Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Förvaltning

Stadsfullmäktige utövar den högsta beslutanderätten i staden. Stadsstyrelsens uppgift är att förbereda, genomföra och övervaka fullmäktiges beslut.

Styrelsen vakar också över stadens intressen och ansvarar för förvaltning och ekonomi.

Heinolas stadsdirektör är Jussi Teittinen.

Kontaktuppgifter:
Stadsdirektör Jari Parkkonen, 0400 862 977, förnamn.efternamn@heinola.fi
Stadsdirektörens sekreterare Teija Lepinsalo, 050 595 1428, förnamn.efternamn@heinola.fi