Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
 • Rekrykuva Redlandilta.
 • Avoimet työpaikat

  Tutustu meihin työnantajana ja hae meille töihin!

  Heinola hakee aktiivisesti eri alojen osaavia asiantuntijoita ja sijaisia. 

  Kaupungin avoimista työpaikoista ilmoitetaan pääsääntöisesti Kuntarekry-palvelussa. 

  Etsimme lisäksi 100 osaajaa Heinolan yrityksiin. Katso lisätiedot täältä.

  • 19.03.2019

   Fysioterapeutti

   Fysioterapeutti toimii kuntoutuksen asiantuntijana kotihoidossa ja kotiin vietävissä palveluissa. Tavoitteena on ikääntyneen saumaton kuntoutusketju ja toimintakyvyn ylläpitäminen kotona asumisen turvaamiseksi. Kelpoisuusvaatimuksena on fysioterapeutin (AMK) tai vastaava opistoasteen tutkinto. Tulet työskentelemään kotihoidon yksikössä kolmen muun fysioterapeutin kanssa tiiviissä yhteistyössä. Työskentely tapahtuu sekä asiakkaan kotona että organisaation tiloissa ryhmämuotoisen toiminnan parissa. Tehtävä sisältää lisäksi hoitohenkilöstön ohjausta ja neuvontaa. Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä. Tehtävä täytetään aluksi sijaisuutena ajalle 2.5-30.6.2019 ja valittu henkilö siirtyy vakituiseen fysioterapeutin tehtävään 1.7.2019. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti ja Heinolan kaupungin työnvaativuuden sekä henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnin perusteita noudattaen. Koeaika on 6 kk. Valitun on toimitettava hyväksytty lääkärintodistus kuukauden sisällä tehtävän vastaanottamisesta. Hakijaa koskee uusi tartuntatautilain 48 §, joka on tullut voimaan 1.3.2018 alkaen. Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 18.03.2019

   Perheohjaaja (215049)

   Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa ja lastensuojelussa on avoinna perheohjaajan sijaisuus 31.8.2020 saakka. Perheohjaaja työskentelee pääsääntöisesti tehostetussa perhetyössä. Työtä tehdään perheen kotona, koko perheen kanssa ja se perustuu perheen voimavarojen vahvistamiseen. Lisäksi perheohjaajan työtehtäviin kuuluvat sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö, tukihenkilötoiminta sekä tuetut/ valvotut tapaamiset. Lapsiperheiden sosiaalipalvelut käsittävät lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin, lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön, sosiaalihuoltolain mukaisen lapsiperheiden sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen, lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon, sekä tehostetun perhetyön osana lastensuojelun avohuoltoa. Tule työskentelemään ja kehittämään kanssamme lapsiperheiden sosiaalipalveluja! Kelpoisuusvaatimuksena sijaisuuteen on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys. Sijaisuuteen valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote. Koeaikaa käytetään. Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 18.03.2019

   palveluesimies

   Haemme Heinolan kaupungin sosiaali- ja terveystoimeen terveyspalveluihin PALVELUESIMIESTÄ VASTAANOTTOTOIMINTAAN Palveluesimiehen tehtäviin kuuluu hoitotyön päivittäinen johtaminen ja lähiesimiestyö, hoitohenkilökunnan osaamisen johtaminen sekä toiminnan kehittäminen ja koordinointi. Tehtävän hoitaminen edellyttää aktiivista työotetta, hyviä organisointi- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä itsenäiseen päätöksentekoon sekä valmiutta toiminnallisten muutosten johtamiseen. Kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/ 1994) mukainen laillistus tai alan aikaisempi opistoasteen tutkinto täydennettyinä riittävillä työnjohdon ja hallinnon opinnoilla tai soveltuvalla johtamiskoulutuksella. Lisäksi edellytämme kokemusta esimiestehtävistä. Valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48§:n mukainen rokotesuoja. Palkkaus- ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Koeaika on kuusi kuukautta. Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 14.03.2019

   Ohjaaja (215296)

