Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
 • Rekrykuva Redlandilta.
 • Avoimet työpaikat

  Tutustu meihin työnantajana ja hae meille töihin!

  Heinola hakee aktiivisesti eri alojen osaavia asiantuntijoita ja sijaisia. 

  Kaupungin avoimista työpaikoista ilmoitetaan pääsääntöisesti Kuntarekry-palvelussa. 

  Etsimme lisäksi 100 osaajaa Heinolan yrityksiin. Katso lisätiedot täältä.

  • 20.02.2020

   Perhekuraattori (210280)

   Heinolan kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualueen opiskeluhuollon yksikössä on avoinna perhekuraattorin toimi. Perhekuraattori on sosiaalialan asiantuntija, joka toimii pääasiassa varhaiskasvatusikäisten lasten perheiden parissa. Tehtävä sisältää vanhemmuuden tukemista, lapsen ja perheen hyvinvoinnin kokonaisvaltaista edistämistä, konsultointia sekä ryhmien ohjaamista. Työhön kuuluu tiivis yhteistyö monialaisen verkoston kanssa.

   Kelpoisuusvaatimus tehtävään on sosionomi AMK, sosiaalityöntekijä tai henkilö, jolla on soveltuva korkeakoulututkinto ja suoritettuna sosiaalialan aineopinnot tai vähintään kahden vuoden työkokemus kuraattorin tai sitä vastaavasta sosiaalialan tehtävästä.

   Tehtävään valittavalta odotamme vankkaa kokemusta työskentelystä lapsiperheiden kanssa, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä itsenäiseen työhön. Arvostamme vanhemmuuden tuen menetelmien tuntemusta sekä kokemusta palveluiden kehittämisestä.

   Tarjoamme monipuolisen työn ja siihen perehdytyksen, kotoisan työyhteisön, työnohjauksen sekä mahdollisuuksia osaamisen ylläpitämiseen. Palkkaus ja muut ehdot määrittyvät KVTES:n mukaan. Koeaika on 4 kuukautta.

   Valitun on esitettävä lääkärintodistus ja rikostaustaote ennen työn vastaanottamista

   Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 13.02.2020

   Sosiaaliohjaajan (124014) sijaisuus

   Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa ja lastensuojelussa on avoinna sosiaaliohjaajan sijaisuus ajalle 2.3.2020-14.8.2020.

   Sosiaaliohjaaja työskentelee suunnitelmallisesti sekä sosiaalihuollon että lastensuojelun asiakkaiden kanssa. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä oman tiimin ja yhteistyötahojen kanssa.

   Lapsiperheiden sosiaalipalvelut käsittävät lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin, lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön, sosiaalihuoltolain mukaisen lapsiperheiden sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen, lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon.

   Olemme energinen, pienehkö, ammatillisesti vahva työyhteisö, jossa toteutamme jatkuvan kehittämisen periaatteita.

   Kelpoisuusvaatimuksena viran sijaisuuteen on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys. Sijaisuuteen valittavan on esitettävä nähtäväksi sekä rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

   Koeaikaa käytetään.

   Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 11.02.2020

   Sairaanhoitaja

   Haemme kahta sairaanhoitajaa vakituiseen tehtävään Heinolan kaupungin terveyspalveluihin vuodeosastolle. Työ on kolmivuorotyötä. Arvostamme halua ja kykyä moniammatilliseen yhteistyöhön, myönteistä asennetta uuden oppimiseen sekä kykyä toimia joustavasti muuttuvissa tilanteissa.

   Kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan tutkinto, lisäksi edellytämme terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukaista sairaanhoitajan laillistusta sekä tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

   Haastattelussa hakijan tulee esittää alkuperäiset tutkinto - ja työ- /palvelutodistukset.

   Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 07.02.2020

   Kiinteistörekisterinhoitaja (200192)


   Heinolan kaupunki hakee kiinteistöt- ja mittausyksikköön kiinteistörekisterinhoitajaa vakinaiseen työsuhteeseen.

