Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Dagvård och förskoleundervisning

I Heinola består tjänsterna inom småbarnspedagogik av vård i daghem och i familjedagvård samt förskola ordnade av Heinola stad, öppen verksamhet som erbjuds av Heinolas familjecentral samt privat familjedagvård.

Daghem

Vård i daghem eller i familjedagvård är avgiftsbelagd verksamhet där avgiften bestäms utifrån familjens storlek och inkomster.

Dagvård erbjuds i daghem och gruppfamiljedaghem för 1–6–åriga barn kl. 6.30 – 16.30

Kontaktpersoner:

 • Servicehandledare Hannele Tuusjärvi, tfn 044 797 8614
  Språk: finska, engelska
 • Chef för småbarnspedagogiken Miia Kemppi, tfn 050 593 9649
  Språk: finska, engelska
 • Daghemschef Päivi Mikkonen tfn 044 797 8620
  Språk: finska, svenska
 • Dagbarnvårdare Olga Tikko tfn 044 797 6848 och Tanja Tuominen tfn 044 769 4365
  Språk: finska, ryska

Skiftesvård

Skiftesvård , det vill säga dagvård som ordnas även på kvällar, nätter och veckoslut, erbjuds i daghemmet i Tommola-huset.

Kontaktpersoner:

 • Servicehandledare Hannele Tuusjärvi, tfn 044 797 8614
  Språk: finska, engelska
 • Chef för småbarnspedagogiken Miia Kemppi, tfn 050 593 9649
  Språk: finska, engelska
 • Daghemschef Pirjo Kokko tfn 044 769 3055
  Språk: finska, svenska, engelska
 • Dagbarnvårdare Olga Tikko tfn 044 797 6848 och Tanja Tuominen tfn 044 769 4365
  Språk: finska, ryska

Familjedagvård

Familjedagvård är dagvård i vårdarens eget hem för grupper på högst 4 barn i åldern 1 – 4 år kl. 6.30 – 16.30

Kontaktpersoner:

 • Servicehandledare Hannele Tuusjärvi, tfn 044 797 8614
  Språk: finska, engelska
 • Chef för småbarnspedagogiken Miia Kemppi, tfn 050 593 9649
  Språk: finska, engelska
 • Daghemschef Salme Koski-Lammi tfn 044 797 8536
  Språk: finska, engelska
 • Daghemschef Päivi Mikkonen tfn 044 797 8620
  Språk: finska, svenska
 • Dagbarnvårdare Olga Tikko tfn 044 797 6848 och Tanja Tuominen tfn 044 769 4365
  Språk: finska, ryska

Förskoleundervisning

Med förskoleundervisning avses avgiftsfri undervisning för 6-åringar (ett år innan grundskolan börjar) från augusti till maj, 4 timmar varje vardagsförmiddag i ett daghem eller en skola. Barn i förskoleåldern kan också vara i dagvård i samma lokaler. Dagvården är avgiftsbelagd.

Kontaktpersoner:

 • Servicehandledare Hannele Tuusjärvi, tfn 044 797 8614
  Språk: finska, engelska
 • Chef för småbarnspedagogiken Miia Kemppi, tfn 050 593 9649
  Språk: finska, engelska
 • Daghemschef jaana Vesikko tfn 050 593 9681
  Språk: finska, svenska, engelska
 • Dagbarnvårdare Olga Tikko tfn 044 797 6848 och Tanja Tuominen tfn 044 769 4365
  Språk: finska, ryska

Privat dagvård

Kontaktpersoner

 • Servicehandledare Hannele Tuusjärvi, tfn 044 797 8614
  Språk: finska, engelska

Öppna tjänster inom småbarnsfostran

Heinolas familjecentral erbjuder mångsidiga tjänster för barnfamiljer. Tjänsternas syfte är att stöda både barnets och den övriga familjens välmående. Verksamhet: bl.a. idrottsklubbar och utelekar, temafester och evenemang, expertföreläsningar, kamratgrupper för föräldrar i olika situationer och öppen klubbverksamhet för barnen. Familjecentralens verksamhet är med undantag av idrottsklubben i huvudsak avgiftsfri.

Kontaktpersoner:

 • Familjecentralskoordinator Kirsi Mäkilä tfn 044 797 8577
  Språk: finska, engelska
 • Dagbarnvårdare Olga Tikko tfn 044 797 6848 och Tanja Tuominen tfn 044 769 4365
  Språk: finska, ryska

Verksamhetsavgifter

Kontaktpersoner:

 • Dagvårdsbyrån byråsekreterare Sirpa Leppäkorpi, tfn (03) 849 3122
 • byråsekreterare Minna Ollikainen, tfn (03) 849 3125
  Språk: finska, svenska, engelska