Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
28.08.2017

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös koskien Rajavuoren jätteiden kierrätyslaitoksen ja loppusijoitusalueen toiminnan muuttamista sekä aloittamislupaa, Rajavuoren kaatopaikan toiminnan muuttamista sekä toiminnan aloittamislupaa ja Rajavuoren kaatopaikalle sijoitettavien yksilöityjen jätejakeiden TOC-raja-arvon korottamista