Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
 • Rekrykuva Redlandilta.
 • Avoimet työpaikat

  Tutustu meihin työnantajana ja hae meille töihin!

  Heinola hakee aktiivisesti eri alojen osaavia asiantuntijoita ja sijaisia. 

  Kaupungin avoimista työpaikoista ilmoitetaan pääsääntöisesti Kuntarekry-palvelussa. 

  Etsimme lisäksi 100 osaajaa Heinolan yrityksiin. Katso lisätiedot täältä.

  • 09.05.2019

   Peruskoulun päät. tuntiop. MA, FY, KE (503039)

   Heinolan kaupungin opetus- ja koulutuspalveluissa on haettavana määräaikainen peruskoulun tuntiopettajan tehtävä ajalle 1.8.2019-31.7.2020. Opetusaineina ovat matematiikka, fysiikka ja kemia. Sijoituspaikkana palvelussuhteen alkaessa on Lyseonmäen koulu. Opetustunnit ja demot yhteenlaskien täytyy opetusvelvollisuus. Hakijoista etusijalle voidaan asettaa hakija, jolla on kokemusta ohjelmoinnista matematiikan opetuksessa, valmius tukea ohjelmoinnissa muita matemaattisten aineiden opettajia tai hakijalla on monipuolinen osaaminen kemiasta. Heinolan opetus- ja koulutuspalveluissa on eteenpäin pyrkivä toimintakulttuuri. Heinola panostaa voimakkaasti muun muassa koulurakennusten uudistamiseen tavoitteena terveet ja pedagogisesti toimivat yksiköt. Kouluissa on innovatiivinen ja kehittämissuuntautunut henkilökunta, joka on tottunut toimimaan moniammatillisesti verkostoituen. Lyseonmäen koulu on noin 530 oppilaan yläkoulu, jossa toimii myös pienryhmiä ja joustavan perusopetuksen ryhmiä. Valinnassa otetaan huomioon kelpoisuus, ammatillinen osaaminen, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, joustavuus, oppilaslähtöinen toimintatapa sekä soveltuvuus yläkoulun työyhteisöön. Kelpoisuus virkaan määräytyy KelpA 986/1998 mukaan. Koeaika on kaksi kuukautta. Valitun on toimitettava lain 504/2002 edellyttämä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saatuaan. Hakemukset, joihin on liitettävä kelpoisuutta osoittavat todistukset ja ansioluettelo, on toimitettava kuntarekry.fi-palvelun kautta 24.5.2019 klo 8.00 mennessä. Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 15.05.2019

   Ryhmäavustaja 216120

   Tehtävän sijoituspaikka on Heinolan pohjoinen varhaiskasvatusalue / Kettukallion päiväkoti Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on varhaiskasvatuksen henkilöstö- ja kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 540/2018 mukainen pätevyys. Palkkaus määräytyy KVTES:n ja työn vaativuuden mukaisesti. Koeaika on KVTES:n mukainen. Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote. Koeaikaa käytetään. Tehtävässä edellytetään kokemusta lapsiryhmätyöskentelystä. Arvostamme kokemusta erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa työskentelystä, joustavuutta, sopeutumiskykyä äkillisiin tilannemuutoksiin, tiimityöskentelytaitoja sekä kykyä oma-aloitteiseen toimintaan yhdessä muun kasvatusyhteisön kanssa. Hakemukset jätetään verkkopalvelun www.kuntarekry.fi kautta (työavain xxxxx). Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 30.04.2019

   Rakennuttajapäällikkö (100013)

   Teknisen toimen tilakeskus vastaa kaupungin omistamien kiinteistöjen sekä kaupungin omistamien osakehuoneistojen kunnossapidosta ja korjauksista. Työ tilakeskuksessa on mielenkiintoista, monipuolista, itsenäistä ja vastuullista. Rakennuttajapäällikön työhön kuuluvat rakennuttamistehtävien lisäksi rakennuttamisasioiden valmistelu luottamuselinten käsittelyyn yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa, toimialaan kuuluvien asioiden valmistelu tekniselle lautakunnalle sekä toimintayksikön päällikön esimiestehtävät. Työssä edellytetään talonrakennusalan koulutusta (ins. AMK tai rak.ins) ja viiden vuoden työkokemusta. Ajokortti on välttämätön. Palkkaus määräytyy Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaisesti. Tehtäväkohtaisen palkan (3686,50 €/kk) lisäksi tulevat ammattialalisä sekä henkilökohtainen lisä Heinolan kaupungin työnvaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnin perusteita noudattaen. Hakija voi esittää myös oman palkkatoivomuksensa. Valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on neljä kuukautta. Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 13.05.2019

   Sairaanhoitaja mielenterveys/päihdetyö (210074)

