Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
 • Rekrykuva Redlandilta.
 • Avoimet työpaikat

  Tutustu meihin työnantajana ja hae meille töihin!

  Heinola hakee aktiivisesti eri alojen osaavia asiantuntijoita ja sijaisia. 

  Kaupungin avoimista työpaikoista ilmoitetaan pääsääntöisesti Kuntarekry-palvelussa. 

  Etsimme lisäksi 100 osaajaa Heinolan yrityksiin. Katso lisätiedot täältä.

  • 19.11.2018

   Erityisluokan opettaja (103106)

   Heinolan kaupungin opetus- ja koulutuspalveluissa on haettavana yhden kuukauden koeajalla erityisluokan opettajan viransijaisuus ajalle 7.1. - 1.6.2019 sijoituspaikkana Kailaan koulu. Opetusta on 22h/ vko.

   Kelpoisuus virkaan määräytyy KelpA 986/1998 mukaan. Valinnassa otetaan huomioon hakijan halu ja kyky yhteistyöhön ja yhteisopettajuuden kehittämiseen, vuorovaikutustaidot, joustavuus sekä soveltuvuus työyhteisöön. Opetusta annetaan Kailaan koulun erityisen tuen pienryhmässä. Opetus on luokkamuotoista pienryhmäopetusta tiivissä yhteistyössä 3-6 pienryhmän kanssa. Ryhmässä toimii myös avustaja. Hakijalta toivotaan lisäksi perehtyneisyyttä ja kokemusta oppilaista, joilla on oppimisvaikeuksien lisäksi sosioemotionaalisia haasteita.

   Tehtävänkuvaa voidaan haikoiden vahvuudet huomioon ottaen muokata myös siten, että opetusta annetaan TAO- ryhmässä 1-3 pienryhmän sijaan. Valinta tehdään kelpoisuuden ja haastattelun perusteella. Virka tulee vakinaiseen hakuun keväällä 2019.

   Hakemukset, joihin on liitettävä kelpoisuutta osoittavat todistukset ja ansioluettelo, tulee toimittaa kuntarekry.fi -palvelun kautta 9.12.2018 klo 12.00 mennessä. Jos virkaan ei ole kelpoisuutta täyttäviä hakijoita, voidaan tehtävään ottaa vailla kelpoisuutta oleva henkilö, mikäli hän soveltuu tehtävään.

   Valitun tulee toimittaa soveltuvuuden osoittava ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esittää lain 504/2002 edellyttämä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saatuaan.

   Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 15.11.2018

   päätoiminen tuntiopettaja, käsityö (502021)

   Heinolan kaupungin opetus- ja koulutuspalveluissa on haettavana uudelleen päätoimisen tuntiopettajan tehtävä toistaiseksi 1.1.2019 alkaen. Opetusaineena on käsityö (kovat materiaalit pääpainona) ja sijoituspaikkana palvelussuhteen alkaessa Kailaan ja Lyseonmäen koulut.

   Heinolan opetus- ja koulutuspalveluissa on eteenpäin pyrkivä toimintakulttuuri. Heinola panostaa voimakkaasti muun muassa koulurakennusten uudistamiseen tavoitteena terveet ja pedagogisesti toimivat yksiköt. Kouluissa on innovatiivinen ja kehittämissuuntautunut henkilökunta, joka on tottunut toimimaan moniammatillisesti verkostoituen. Lyseonmäen koulu on noin 530 oppilaan yläkoulu, jossa on myös pienryhmiä ja joustavan perusopetuksen ryhmä. Lyseonmäen koululle valmistuivat uudet, modernit käsityön tilat lokakuussa 2018. Kailaan koulu on 450 oppilaan alakoulu, jossa opiskelevat myös erityisen tuen pienryhmien oppilaat. Opetustilat ovat kahdella eri koululla. Kailaan koulu saa uudet tilat nykyisten suunnitelmien mukaan elokuussa 2021. Valittavalla opettajalla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan opetustilojen suunnitteluun.