   Ohjaaja työskentelee Heinolan kaupungin erityisryhmien työ- ja päivätoiminta Rytmissä, joka tarjoaa sekä työ- että päivätoimintaa vammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Etsimme innovatiiviseen työyhteisöömme ohjaajaa vakituiseen työsuhteeseen. Työssäsi tuet ja edistät asiakkaiden osallisuutta sekä osatyökykyisten työllistymistä. Ohjaat asiakkaita heidän yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Suunnittelet, toteutat ja kehität työ- ja päivätoimintaa yhdessä työyhteisösi kanssa. Sinulla on asiakaslähtöinen työote ja asiakkaan innostaminen sekä motivoiminen on sinulle tärkeää. Olet joustava ja yhteistyökykyinen työyhteisön jäsen. Tämän lisäksi arvostamme aikaisempaa kokemusta sekä hyvää asennetta. Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on vähintään sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 2 §:n mukainen nimikesuojattu; lähihoitajan kelpoisuus tai vastaava aikaisempi tutkinto. Valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Työ edellyttää myös ajokorttia. Koeaikaa käytetään. Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 14.03.2019

   Koulusosionomi/ yhteisöpedagogi

   Heinolan kaupungin opetus- ja koulutuspalveluissa on haettavana kolmen kuukauden koeajalla määräaikainen koulusosionomin/ yhteisöpedagogin tehtävä ajalle 1.8.2019 - 31.7.2020 sijoituspaikkana Kailaan koulu. Tehtäviä on myös Tommolan toimipisteessä. Tehtävän määräaikaisuus perustuu hankerahoitukseen, joka on myönnetty määräajaksi. Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosionomin tai yhteisöpedagogin koulutus, tai vastaava tehtävään soveltuva tutkinto. Valinnassa otetaan huomioon hakijan halu ja kyky yhteistyöhön perusopetuksen oppilaiden, huoltajien ja opetushenkilöstön kanssa, yhteisöllisen oppilashuollon kehittäminen, vuorovaikutustaidot, joustavuus sekä soveltuvuus työyhteisöön. Hakijalta toivotaan lisäksi kokemusta työskentelystä alakoululla erityisen tuen oppilaiden kanssa, sekä tuntemusta oppilashuoltolaista. Valinta tehdään kelpoisuuden ja haastattelun perusteella. Kailaan koulussa on Heinolan kaupungin keskitetyt erityisen tuen pienryhmät, joka nostaa tehtävän haasteellisuutta erityisesti vuorovaikutustaitojen suhteen. Siksi tehtäväkohtainen palkka on perustehtävää hieman korkeampi (2163,87€, KVTES 02VAP050). Tehtäväkuvaus: luokkien ryhmäytykset, yhteisölliset oppilashuoltotapaamiset, oppilashuollon ohjausryhmän jäsenyys, yhteistyö huoltajien kanssa, verso- ja pistetoiminnan kehittäminen, kiusaamisen vastaisen toimintamallin kehittäminen (SOPU). Tehtävänkuvaa rakennetaan ja täsmennetään valintapäätöksen jälkeen. Valitun henkilön omat vahvuudet voivat vaikuttaa työn sisältöön. Hakemukset, joihin on liitettävä kelpoisuutta osoittavat todistukset ja ansioluettelo, tulee toimittaa kuntarekry.fi -palvelun kautta 29.3.2019 klo 12.00 mennessä. Jos tehtävään ei ole kelpoisuutta täyttäviä hakijoita, voidaan tehtävään ottaa vailla kelpoisuutta oleva henkilö. Valitun tulee toimittaa soveltuvuuden osoittava ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esittää lain 504/2002 edellyttämä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saatuaan. Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 13.03.2019

   palvelupäällikkö (110220), rekrytointiyksikkö

   Rekrytointiyksikössä on n. 50 työntekijää, joista osa toimii hoitotyön pitkäaikaisina sijaisina sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä ja osa toimii sijaisena akuuteissa poissaoloissa. Palvelupäällikön keskeisiä tehtäviä ovat rekrytointiyksikön esimiestehtävät, yksikön päivittäinen operatiivinen johtaminen, vastuu yksikön toiminnasta, sen kehittämisestä sekä taloudesta ja yksikköä koskevien asioiden valmistelu toimielimille.. Tärkeä tehtävä on yhteistyö muiden yksiköiden palvelupäälliköiden ja palveluesimiesten kanssa, että rekrytointiyksikkö onnistuisi palvelutehtävässään. Palvelupäällikkö osallistuu myös muiden yksiköiden työntekijöiden rekrytointiprosessiin ja toimii Kuntarekryn sosiaali- ja terveystoimen pääkäyttäjänä. Soveltuva sosiaali- ja terveydenhuollon ylempi korkeakoulututkinto Eduksi katsotaan kokemus rekrytointiyksikön johtamisesta Koeaika 6 kk Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 13.03.2019

