Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Erityinen tuki varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on lasten tasapainoisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistäminen.

Jokaisen lapsen kasvu, kehitys ja oppiminen on yksilöllistä. Toisinaan lapsen kehityksessä ilmenee piirteitä, joiden vuoksi hän tarvitsee tukea kehitykseensä.

Lapsen tuen tarpeen arvioinnin lähtökohtana ovat vanhempien ja kasvatushenkilöstön yhteiset havainnot tai jo aiemmin todettu tuen tarve. Tukitoimet aloitetaan heti kun tuen tarve on havaittu.

Tuen tarve voi olla lyhytaikaista tai pysyvämpää. Heinolan varhaiskasvatuksessa tuen tarve jaetaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen.

Heinolan varhaiskasvatuksessa tuki toteutetaan pääsääntöisesti lapsen lähipäiväkodissa tai perhepäivähoidossa.

Tarvittaessa lapsiryhmän kokoa voidaan pienentää tai ryhmän avuksi voidaan palkata lisähenkilökuntaa.

Tommola-talossa toimii pienryhmä ns. integroitu erityisryhmä, jossa osa varhaiskasvatuspaikoista on varattu erityistä tukea tarvitseville lapsille.