Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Hälsovårdstjänster

Hälsovårdstjänster

Heinola stads hälsovårdsväsende har heltäckande primärvårdstjänster, flexibla specialsjukvårdstjänster på grundnivå, omfattande stöd- och experttjänster samt en framstående tandvård.

Tidsbeställning till hälsovårdstjänster

tfn 03 849 4388
må - fre kl. 8.00 - 15.00
Kl. 8.00 - 10.00 ges jourtider för samma dag.

Kontaktuppgifter:

 • Hälsocentralen, Torikatu 13, 18100 Heinola.
  Betjäningsspråk: finska, engelska, svenska

Jour

Allmänt nödnummer 112

Till nödnumret ska man alltid ringa i brådskande, verkliga nödsituationer där liv, hälsa, egendom eller miljö är i fara eller om det finns orsak att misstänka att så är fallet.

I brådskande fall som kräver omedelbar vård då hälsocentralen är stängd kontaktas Akuutti24 tfn03 819 2385, om det gäller en allvarlig situation som kräver akut behandling.

I andra mindre brådskande fall som kräver jourvård kontaktas hälsocentralens tidsbeställning tfn 03 849 4388 under kontorstid må-fre kl. 8-15

och utanför kontorstid hälsocentralens jourskötare tfn 03 715 2205

 • må-fre kl. 15–21
 • lö kl. 10–18
 • sö kl. 12–20

Du kan också komma direkt till hälsocentralen för bedömning av skötare under hälsocentralens öppettider.

Kontaktuppgifter:

 • Hälsocentralen, Torikatu 13, 18100 Heinola.
  Betjäningsspråk på hälsocentralen: finska, engelska och svenska.

Munhälsovården

Munhälsovården erbjuder tjänster för att förebygga och behandla tand- och munsjukdomar. Hur snabbt man kommer till vård beror på behovet och hur brådskande det är.

Hela befolkningen har möjlighet att få tandvård med samhällets stöd. För hälsocentralens tandvård uppbärs avgifter enligt klientavgiftsförordningen av personer som fyllt 18 år. För outnyttjad mottagningstid som inte avbeställts uppbärs en avgift av personer som fyllt 15 år.

Tidsbeställning och avbeställning

Tidsbeställning till icke brådskande tandvård kl. 11–15: tfn 03 849 4369

Ändringar i mottagningstiden görs må-fre kl. 8-15 tfn 03 849 4369, andra tider kan ett textmeddelande om avbeställning skickas till numret 044 769 4163. Tiden bör avbeställas senast föregående dag.

Kontaktuppgifter:

 • Tandvården
 • Reumantie 2 A, 18100 Heinola
  Betjäningsspråk: finska, engelska, svenska

Jour

Tandläkarjourens tidsbeställning under dagtid

 • må-fre kl. 8.00-15.00
 • tfn 03 849 4369

Tandläkarjour i allvarliga problemsituationer

Päijät-Hämeen yhteispäivystyskeskus Akuutti24

må-fre kl. 15.00-21.00

lö-sö kl. 8.00-21.00

jour på söckenhelger på Akuutti24 kl. 8-21

Akuutti24 rådgivningstelefon 24h/d: 03 819 2385

Tandvårdens betjäningsspråk:

 • Betjäningsspråk: finska, engelska, svenska, ryska, estniska, lettiska