   Ravitsemistyöntekijä

   Tehtävä muodostuu avustavista ruokapalvelutehtävistä: esivalmistus, tarjoilu ja astiahuolto sekä keittiön jälkityöt. Työaika sijoittuu arkipäiviin ja viikonloppuihin klo 7.00-16.30 välille. Kelpoisuusvaatimuksena on catering-alan perustutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto. Aikaisempi työkokemus vastaavista tehtävistä katsotaan eduksi. Haemme joukkoomme yhteistyökykyisiä ja asiakaspalvelusuuntautuneita henkilöitä. Lisäksi arvostamme halua kehittää työtä, sekä joustavuutta siirtyä tarvittaessa työyksiköstä toiseen. Koeaika on 4 kuukautta. Alkuperäiset kelpoisuustodistukset, sekä todistukset muista ansioista, joihin hakija haluaa vedota, tulee ottaa mukaan haastattelu tilaisuuteen. Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 12.03.2019

   Luokanopettaja (virkanro 103034)

   Heinolan kaupungin opetus- ja koulutuspalveluissa on haettavana neljän kuukauden koeajalla luokanopettajan määräaikainen virka ajalle 1.8.2019-31.7.2020 Myllyojan kouluun. Myllyojan koulu on noin 120 oppilaan alakoulu, joka saa uudet tilat elokuussa 2020. Uusien tiimityömallien ja samanaikaisopettajuuden sekä koko koulun toimintakulttuurin kehittäminen kohti uutta koulua ovat merkittävä osa toimintaamme. Toivomme hakijalta osaamista musiikin, liikunnan sekä käsitöiden pehmeiden materiaalien opetukseen. Erityisopetuksen opinnot sekä kokemus samanaikaisopettajuudesta katsotaan hakijalle eduksi. Valinta tehdään kelpoisuuden ja haastattelun perusteella. Hakemukset, joihin on liitettävä kelpoisuutta osoittavat todistukset ja ansioluettelo, tulee toimittaa kuntarekry.fi -palvelun kautta 26.03.2019 klo 12.00 mennessä. Kelpoisuus virkaan määräytyy KelpA 986/1998 mukaan. Jos virkaan ei ole kelpoisuutta täyttäviä hakijoita, voidaan tehtävään ottaa vailla kelpoisuutta oleva henkilö määräaikaisesti. Valitun tulee toimittaa soveltuvuuden osoittava ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esittää lain 504/2002 edellyttämä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saatuaan. Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 04.03.2019

   Erityisluokan opettaja (103106) ja (103020)

