Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Hankkeet

Elinvoiman toimialan hankkeet

Heinolan kaupungin elivoimatoimiala on mukana useissa työhön ja elinkeinoon liittyvissä hankkeissa, joko päätoteuttajana tai osatoteuttajana. 

Vihreän kasvun biokylä -hanke

Vihreän kasvun biokylä on Heinolan kaupungin, Lahden ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston toteuttama yhteistyöhanke, jonka päätavoitteena on lisätä maatalousyritysten kannattavuutta ja keskinäistä yhteistyötä sekä kehittää uusia biotalouden liiketoimintamahdollisuuksia Heinolan seudulla ja Päijät-Hämeessä.

Erityisenä painopisteenä on peltobiomassan jatkojalostaminen sekä kestävän arvoketjun ja ekosysteemin, biokylän, rakentaminen Heinolaan haettavan ison jalostamoinvestoinnin ympärille. Tavoitteena on selvittää, miten olkeen pohjautuva biojalostus saadaan Päijät-Hämeessä kannattavaksi ja millä reunaehdoilla. Samalla toimitusketju ja prosessi halutaan saada ensimmäistä kertaa Suomessa toimivaksi.

Muita, kokonaisuutta täydentäviä raaka-aineita ja sivutuotteita tarkastellaan oljen rinnalla.  Tämä mahdollistaa yhtä prosessiketjua paremmin kestävän ja liiketaloudellisesti kannattavan kiertotalouden arvoketjun. Samalla alkutuotannon hyödyt lisääntyvät, rakennuspuina esimerkiksi uusiolannoitteet, toimiva logistiikka sekä viljelykasvien ja niiden sivutuotteiden mahdollistamat uudet ansaintalogiikat.

Tärkeänä tavoitteena on myös biotuotteiden kestävyyden arviointi ja kestävyyttä edistävien toimenpiteiden tunnistaminen. Näin voidaan varmistaa mahdollisimman suuret positiiviset vaikutukset ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta.

Hankeaika: 2.9.2019 - 31.8.2021

Hankkeen rahoitus: Maaseutuohjelma, Hämeen ELY-keskus

SME Power

Heinolan kaupunki on mukana kansainvälisessä yritysten energiatehokkuuteen liittyvässä
SME Power -hankkeessa. Hankehakemus on tehty Italiassa.

Hankeaika: 1.8.2019 - 31.7.2023

Hankkeen rahoitus: Interreg ja TEM

SME Power poster

 

Seutukapunkien osaavan työvoiman saatavuutta edistävät verkostohankkeet (TEM)


1. Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa 1.4.2019 - 31.8.2021

2. Kansainvälistymisen hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa 1.4.2019 - 31.8.2021

- Heinolan kaupunki on mukana yllä olevissa hankkeissa verkostokumppanina.

3. Seutukaupunkien yritysverkosto -hanke 1.4.2019 - 31.8.2021

- Heinolan kaupunki osallistujakaupunkina hankkeessa (mukana yli 30 kaupunkia)TKT2 -hanke (Työkykyisenä ja -kuntoisena työelämään)


Kaksivuotisen hankkeen tavoitteena on päijät-hämäläisten työttömien terveyden ja liikunnallisen elämäntavan edistäminen, sekä työllistymisvalmiuksien parantaminen vaikuttamalla työkuntoon ja -kykyyn. Kohderyhmänä ovat päijät-hämäläiset pitkäaikaistyöttömät ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat 16–64-vuotiaat.

Hankkeen aikana luodaan kuntiin yhteistyöverkosto, jonka avulla maakunnassamme voidaan tuottaa entistä tehokkaampaa elintapaohjausta, jolla on myös työllistymistä edistäviä vaikutuksia.

Työkykyä työelämään -kurssi

Kunnissa pilotoidaan ja toteutetaan Työkykyä työelämään -kursseja, jotka yhdistävät kattavan elintapaohjauksen sekä työllistämistä edistävät toiminnot. Kolmivaiheinen kurssi rakentuu seuraavien teemojen ympärille:

·         Toimintakyky ja terveys

·         Työelämävalmiudet

·         Työelämäsuuntautuminen

Asiakas osallistuu kurssille noin kerran viikossa.

Työkykyä työelämään -kurssin läpäisseet ansaitsevat itselleen kurssitodistuksen, jonka avulla työnhakija voi osoittaa työn tekemisen valmiutensa esimerkiksi työnhakutilanteessa. Kurssitodistus laajentaa aiemmin kehitettyä Työkuntotodistusta.

Lisätietoja:
Reda Oulmane, reda.oulmane@phlu.fi, p. 044 240 2490
Inka Sipilä, inka.sipila@phlu.fi, p. 044 236 8520

TYÖKUNTOISENA JA -KYKYISENÄ TYÖELÄMÄÄN (TKT2)

 

Jyränkölän Setlementin Tukirinki-hanke

Kun tavoitteenasi on työ tai kouluttautuminen

Jyränkölän Setlementin työllistämispalveluiden Tukirinki-hanke tarjoaa tukea työllistymiseen Sysmän, Hartolan ja Heinolan alueella. Palvelemme osatyökykyisiä, pitkäaikaistyöttömiä, maahanmuuttajia sekä nuoria te-palveluiden asiakkaita. Rakennamme yhdessä työnhakijan kanssa sopivaa polkua työllistymiseen. Autamme myös työnantajia löytämään sopivia työntekijöitä.

Työllistymisen tueksi tarjoamme mahdollisuuden työkokeiluun, etsimme sekä palkkatuettuja että avoimia työpaikkoja yhteistyökumppaneiltamme sekä selvitämme opiskeluvaihtoehtoja.

Jos työllistymiseen tarvittavat taidot ovat ruosteessa, ohjaamme työnhakijan sopiville kursseille. Järjestämme myös koulutuksia työnhaussa, CV:n teossa tai työpaikkahaastatteluun valmistautumisessa. Tukirinki-hankkeen asiakkailla on mahdollisuus suorittaa erilaisia lupakortteja kuten hygieniapassi.

Tukirinki-hanketta rahoittavat Hämeen Te-toimisto, Hartolan ja Sysmän kunnat, Heinolan kaupunki sekä Jyränkölän Setlementti. Hanketta hallinnoi Jyränkölän setlementti.

Tukirinki-hankkeessa sinua auttavat

Projektiohjaaja
Tuula Brocke 044 797 2457

Projektiohjaaja
Sirpa Hallman 050 324 8328

Projektipäällikkö
Jouni Kantonen 044 797 2466

sähköposti: etunimi.sukunimi@jyrankola.fi