Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Elatuskanne

Jos vanhemmat eivät pääse keskenään sovintoon lapsen elatusta koskevassa asiassa, jää elatuspäätöstä haluavalle keinoksi hakea ratkaisua käräjäoikeudelta Asia tulee vireille käräjäoikeudelle toimitettavalla kirjallisella haastehakemuksella. Elatuskanteessa asianosaisina ovat lapsi ja se vanhempi, jolta elatusapua vaaditaan. Alaikäistä lasta edustaa hänen huoltajansa.

Tuomioistuin vahvistaa elatusavun lähtökohtaisesti kanteen vireille panosta lukien tai vireillepanoa myöhemmästä ajankohdasta

Elatusasian oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuus määräytyy elatusvelvollisen osalta oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan ja lapsen osalta 21 luvun 2 §:n mukaan. Elatusvelvollinen on siten hävitessään asian velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lapsi sen sijaan ei pääsääntöisesti joudu maksamaan vastapuolen oikeudenkäyntikuluja, vaikka häviäisikin jutun elatusavun vahvistamisesta tai korottamisesta. Asian hävinnyt lapsi voidaan velvoittaa korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut vain, jos siihen on erityistä syytä.