   Heinolan kaupungin opetus- ja koulutuspalveluissa on haettavana neljän kuukauden koeajalla kaksi (2) erityisluokan opettajan tehtävää toistaiseksi 1.8.2019 alkaen, sijoituspaikkana Kailaan koulu. Opetusta on vähintään 22h/ vko. Kelpoisuus virkaan määräytyy KelpA 986/1998 mukaan. Valinnassa otetaan huomioon hakijan halu ja kyky yhteistyöhön ja yhteisopettajuuden kehittämiseen, vuorovaikutustaidot, joustavuus sekä soveltuvuus työyhteisöön. Virkaan valittavien tulee osoittaa kiinnostusta erityisluokkamuotoisen pienryhmäopetuksen ja yleisopetuksen yhteistyön kehittämiseen. Lisäksi Kailas- talon rakennushanke etenee hyvällä vauhdilla, ja hakijoiden tulee osoittaa kiinnostusta oman uuden varhaiskasvatus - ja perusopetusyksikön pedagogisen toimintakulttuurin ja opetustilojen suunnitteluun. Kailas-talon on määrä valmistua käyttöön elokuussa 2022. Opetusta annetaan Kailaan koulun erityisen tuen pienryhmissä. Opetus on luokkamuotoista pienryhmäopetusta varhaisen tuen pienryhmässä 1-3. (103106). Toinen virkatehtävä (103020) keskittyy tällä hetkellä 5-6 luokkien pienryhmäopetukseen ja tavoitteena on tiivis yhteistyö 5. ja 6. luokkien yleisopetuksen ryhmien kanssa. Ryhmissä toimii myös ryhmäkohtaiset avustajat. Koska kyseessä on vakinaiset virat, tehtävät voivat ajan kuluessa myös muuttua ja kehittyä. Varhaisen tuen pienryhmän (1-3) hakijalta odotetaan erityisesti perehtyneisyyttä ja kokemusta oppilaista, joilla voi olla sosioemotionaalisia haasteita. Valinta tehdään kelpoisuuden ja haastattelun perusteella. Hakemukset, joihin on liitettävä kelpoisuutta osoittavat todistukset ja ansioluettelo, tulee toimittaa kuntarekry.fi -palvelun kautta 7.4.2019 klo 12.00 mennessä. Jos virkaan ei ole kelpoisuutta täyttäviä hakijoita, voidaan tehtävään ottaa vailla kelpoisuutta oleva henkilö määräajaksi 1.8.-31.7.2020, mikäli hän soveltuu tehtävään. Valittujen tulee toimittaa soveltuvuuden osoittava ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esittää lain 504/2002 edellyttämä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saatuaan. Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 11.03.2019

   Koulupsykologin tehtävät (217001 ja 204038)

   Vahvistamme hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen palvelualueelle kuuluvan oppilas- ja opiskelijahuollon resurssia. Näin on mahdollista tarjota lapsille ja nuorille nopeampaa apua ja panostaa yksilöllisen tuen lisäksi myös erityisenä painopisteenämme olevan yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittämiseen. Keskeisiä työtehtäviä ovat lasten ja nuorten koulunkäyntiin ja opiskeluun liittyvät tukikeskustelut, psykologiset tutkimukset ja tukitoimien suunnittelu yhteistyössä oppilaan, huoltajien, koulun henkilöstön sekä tarvittaessa muiden verkostojen kanssa. Lisäksi työssä on mahdollista panostaa ryhmä- ja luokkakohtaisen työskentelyn ja konsultoivan työotteen vahvistamiseen. Tarjoamme työntekijöillemme hyvät työtilat, työnohjauksen sekä kouluttautumismahdollisuuksia. Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on laillistetun psykologin pätevyys. Työ edellyttää hyvää yhteistyökykyä ja valmiutta itsenäiseen työskentelyyn. Arvostamme kokemusta koulupsykologin työstä sekä kiinnostusta yhteisöllisen työn kehittämiseen. Tehtäväkohtainen palkka on 3631,16 euroa ja palvelussuhteen ehdot määrittyvät KVTES:n mukaan. Koeaika 4 kuukautta. Pätevien hakijoiden puuttuessa myös opintojen loppuvaiheessa olevat huomioidaan. Tehtävään valitun on esitettävä rikostaustaote ennen tehtävän vastaanottamista. Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 06.03.2019

   Erityisopettaja (103179)

   Heinolan kaupungin opetus- ja koulutuspalveluissa on haettavana määräaikainen erityisopettajan tehtävä ajalle 1.8.2019 - 31.7.2020. Opetusvelvollisuus on 24 vvt ja viikkotunteja on noin 24. Opetustunnit sijoittuvat neljälle koululle. Viikkotunneista 40 % on yläkoululla ja 60 % kolmella eri alakoululla. Opetettavina aineina ovat kaikki perusopetuksen oppiaineet painottuen kieli- ja matemaattisiin aineisiin. Valinnassa otetaan huomioon ammatillinen osaaminen, hakijan halu ja kyky yhteistyöhön, vuorovaikutustaidot, joustavuus sekä soveltuvuus työyhteisöön. Valinta tehdään hakemuksen, kelpoisuuden ja haastattelun perusteella. Valittu henkilö pääsee työskentelemään osaksi Heinolan opetus- ja koulutuspalveluita, joissa on eteenpäin pyrkivä toimintakulttuuri. Heinola panostaa voimakkaasti muun muassa koulurakennusten uudistamiseen tavoitteena terveet ja pedagogisesti toimivat yksiköt. Kouluissa on innovatiivinen ja kehittämissuuntautunut henkilökunta, joka on tottunut toimimaan moniammatillisesti verkostoituen. Kelpoisuus tehtävään määräytyy KelpA 986/1998 mukaan. Koeaika on kaksi kuukautta. Hakemukset, joihin on liitettävä kelpoisuutta osoittavat todistukset ja ansioluettelo, toimitetaan kuntarekry.fi -palvelun kautta 20.3.2019 klo 12.00 mennessä. Palkkaus on OVTESin mukainen sillä poikkeuksella, että kelpoisen erityisopettajan palkka on korotettu 3017 euroon. Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esittää lain 504/2002 edellyttämä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saatuaan. Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 04.03.2019

