Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
26.08.2019

Biotaloushankkeeseen 180 000 euron rahoitus ELY-keskukselta

Sopimusta allekirjoittamassa LAMKin rehtori Turo Kilpeläinen ja Heinolan elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä. Kuva:  Kati Manskinen

Heinolan biotalous tarjoaa yrityksille runsaasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Aiheesta on tehty useita kokeiluja ja kehittämishankkeita. Seuraavaan vaiheeseen siirrytään yhteistyössä alueen uuden korkeakoulun kanssa.

Heinolan kaupunki on toteuttanut viimeisen viiden vuoden aikana useita biotaloushankkeita yhteistyössä Heinolan teollisuuden ja muiden yritysten kanssa.

Heinolan seudun bio- ja kiertotalouden ekosysteemiin kuuluu 800 tuottajaa alkutuotannossa, 40 bioalan yritystä, 15 bioalan kaupan yritystä, yli 100 bio- ja kiertotalouden ekosysteemiin kuuluvaa yritystä sekä yli 1000 työpaikkaa runsaan 300 MEUR liikevaihdolla.

Ympäröivältä alueelta löytyy 150 km säteellä lähes miljoona tonnia hyödyntämätöntä raaka-ainetta. Yrityshankkeiden avulla on valmistunut kahdeksan erilaista raaka-aineselvitystä ja neljä erilaista raaka-aineiden koeajoa. Tälläkin hetkellä Heinolan kaupunki on mukana neljässä eri laitos- ja yritysinvestointineuvottelussa. Lisäksi selvittelyn alla on useita yrityslähtöisiä innovaatio- ja kokeiluaihioita.

Vihreän kasvun biokylä-hanke tutkii peltobiomassan jatkojalostusta

Uudet bio- ja kiertotalouden avaukset etenevät. Hämeen ELY-keskus on myöntänyt Heinolan kaupungille 180.000 euron hanke- ja tutkimusrahoituksen peltobiomassan jatkojalostamiseen.  Tavoitteena on kehittää oljen hyödyntämiselle kannattava malli, jotta siitä voidaan jalostaa alueella bioetanolia. Heinolan kaupunki lähtee viemään uutta Vihreän kasvun biokylä -hanketta eteenpäin yhteistyössä alueen korkeakoulujen, Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston (LUT-yliopisto) ja Lahden ammattikorkeakoulun eli tulevan LAB-ammattikorkeakoulun kanssa.

”Heinolan odotukset korkeakouluyhteistyön suhteen ovat suuret. Tarkoitus on löytää yritysten kannalta oikeat työkalut 2020-luvun elinkeinopolitiikkaa varten. Haluamme aktiivisesti olla mukana kehittämässä Heinolan yritysten kilpailukykyä ja yhteistyötä ensi vuosikymmenellä. Nykyiset toimintamallit eivät siihen riitä. Uudenlainen yhteistyö alueen johtavien korkeakoulujen kanssa on meille mielenkiintoinen kehittämismahdollisuus”, toteaa Heinolan elinkeinopäällikkö Timo Kaattari.

”Korkeakouluyhteistyöllä halutaan tarjota Heinolan yrityksille mahdollisuus liiketoiminnan ja kilpailukyvyn kehittämiseen ensi vuosikymmenellä. Tarjoamme yrityksille toimivan ja nopean kanavan korkealaatuisten tutkimus- ja kehittämisresurssien hyödyntämiseen”, jatkaa Kaattari.

Uudenlainen yhteistyömalli ammattikorkeakoulujen kanssa

Uusi yhteistyö sai vakaan perustan, kun Heinolan kaupunki ja Lahden ammattikorkeakoulu allekirjoittivat 22.8.2019 sopimuksen kehittämistehtävien resursoinnista tulevina vuosina. Yhteistyötä koordinoiva projektipäällikkö Sanna-Mari Wallin Lahden ammattikorkeakoulusta näkee, ettäHeinolassa on hyvät puitteet uusille bio- ja kiertotalouden avauksille, sillä alueella on vakaa metsäteollisuuden yrityspohja ja hyvinvoiva maatalous.

Lahden ammattikorkeakoulu ja Saimaan ammattikorkeakoulu yhdistyvät uudeksi ammattikorkeakouluksi 1.1.2020. Fuusion toteutuminen riippuu enää siitä, hyväksyykö valtioneuvosto uuden ammattikorkeakoulun toimiluvan. Fuusiossa syntyvän ammattikorkeakoulun nimi on LAB-ammattikorkeakoulu eli LAB. Yritysyhteistyö ja alueen elinkeinorakenteen uudistaminen on nostettu yhdeksi uuden ammattikorkeakoulun tärkeimmäksi tavoitteeksi.

”Uudenlainen yhteistyömalli Heinolan kaupungin kanssa on LAMKin ja vuodenvaihteessa syntyvän LABin näkökulmasta tervetullut avaus ”, toteaa Lahden ja tulevan LAB-ammatti-korkeakoulun rehtori Turo Kilpeläinen tyytyväisenä.

”Aluekehitys on AMKien lakisääteinen tehtävä, jonka toteuttamiseen nyt allekirjoitettu sopimus tarjoaa täysin uuden ulottuvuuden. Julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö tulee olemaan LABin toiminnan ytimessä. Haluamme olla entistä keskeisempi osa alueen elinkeinoelämän kehittymistä ja kansainvälistymistä”, jatkaa rehtori Kilpeläinen.

Lisätietoja:                                                                              

Timo Kaattari
Elinkeinopäällikkö, Heinolan kaupunki        
p. 050 576 8600
etunimi.sukunimi(at)heinola.fi   

Kategoria: Elinkeinopalvelut