Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
24.05.2018

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös jätelautakunnan kuljetusjärjestelmäpäätöstä koskevaan valitukseen

Päijät-Hämeen jätelautakunta päätti 16.2.2017 § 6 ja korjauspäätöksessään 30.3.2017 § 9, että kiinteän jätteen kuljetuksessa siirrytään kiinteistönhaltijan järjestämään jätteenkuljetukseen. Päätös ei koskenut Heinolan haja-asutusalueen yhdyskuntajätteen, Heinolan taajama-alueen biojätteen, Sysmän haja-asutusalueen yhdyskuntajätteen, Orimattilan taajama-alueen biojätteen, Orimattilan Artjärven yhdyskuntajätteen kuljetusta ja Kärkölän jätteenkuljetusta. 

Hallinto-oikeus kumoaa 11.5.2018 päätöksellään 18/0173/2 Päijät-Hämeen jätelautakunnan päätöksen 16.2.2017 § 6 ja korjauspäätöksen 30.3.2017 § 9 ja palauttaa asian jätelautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Päätös löytyy täältä.

Päätös on julkisesti nähtävillä 24.5–25.6.2018 Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Orimattilan, Myrskylän, Padasjoen, Pukkilan ja Sysmän yleisessä tietoverkossa sekä Lahden kaupungin internet-sivuilla. Lisätietoja antaa jäteasiamies Tiia Yrjölä, jatelautakunta@lahti.fi tai p. 044 416 3634.

 

Päijänne-Tavastland avfallsnämnd beslutade i sitt möte 16.2.2017 § 6 och 30.3.2017 § 9 att fortsätta avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnad transport i Asikkala, Heinola, Hollola, Lahtis, Orimattila, Mörskom, Padasjoki, Pukkila och Sysmä. beslutet inte gäller transport av bioavfall i Orimattila, avfall i Heinolas glesbygdsområde, bioavfall i Heinola, avfall i Sysmäs glesbygdsområde, avfall i Artjärvi i Orimattila och avfall i Kärkölä. 

Tavastehus förvaltningsdomstol upphäver 11.5.2018 (18/0173/2) Päijänne-Tavastland avfallsnämnds beslut 16.2.2017 § 6 och korrigering av beslut 30.3.2017 § 9 och återförvisar ärendet för ny behandling. 

Beslutet hålls offentligt framlagd under tiden 24.5.-25.6.2018 på Asikkalas, Heinolas, Hollolas, Orimattilas, Mörskoms, Padasjokis, Pukkilas och Sysmäs nätverk samt på Lahtis stadens webbplats. Tilläggsuppgifter ger avfallsombud Tiia Yrjölä, jatelautakunta@lahti.fi tai p. 044 416 3634.

Kategoria: Valtion viranomaisten ilmoitukset Kokoukset, pöytäkirjat Ilmoitukset