   Haemme käsityön opettajaa koviin materiaaleihin. Opetustunneista tehtävän alkaessa noin puolet on yläkoulusta ja puolet alakoulusta. Opetustuntimäärä tehtävän alkaessa on vähintään opetusvelvollisuuden verran. Valinnassa otetaan huomioon ammatillinen osaaminen, hakijan halu ja kyky yhteistyöhön, vuorovaikutustaidot, joustavuus sekä soveltuvuus työyhteisöön. Eduksi luetaan sekä kovien että pehmeiden materiaalien hallinta opetuksessa.

   Kelpoisuus virkaan määräytyy KelpA 986/1998 mukaan. Valinta tehdään kelpoisuuden ja soveltuvuuden perusteella. Koeaika on kuusi kuukautta. Valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esittää lain 504/2002 edellyttämä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saatuaan.

   Hakemukset, joihin on liitettävä kelpoisuutta osoittavat todistukset ja ansioluettelo, on toimitettava kuntarekry.fi-palvelun kautta 9.12.2018 klo 12.00 mennessä. Mikäli tehtävään ei ole päteviä hakijoita, voidaan tehtävä täyttää määräaikaisesti ajalle 1.1.- 1.6.2019.

   Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 14.11.2018

   palvelupäällikkö

   Keskeisiä tehtäviä ovat ikäihmisten asiakasohjausyksikön johtaminen. Kokonaisuuteen kuuluu mm. neuvonta, asiakasohjaus, omaishoito, ikäihmisten sosiaalityö, muistipoliklinikka, psykiatrinen sairaanhoitaja, seniorineuvola, veteraaniasiat, vanhuspalvelujen ostopalvelujen ja palvelusetelien hallinta. Virkaan kuuluu yksikön esimiestehtävät, toiminnallinen ja kehittämisvastuu, vastuu yksikön taloudesta ja hankinnoista sekä yksikköä koskevien asioiden valmistelu toimielimille.

   Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

   Eduksi katsotaan kokemus asiakasohjauksen johtamisesta

   Koeaikaa käytetään 4 kk

   Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 13.11.2018

   Maanmittausinsinööri

   Heinolan kaupunki jatkaa viran hakuaikaa 25.11.2018 saakka. Tehtävään jo hakeneet huomioidaan valinnassa ilman uutta hakemusta.

   Keskeisiä tehtäviä ovat kaupungin karttatuotannon sekä maasto- ja rakennusvalvontamittausten ylläpito- ja kehittämistehtävät. Maanmittausinsinööri toimii myös maastomittausryhmien esimiehenä ja vastaa yksityistieavustuksista. Lisäksi tehtäviin kuuluu geodeettista laskentaa.

   Kelpoisuusvaatimuksena on ammattikorkeakoulussa suoritettu AMK-insinöörin (maanmittaus) tutkinto tai vastaava aiempi tutkinto.

   Eduksi katsotaan kokemus esimiestehtävistä ja alan ammattitehtävistä sekä toimialan ohjelmistojen tuntemus. Heinolan kaupungilla on käytössä Trimble Locus -paikkatietojärjestelmä.

   Koeaikaa käytetään.

   Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 12.11.2018

   Ammattimies (294052)

   Uimahallin hoitajan tehtäviin kuuluvat vedenkäsittelylaitteiston huolto- ja korjaus, tarvittavien kontrollinäytteiden otto ja hallin toimintaan liittyvät kiinteistönhuoltotyöt sekä osallistuminen kiinteistövarallaoloon.

   Koulutusvaatimuksena on ammattikoulun sähkö-, putki-, tai kiinteistönhoitajalinja sekä uimahallin laitehoitaja- ja vedenkäsittelykurssi. Työkokemusta edellytetään kaksi vuotta vastaavasta työstä
   .
   Ajokortti on välttämätön. Palkkaus määräytyy Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaisesti sekä lisäksi Heinolan kaupungin työnvaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnin perusteita noudattaen.

   Valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on neljä kuukautta.

   Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 12.11.2018

   Rakennuttajarakennusmestari (100022)

   Rakennuttajarakennusmestari toimii kiinteistöjen huolto- ja kunnossapitoyksikön rakennustyöntekijöiden esimiehenä. Työhön kuuluu omana työnä tehtävien ja urakoitsijoiden tekemien investointi- ja vuosikorjaustöiden rakennuttamista ja valvontaa, toimia vastaavana mestarina kaupungin omissa talonrakennushankkeissa sekä suorittaa vuosittaiset kiinteistökatselmukset budjetoinnin perusteeksi.

   Työssä onnistuminen vaatii rakennusalan koulutusta (rakennusmestari), työkokemusta ja oikeaa asennetta. Ajokortti on välttämätön. Palkkaus määräytyy Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaisesti sekä lisäksi Heinolan kaupungin työnvaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnin perusteita noudattaen. Hakija voi esittää myös oman palkkatoivomuksensa.

   Valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on neljä kuukautta.

   Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 12.11.2018

   Varhaiskasvatuksen opettaja (216 146)

   Tehtävän sijoituspaikka on työsuhteen alussa Jyrängön päiväkoti.

   Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on varhaiskasvatuksen henkilöstö ja kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 540/2018 mukainen pätevyys.Palkkaus määräytyy KVTES:n ja työn vaativuuden mukaisesti. Koeaika on KVTES:n mukainen.

   Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote.

   Koeaikaa käytetään.

   Tehtävässä edellytetään kokemusta lapsiryhmätyöskentelystä, työn suunnittelusta ja tiimin työn suunnittelusta.

   Arvostamme työkokemusta erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa työskentelystä, joustavuutta, sopeutumiskykyä äkillisiin tilannemuutoksiin, tiimityöskentelytaitoja sekä kykyä oma-aloitteiseen toimintaan yhdessä muun kasvatusyhteisön kanssa.

   Hakemukset jätetään verkkopalvelun www.kuntarekry.fi kautta

   Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 16.10.2018

   terveyskeskuslääkäri ja osastonylilääkäri

   Haemme vakituisiin virkoihin terveyskeskuslääkäriä vastaanotolle sekä osastonylilääkäriä vuodeosastolle.

   Vastaanottotyö on monipuolista yleislääkärin työtä, missä sinulla on mahdollisuus kehittää osaamistasi. Sektorityö voidaan sopia joustavasti kiinnostuksesi mukaan. Akuuttihoitoon ja kuntoutukseen keskittyneitä vuodeosastoja on kaksi, joista toiselle n. 20- paikkaiselle osastolle haemme nyt osastonylilääkäriä. Vuodeosastotyössä tarvitaan hyvää yleislääkärin tai geriatrin ammattitaitoa, kokemusta etenkin ikääntyneiden potilaiden hoidosta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja innostusta toiminnan kehittämiseen yhdessä muun henkilöstön kanssa. Vuodeosastolla kuntoutamme potilaamme aktiivisesti kotikuntoon.

   Heinolan kaupunki on todella mukava paikka tehdä töitä. Mukavat kollegat ja muu henkilöstö tukevat työskentelyäsi. Koulutuksiin pääsee, eikä meillä tarvitse päivystää virka-ajan ulkopuolella. Kollegojen kanssa tapaamme päivittäin yhteisillä kahveilla, jolloin voi hengähtää ja halutessaan vaikka konsultoida

   Meillä voi työskennellä lyhemmänkin aikaa sijaisuuksissa ja tehdä vaikka erikoistumisen vaatimat palvelut. Nuorille kollegoille järjestämme oman seniorituen. Olemme koulutusterveyskeskus. Meiltä voit saada sekä terveyskeskuspalveluita että geriatrian erikoistumiseen palveluita. Potilastietojärjestelmänä on Effica.