   Haemme perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdepalvelujen työryhmään sairaanhoitajaa vakinaiseen työsuhteeseen. Sairaanhoitajan työtehtävät painottuvat aikuisten päihdetyöhön sekä ennaltaehkäisevään mielenterveyteen ja elämän kriisitilanteisiin liittyvään lyhytaikaiseen hoitoon ja tuen tarpeisiin. Työtehtäviin kuuluu mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palvelutarpeen arviointia, kuntoutumisen seurantaa, konsultaation ja psyykkisen tuen antaminen. Tehtävässä edellytetään kokemusta asiakastyöstä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kanssa. Arvostamme hyvää yhteistyökykyä, positiivista ja reipasta asennetta sekä kykyä toimia itsenäisesti muuttuvissa tilanteissa. Tehtävän kelpoisuusvaatimus määräytyy terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukaan ja tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa. Palkkaus KVTES:n mukaan ja tehtävässä on koeaika. Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 09.05.2019

   Kartoittaja (200161)

   Hakijalta edellytämme kartoittajan tutkintoa tai muuta vastaavaa maanmittausalan koulutusta sekä käytännön kokemusta maanmittausalan töistä. Tehtävän hoitaminen edellyttää ajokorttia. Eduksi katsomme hyvän atk-osaamisen, Trimble Locus ja 3d-Win ohjelmien tuntemisen, kokemusta Leican mittauslaitteista sekä hyvän fyysisen kunnon. Kartoittajan pääasiallisena tehtävänä on toimia mittaryhmän vetäjänä erilaisissa mittaustehtävissä. Tehtävän pääasiallinen sisältö on rakennusvalvonta- ja kiinteistönmuodostamismittaukset sekä tarvittaessa toisen kartoittajan sijaistaminen kunnallisteknisissä mittaustehtävissä. Lisäksi tehtävään kuuluu mm. vastuu takymetri- ja GPS -laitteiden päivityksistä ja huoltokäynneistä. Kartoittaja vastaa mittausaineiston editoinneista ja liittämisestä paikkatietosovellukseen. Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Työaika on 38,75 h/vk. Tehtävään valittavan on ennen työn vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävän täytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 08.05.2019

   Uinninvalvoja

   Keskeisiä tehtäviä ovat uinninvalvonta ja uimarannan siisteydestä huolehtiminen Heinolan kaupungin kylpylän uimarannalla. Työ kesto 24.6.-4.8.2019. Kelpoisuusvaatimuksena on hengenpelastajatestiuinnin läpäiseminen ja täysi-ikäisyys. Eduksi katsotaan kokemus uinninvalvojan työssä. Koeaikaa käytetään. Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 08.05.2019

   Nuoriso-ohjaajan sijaisuus (218013)

   Keskeisiä tehtäviä ovat nuorisotoiminnan suunnittelu- ja ohjaustyö erilaisissa toimintaympäristöissä (kouluissa, kerhoissa, retkillä, leireillä ja eri tapahtumissa). Tehtävään kuuluu koulunuorisotyötä alakouluilla. Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva AMK tutkinto Eduksi katsotaan erinomaiset vuorovaikutustaidot Koeaikaa käytetään 4 kk Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 30.04.2019

   Rakennuttajavalvoja (200183)

   Teknisen toimen tilakeskus vastaa kaupungin omistamien kiinteistöjen sekä kaupungin omistamien osakehuoneistojen kunnossapidosta ja korjauksista. Työ tilakeskuksessa on mielenkiintoista, monipuolista, itsenäistä ja vastuullista. Rakennuttajavalvoja vastaa erikseen nimettyjen hankkeiden rakennuttamis- ja työmaavalvontatehtävistä. Työhön liittyy myös rakennuttamisasioiden valmistelua tekniselle lautakunnalle. Rakennuttamistehtävien lisäksi työhön kuuluu kaupungin vuokrasuhteiden hoito (vuokralle annetut ja vuokralle otetut tilat) sekä sisäilma-asioiden hoito. Palkkaus Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaisesti. Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi tulevat ammattialalisä sekä henkilökohtainen lisä Heinolan kaupungin työnvaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnin perusteita noudattaen. Hakija voi esittää myös oman palkkatoivomuksensa. Valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on neljä kuukautta. Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 12.04.2019

   Lähihoitajia ja ohjaajia asumispalveluihin

   Lähihoitajan ja ohjaajan kesäsijaisuuksia vanhusten ja vammaisten asumispalveluissa. Uusintahaku, aikaisemmat hakijat huomioidaan. Tervetuloa kesätöihin asumispalveluihin. Edellytämme, että olet jo aloittanut alan opinnot. Työ on kolmivuorotyötä. Toivomme, että sinulla on kiinnostusta vanhus- ja vammaistyöhön. Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Palkkaus määräytyy KVTES:n ja tehtävänkuvan mukaisesti. Koeaikaa käytetään. Hakijaa koskee uusi tartuntatautilain 48 §, joka on tullut voimaan 1.3.2018. Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>