   Laaja-alainen erityisopettaja (103174)

   Heinolan kaupungin opetus- ja koulutuspalveluissa on haettavana neljän kuukauden koeajalla laaja-alaisen erityisopettajan virka (103174) 1.8.2019 alkaen, sijoituspaikkana Kailaan koulu. Tehtäviä on myös Kailaan koulun Tommolan toimipisteessä. Kelpoisuus virkaan määräytyy KelpA 986/1998 mukaan. Valinnassa otetaan huomioon hakijan halu ja kyky yhteistyöhön, laaja-alaisen erityisopetuksen kehittämiseen ja samanaikaisopettajuuteen, vuorovaikutustaidot, joustavuus sekä soveltuvuus työyhteisöön. Hakijalta toivotaan lisäksi vahvaa kolmiportaisen tuen tuntemusta, ja halua yhteisopettajuuden ja yhteisöllisen oppilashuollon kehittämiseen. Valinta tehdään kelpoisuuden ja haastattelun perusteella. Työaika on 24-25h/vko. uusi Kailas-talo on suunniteltu valmistuvan elokuussa 2022. Hakijalta odotetaan myös visioita ja innokkuutta joustavien oppimisympäristöjen suunnitteluun. Hakemukset, joihin on liitettävä kelpoisuutta osoittavat todistukset ja ansioluettelo, tulee toimittaa kuntarekry.fi -palvelun kautta 24.3.2019 klo 12.00 mennessä. Valitun tulee toimittaa soveltuvuuden osoittava ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esittää lain 504/2002 edellyttämä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saatuaan. Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 04.03.2019

   päätoiminen tuntiopettaja, käsityö (502021)

   Heinolan kaupungin opetus- ja koulutuspalveluissa on haettavana päätoimisen tuntiopettajan tehtävä (16h) toistaiseksi 1.8.2019 alkaen. Opetusaineena on käsityö (kovat materiaalit pääpainona) ja sijoituspaikkana palvelussuhteen alkaessa Kailaan ja Lyseonmäen koulut. Mikäli hakijalla on myös luokanopettajan koulutus, voidaan tuntimäärää kasvattaa käsityötuntien lisäksi. Heinolan opetus- ja koulutuspalveluissa on eteenpäin pyrkivä toimintakulttuuri. Heinola panostaa voimakkaasti muun muassa koulurakennusten uudistamiseen tavoitteena terveet ja pedagogisesti toimivat yksiköt. Kouluissa on innovatiivinen ja kehittämissuuntautunut henkilökunta, joka on tottunut toimimaan moniammatillisesti verkostoituen. Lyseonmäen koulu on noin 530 oppilaan yläkoulu, jossa on myös pienryhmiä ja joustavan perusopetuksen ryhmä. Lyseonmäen koululle valmistuivat uudet, modernit käsityön tilat lokakuussa 2018. Kailaan koulu on 450 oppilaan alakoulu, jossa opiskelevat myös erityisen tuen pienryhmien oppilaat. Opetustilat ovat kahdella eri koululla. Kailaan koulu saa uudet tilat nykyisten suunnitelmien mukaan elokuussa 2022. Valittavalla opettajalla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan opetustilojen suunnitteluun. Haemme käsityön opettajaa koviin materiaaleihin. Opetustunneista tehtävän alkaessa pääosa tunneista on alakoulussa. Opetustuntimäärä tehtävän alkaessa on vähintään 16h/ vko, mutta tunteja saattaa olla enemänkin. Valinnassa otetaan huomioon ammatillinen osaaminen, hakijan halu ja kyky yhteistyöhön, vuorovaikutustaidot, joustavuus sekä soveltuvuus työyhteisöön. Eduksi luetaan sekä kovien että pehmeiden materiaalien hallinta opetuksessa. Kelpoisuus virkaan määräytyy KelpA 986/1998 mukaan. Valinta tehdään kelpoisuuden ja soveltuvuuden perusteella. Koeaika on kuusi kuukautta. Valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esittää lain 504/2002 edellyttämä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saatuaan. Hakemukset, joihin on liitettävä kelpoisuutta osoittavat todistukset ja ansioluettelo, on toimitettava kuntarekry.fi-palvelun kautta 31.3.2019 klo 12.00 mennessä. Mikäli tehtävään ei ole päteviä hakijoita, voidaan tehtävä täyttää määräaikaisesti ajalle 1.8.- 21.12.2019. Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 06.03.2019

