannattavan kiertotalouden arvoketjun. Samalla alkutuotannon hyödyt lisääntyvät, rakennuspuina esimerkiksi uusiolannoitteet, toimiva logistiikka sekä viljelykasvien ja niiden sivutuotteiden mahdollistamat uudet ansaintalogiikat.

Tärkeänä tavoitteena on myös biotuotteiden kestävyyden arviointi ja kestävyyttä edistävien toimenpiteiden tunnistaminen. Näin voidaan varmistaa mahdollisimman suuret positiiviset vaikutukset ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta.

Hankeaika: 2.9.2019 - 31.8.2021

Hankkeen rahoitus: Maaseutuohjelma, Hämeen ELY-keskus

SME Power

Heinolan kaupunki on mukana kansainvälisessä yritysten energiatehokkuuteen liittyvässä
SME Power -hankkeessa. Hankehakemus on tehty Italiassa.

Hankeaika: 1.8.2019 - 31.7.2023

Hankkeen rahoitus: Interreg ja TEM

SME Power poster

 

Seutukapunkien osaavan työvoiman saatavuutta edistävät verkostohankkeet (TEM)


1. Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa 1.4.2019 - 31.8.2021

2. Kansainvälistymisen hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa 1.4.2019 - 31.8.2021

- Heinolan kaupunki on mukana yllä olevissa hankkeissa verkostokumppanina.

3. Seutukaupunkien yritysverkosto -hanke 1.4.2019 - 31.8.2021

- Heinolan kaupunki osallistujakaupunkina hankkeessa (mukana yli 30 kaupunkia)