   Kiinteistörekisterinhoitajan pääasiallinen tehtävä on vastata kiinteistörekisterin ylläpidosta, toimitusvalmisteluista ja arkistoinnista sekä vaativista asiakaspalvelutehtävistä. Tehtävän keskeinen osa on kiinteistötoimitusten itsenäinen valmistelu, toimitusten käytännön järjestelyt ja toimituksen jälkeen rekisteröinnit. Tehtävään kuuluu myös lainhuutojen hakemiset sekä kiinnitystehtävät. Kiinteistöinsinöörinä toimii maanmittauslaitoksen toimitusinsinööri.

   Kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva ammattitutkinto (esim. kartoittaja) tai riittävää työkokemusta kiinteistörekisterihoitajan tehtävistä. Eduksi katsomme työkokemuksen kiinteistörekisterinhoitajan tehtävistä, maanmittausalan tuntemuksen, kiinteistötietojärjestelmän (KTJ) hallinnan, Trimble Locus paikkatieto-ohjelmiston hallinnan sekä hyvät tietotekniset taidot.

   Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Työaika on 36,75 h/vk.

   Tehtävään valittavan on ennen työn vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävän täytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.


   Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

   Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 07.02.2020

   Erityisluokanopettaja (103173, 103065 ja 103103)

   Heinolan kaupungin opetus- ja koulutuspalveluissa on haettavana kolme (3) erityisluokanopettajan virkaa (103173, 103065 ja 103103) toistaiseksi 1.8.2020 alkaen sijoituspaikkana palvelussuhteen alkaessa Lyseonmäen koulu.

   Heinolan opetus- ja koulutuspalveluissa on eteenpäin pyrkivä toimintakulttuuri. Heinola panostaa voimakkaasti muun muassa koulurakennusten uudistamiseen tavoitteena terveet ja pedagogisesti toimivat yksiköt. Kouluissa on innovatiivinen ja kehittämissuuntautunut henkilökunta, joka on tottunut toimimaan moniammatillisesti verkostoituen. Lyseonmäen koulu on noin 520 oppilaan yläkoulu, jossa toimii myös pienryhmiä ja joustavan perusopetuksen ryhmiä.

   Valittavalta henkilöltä toivotaan kokemusta yläkoulun erityisluokanopettajan työstä ja/tai opettamisesta yläkoulun toiminnanohjauksen luokassa. Hakijalta edellytetään laajaa yläkoulun opetettavien aineiden hallintaa. Hakijalle voidaan lukea eduksi joustavan perusopetuksen (jopo-toiminnan) tuntemus.

   Valinnassa otetaan huomioon kelpoisuus, ammatillinen osaaminen, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, joustavuus, oppilaslähtöinen toimintatapa sekä soveltuvuus yläkoulun työyhteisöön. Kelpoisuus virkaan määräytyy KelpA 986/1998 mukaan.

   Koeaika on kuusi kuukautta. Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä lain 504/2002 edellyttämä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saatuaan. Palkkaus on OVTESin mukainen sillä poikkeuksella, että kelpoisen erityisluokanopettajan palkka on korotettu 3017 euroon.

   Hakemukset, joihin on liitettävä kelpoisuutta osoittavat todistukset ja ansioluettelo, on toimitettava kuntarekry.fi-palvelun kautta 26.2.2020 klo 12.00 mennessä.

   Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 05.02.2020

   Koulupsykologin sijaisuus (217002)

   Heinolan kaupungin hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen palvelualueella olevassa opiskeluhuollossa on avoinna koulupsykologin sijaisuus päättyen 5.1.2021. Työn kohteena on pääasiassa osa Heinolan kaupungin alakouluista. Erityisinä painopisteinä Heinolassa on yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittäminen.

   Keskeisiä työtehtäviä ovat lasten ja nuorten koulunkäyntiin ja opiskeluun liittyvät tukikeskustelut, psykologiset tutkimukset ja tukitoimien suunnittelu yhteistyössä oppilaan, huoltajien, koulun henkilöstön sekä tarvittaessa muiden verkostojen kanssa. Lisäksi työssä on mahdollista panostaa ryhmä- ja luokkakohtaisen työskentelyn ja konsultoivan työotteen vahvistamiseen. Tarjoamme työntekijöillemme monipuolisen työn, hyvän työyhteisön ja työnohjauksen.

   Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on laillistetun psykologin pätevyys. Työ edellyttää hyvää yhteistyökykyä, vuorovaikutustaitoja ja valmiutta itsenäiseen työskentelyyn. Arvostamme kokemusta koulupsykologin työstä sekä kiinnostusta yhteisöllisen oppilashuoltotyön kehittämiseen.

   Tehtäväkohtainen palkka on 3667,47 euroa. Palvelussuhteen ehdot määrittyvät KVTES:n mukaan.
   Koeaika 4 on kuukautta.

   Pätevien hakijoiden puuttuessa myös opintojen loppuvaiheessa olevat hakijat huomioidaan.
   Tehtävään valitun on esitettävä rikostaustaote ennen tehtävän vastaanottamista.

   Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 05.02.2020

   Sairaanhoitaja

   Haemme sairaanhoitajia eri pituisiin kesälomasijaisuuksiin Heinolan kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalle. Tällä hetkellä etsimme kesälomasijaisia vuodeosastolle, kotihoitoon ja ikääntyneiden asumispalveluihin. Voit katsoa esittelyvideon alla olevasta osoitteesta:

   https://www.youtube.com/watch?v=N26vFVVT8H8&feature=youtu.be

   Kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan tutkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto. Sijaisuuksissa edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa. Huomioimme kesälomasijaisuuksissa myös alan opiskelijat.

   Haastattelussa hakijan tulee esittää alkuperäiset tutkinto - ja työ- /palvelutodistukset sekä henkilöllisyystodistus. Opiskelijoilta edellytetään alkuperäistä opintorekisteriotteen esittämistä.

   Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 05.02.2020

   Lähihoitaja

   Haemme lähihoitajia eri pituisiin kesälomasijaisuuksiin Heinolan kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalle. Tällä hetkellä etsimme kesälomasijaisia kotihoitoon, ikääntyneiden asumispalveluihin, vammaisten asumispalveluihin ja vuodeosastolle. Voit katsoa esittelyvideon alla olevasta osoitteesta:

   https://www.youtube.com/watch?v=N26vFVVT8H8&feature=youtu.be

   Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto. Sijaisuuksissa edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa. Huomioimme kesälomasijaisuuksissa myös alan opiskelijat.

   Haastattelussa hakijan tulee esittää alkuperäiset tutkinto - ja työ- /palvelutodistukset sekä henkilöllisyystodistus. Opiskelijoilta edellytetään alkuperäistä opintorekisteriotteen esittämistä.

   Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 03.02.2020

   Kartoittaja (200161)

   Hakijalta edellytämme kartoittajan tutkintoa tai muuta vastaavaa maanmittausalan koulutusta sekä käytännön kokemusta maanmittausalan töistä. Tehtävän hoitaminen edellyttää ajokorttia. Eduksi katsomme hyvän atk-osaamisen, Trimble Locus ja 3d-Win ohjelmien tuntemisen, kokemusta Leican mittauslaitteista sekä hyvän fyysisen kunnon. Kiinteistöt ja mittaus yksikköön on suunniteltu Drone-kaluston hankintaa, jonka käyttökokemus katsotaan eduksi kartoittajaa valittaessa.

   Kartoittajan pääasiallisena tehtävänä on toimia mittaryhmän vetäjänä erilaisissa mittaustehtävissä. Tehtävän pääasiallinen sisältö on rakennusvalvonta- ja kiinteistönmuodostamismittaukset sekä tarvittaessa toisen kartoittajan sijaistaminen kunnallisteknisissä mittaustehtävissä. Lisäksi tehtävään kuuluu mm. vastuu takymetri- ja GPS -laitteiden päivityksistä ja huoltokäynneistä. Kartoittaja vastaa mittausaineiston editoinneista ja liittämisestä paikkatietosovellukseen.

   Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Työaika on 38,75 h/vk.