   Kelpoisuusehtona virkoihin on laillistetun lääkärin pätevyys. Arvostamme tehtävään soveltuvaa erikoislääkärin koulutusta. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava lääkärintodistus terveydentilastaan.

   Edellytämme myös tartuntatautilain 48§ mukaista soveltuvuutta
   Käytämme 6 kk koeaikaa

   Lähetä hakemuksesi 7.12.2018 klo 23.59 mennessä Kuntarekryn kautta työavaimella 200550

   Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 18.09.2018

   Putkiasentaja (200185)

   Putkiasentajan tehtävän hakuaikaa jatketaan 23.11.2018 klo 15.00 saakka. Tehtäviä aiemmin hakeneet otetaan huomioon henkilövalintaa tehtäessä.

   Putkiasentaja työskentelee kuntatekniikan vesihuollossa.

   Tehtäviin kuuluvat mm:
   - kunnallistekniikan rakentaminen ja saneeraus
   - vedenottamoiden, pumppaamoiden sekä muiden järjestelmien hoito ja ylläpito
   - vesi- ja viemäriverkostojen kunnossapito
   - valmius osallistua varallaoloon

   Kelpoisuusehtona tehtävään on soveltuva ammattitutkinto tai erityisammattitutkinto. Valittavalta edellytetään kolmen (3) vuoden työkokemusta vastaavissa tehtävissä sekä B-luokan ajokorttia. Lisäksi arvostamme hyvää yhteistyökykyä ja määrätietoista otetta tehtävien hoidossa.

   Palkkaus määräytyy Teknisten sopimuksen palkkaryhmän I vaativuustason ja Heinolan kaupungin työnvaativuuden sekä henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnin perusteita noudattaen. Tehtäväkohtainen palkka on 1963,05 €/kk. Lisäksi maksetaan ammattialalisää 0 - 8 % sekä henkilökohtaista lisää 0 - 26 % tehtäväkohtaisesta palkasta laskettuna. Työaika on 38,75 h/vko.

   Työpaikkaan valitun on ennen tehtävän vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Koeaika on neljä (4) kuukautta.

   Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 07.09.2018

   Teknisen toimen johtaja (120022)

   Teknisen toimen johtajan viran hakua jatketaan. Virkaa aiemmin hakeneet otetaan huomioon virkaa täytettäessä.

   Teknisen toimen johtaja vastaa kaupungin tekniikka toimialan palveluiden kokonaisvaltaisesta kehittämisestä ja toimii sen lautakunnan esittelijänä. Hän on kaupunginjohtajan johtoryhmän jäsen.

   Kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, vähintään viiden vuoden kokemus johtamistehtävistä sekä hyvä tekniikka toimialan käytännön tuntemus. Eduksi katsotaan kokemus kunnallishallinnosta. Työssä onnistuminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja ja joustavuutta.

   Virka täytetään toistaiseksi ja sen täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran hakuprosessissa voidaan käyttää henkilöarviointia.

   Virassa on kokonaispalkkaus ja kokonaistyöaika. Hakija voi esittää palkkatoiveen.

   Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 16.01.2018

   Sairaanhoitaja, lähihoitaja

   Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon sijaisuuksia Heinolan kaupungin kotihoidossa, asumispalveluissa (Kanervala, Hopeasilta ja Mäntylä), vuodeosastoilla (11 b ja 11 k) ja vastaanotossa sekä vammaisten asumispalveluissa.

   Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen pätevyys. Voit hakea sijaiseksi myös jos olet alan opiskelija. Opiskelijoiden soveltuvuus eri tehtäviin arvioidaan yksilöllisesti annettujen ohjeiden mukaisesti.

   Kun olet täyttänyt hakemuksen varaa aika haastatteluun Ilona Nissinen 044 7977 084 tai Lea Toivanen 044 2615 147. Mukaan haastatteluun tarvitset henkilöllisyystodistuksen, sekä työ- ja koulutodistukset.

   Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>