Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Edunvalvonta

Päijät-Hämeen oikeusaputoimisto vastaa edunvalvonnasta Heinolassa.

Edunvalvonnan tehtäviin kuuluvat yleinen edunvalvonta ja oikeusavun antaminen.

Edunvalvoja voi olla tarpeen, jos henkilö ei kykene itse valvomaan omaa etuaan ja tarvitsee siksi tuekseen jonkun hoitamaan taloudellisia ja tarvittaessa myös henkilökohtaisia asioitaan.

Syynä tähän voivat olla esimerkiksi muistisairaudet, mielenterveysongelmat tai kehitysvammaisuus.
 
Edunvalvojana toimii usein tukea tarvitsevan lapsi, aviopuoliso tai muu läheinen.

Jos tällaista mahdollisuutta ei ole, edunvalvojaksi määrätään yleinen edunvalvoja, joka hoitaa näitä tehtäviä virkansa puolesta.
 
Maistraatti on viranomainen, joka neuvoo ja opastaa menettelytavoissa edunvalvojan saamiseksi.

Samoin edunvalvojan määrää edelleen joko maistraatti tai käräjäoikeus. Maistraatti myös valvoo edunvalvojien toimintaa.