Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
 • Heinola. (Jussi Mäkelä)
 • Boende och byggande

  Välkommen att bo i Heinola!

  Heinola är en livlig småstad vid stranden av Kymmene älv, med goda trafikförbindelser. Den gröna stadsbilden, tillgängligheten och småstadsstämningen gör det trivsamt att bo här.

  En av Heinolas särskilda fördelar är den vackra och rena naturen med sina åsar och vattendrag - den erbjuder mångsidighet i både boende, företagande, idrott och fritid.

  Nya tomter finns till förfogande nära vattendrag, natur och idrottsaktiviteter, i stadsmiljön och tätorten. I Heinola är allting nära och vardagsservicen fungerar bra.

  I en småstad går det bra att bli stor!


  Heinola stads hyreslägenheter

  Information om Heinola stads hyreslägenheter

  Tekniska väsendet

  Tekniska väsendet ansvarar för byggande, underhåll och utveckling av stadens fastigheter och annan infrastruktur på offentliga områden.

  Kontaktuppgifter:

  • Direktör för tekniska väsendet, Tapio Pesonen, 050 593 9676, förnamn.efternamn@heinola.fi
   Språk: finska
  • Förvaltningschef för tekniska väsendet, Janne Myntti, 044 587 1470  förnamn.efternamn@heinola.fi
   Språk: finska, engelska

  Markanvändning, tomter och planering

  Försäljning och uthyrning av tomter samt kartor, mätningstjänster, fastighetsbildning och planering.

  Kontaktpersoner:

  • Harri Kuivalainen, 044 797 6907, förnamn.efternamn@heinola.fi
   Språk: finska, engelska

  Fastighetsärenden

  Byggande, underhåll, utveckling och uthyrning av stadens fastigheter

  Kontaktpersoner:

  • Fastighetschef, Ilpo Hyytiä, 044 797 6859, förnamn.efternamn@heinola.fi
  • Byggherreingenjör Pertti Matinlompolo, 0500 549 490, förnamn.efternamn@heinola.fi
   Språk: finska

  Infrastruktur

  Byggande, underhåll och utveckling av stadens infrastruktur när det gäller gator, parker, lekplatser, skogar, fiske och vattenförsörjning.

  Kontaktpersoner:

  • Byggnadschef, Ari Matteinen, 0500 497 251, förnamn.efternamn@heinola.fi
  • Vattenförsörjningsingenjör, Kalle Maaranen, 044 769 3015, förnamn.efternamn@heinola.fi
   Språk: finska

  Miljö

  Kommunens miljövårdsuppgifter, miljötillstånd, miljöanmälningar och registrering samt övervakning av dem. Uppföljning av miljösituationen kring Heinola, miljörådgivning och övervakning av avfallshanteringen. För organisering av avfallshanteringen svarar Päijät-Hämeen Jätelautakunta och PHJ.

  Kontaktpersoner:

  • Miljövårdssekreterare, Susanna Uusi-Kytölä, 0500 918 597, förnamn.efternamn@heinola.fi
   Språk: finska, engelska

  Byggkontroll

  Till byggkontrollens uppgifter hör rådgivning och styrning i tillståndsfrågor samt tillståndsförfaranden. Byggkontrollen ansvarar också för byggnadsinspektioner, till vilka hör specialplaner, byggplatskontroller, övervakning av kondition och snygghet på fasader och omgivning samt övervakning på basis av klagomål och anmälningar.

  Kontaktpersoner:

  • Ansvarig byggnadsinspektör Juha Mara, 044 797 8572, förnamn.efternamn@heinola.fi
   Språk: finska, engelska

  Mat- och städservice

  Matservice för skolor, daghem och vårdanstalter, städservice för kommunala fastigheter.

  Kontaktpersoner:

  • Servicechef Elsi Lääveri, 044 797 6927, förnamn.efternamn@heinola.fi
  • Städarbetschef Riitta Ylijoki, 050 554 6711, förnamn.efternamn@heinola.fi
   Språk: finska, engelska