   Sosiaalityöntekijä (115108)

   Sosiaalityöntekijä työskentelee lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja lastensuojelu -yksikössä. Työtehtäviin kuuluvat lasten ja heidän perheidensä ohjaus ja neuvonta, sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen järjestäminen sekä lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuolto. Lapsiperheiden sosiaalipalvelut käsittävät lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin, lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön, sosiaalihuoltolain mukaisen lapsiperheiden sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen, lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon sekä tehostetun perhetyön osana lastensuojelun avohuoltoa. Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys. Virkaan valittavan on esitettävä nähtäväksi sekä rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote että hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Koeaika on kuusi kuukautta. Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 04.03.2019

   Virka-apulaisrehtori 103172

   Heinolan kaupungin opetus- ja koulutuspalveluissa on haettavana neljän kuukauden koeajalla vakinainen virka-apulaisrehtorin tehtävä 1.8.2019 alkaen. Sijoituspaikkana on Kailaan koulu. Kelpoisuus virkaan määräytyy KelpA 986/1998 mukaan. Pohjakoulutuksena edellytetään erityisopettajan tai erityisluokanopettajan kelpoisuutta, ja osoitusta opetushallinnon riittävästä tuntemuksesta (tutkinto tai muu muulla tavoin osoitettu riittävä opetushallinnon tuntemus). Valinnassa otetaan huomioon hakijan halu ja kyky yhteistyöhön, erityis- ja yleisopetuksen yhteistyön kehittämiseen, vuorovaikutustaidot, joustavuus sekä soveltuvuus työyhteisöön. Hakijalta toivotaan vahvaa ymmärrystä kolmiportaisesta tuesta, hyvää tuntemusta yhteisöllisestä ja yksilöllisestä oppilashuollosta ja erinomaisia esimiestaitoja. Perehtyneisyys myös NPDL- viitekehykseen nähdään meriittinä. Hakijalta edellytetään kiinnostusta erityisen tuen oppilaiden oppimisen ja hyvinvoinnin tukemiseen, sekä Heinolan kaupungin erityisopetuksen koordinointiin. Tehtävä sisältää sekä Heinolan kaupungin laaja-alaisen erityisopetuksen johtamista, että keskitettyjen pienryhmien prosessien johtamista. Apulaisrehtori tulee toimimaan lisäksi avustajien esimiehenä, jolloin tehtävä edellyttää myös perehtymistä KVTESiin. Hakijalta odotetaan hyviä TVT-valmiuksia. Apulaisrehtori osallistuu myös uuden Kailas-talon suunnitteluun yhdessä henkilöstön kanssa. Valinta tehdään kelpoisuuden, soveltuvuuden ja haastattelun perusteella. Hakemukset, joihin on liitettävä kelpoisuutta osoittavat todistukset ja ansioluettelo, tulee toimittaa kuntarekry.fi -palvelun kautta 14.4..2019 klo 12.00 mennessä. Jos virkaan ei ole kelpoisuutta täyttäviä hakijoita, voidaan tehtävään ottaa vailla kelpoisuutta oleva henkilö määräaikaisesti ajalle 1.8.2019 - 21.12.2019. Valitun tulee toimittaa soveltuvuuden osoittava ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esittää lain 504/2002 edellyttämä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saatuaan. Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>