   Tehtävään valittavan on ennen työn vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävän täytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

   Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 03.02.2020

   Kotihoidon vastuulääkäri (110111)

   Toisen nykyisistä vastuulääkäreistämme jäädessä eläkkeelle, meillä avautuu haettavaksi kotihoidon vastuulääkärin virka kotihoidon ja asumispalveluiden piirissä olevia asiakkaitamme varten. Työyhteisömme on todella mukava! Kehitämme toimintaa aktiivisesti ja olemme olleet ehdolla Lääkäriliiton laatupalkinnon saajaksikin kehittämistyöstämme.

   Työssä tarvitaan hyvää yleislääkärin tai geriatrin ammattitaitoa, vankkaa kokemusta geriatristen potilaiden hoidosta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja innostusta toiminnan kehittämiseen yhdessä muun henkilöstön kanssa. Tavoitteenamme on hoitaa ikääntyneet niin hyvin, että he pärjäävät mahdollisimman pitkään kotona. Myös etätyötä on osittain mahdollista tehdä.

   Kelpoisuusvaatimuksena on lääketieteen lisensiaatin tutkinto ja hyvä suomen kielen taito. Eduksi katsotaan kokemus geriatristen potilaiden hoidosta, ja etenkin yleislääketieteen tai geriatrian erikoislääkärin tutkinto. Meillä on geriatrian koulutusoikeus. Palkkaus määräytyy hakijan pätevyyden mukaan (paikallissopimus).

   Käytämme 6 kk koeaikaa

   Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 01.02.2020

   Heinolan kaupungin kesätyöpaikat

   Heinolan kaupunki tarjoaa noin 120 kesätyöpaikkaa, 15-17-vuotiaille nuorille kaupungin eri työyksiköissä.
   Vuoden 2020 kesätyöpaikkojen haku alkaa 1.2.2020 ja päättyy 29.2.2020.

   Hakeminen
   Kesätyöpaikkoihin voi hakea ainoastaan sähköisesti. Luettelo kesätyöpaikoista sekä linkki sähköiseen hakujärjestelmään kuntarekryyn löytyvät osoitteesta: www.heinola.fi.

   Valinnoissa otetaan huomioon mm. seuraavat seikat:
   - ikä vähintään 15 vuotta (31.5.2020 mennessä)
   - ammattitutkinto puuttuu
   - etusijalla nuoret, jotka eivät ole olleet kesätöissä Heinolan kaupungilla vuonna 2019

   Palkkaus
   Työsuhteen pituus on neljä viikkoa, mahdollisesti viisi viikkoa ja työaika 30 h/vk. Bruttopalkka kesätyöjaksolta on 700 euroa/ neljä viikkoa. Noudatamme työsuhteissa kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta.

   Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 03.02.2020

   ylihammaslääkäri (112001)

   Tule vireään työyhteisöömme kehittämään tuloksellista suun terveydenhuoltoa.
   Työmme on monipuolista. Hammashoitolan toiminta on yhdessä toimipisteessä. Hammashoitolassa työskentelee 9 hammaslääkäriä, 5 suuhygienistä, 11 hammashoitajaa ja 1 välinehuoltaja. Oikomishoidon tiimissämme on osa-aikainen erikoishammaslääkäri hammashoitajien lisäksi. Kirurgin palveluita hammashoitolassa on 2-3 kertaa kuukaudessa. Arkipäiväpäivystys on omana toimintana. Muusta päivystyksestä vastaa keskussairaalan Akuutti24. Kiireettömän hoidon jonoa ei ole.
   Kaupungin yksityishammaslääkäreiden kanssa yhteistyö on sujuvaa. Koulutusmahdollisuutemme ovat erinomaiset ja työaikamme joustava. Terveyskeskuksessamme on käytössä LifeCare- potilastietojärjestelmä ja hammaskuvaukset on digitalisoitu. Hammashoitolassa on oma OPTG:n ja kallolateraalin kuvausmahdollisuus. Kehitämme suun terveydenhuollon toimintaa yhteisöohjautuvuuden ja Lean-tiimien avulla.

   Ehdottomina kelpoisuusvaatimuksina virkaan on Suomessa laillistetun hammaslääkärin pätevyys, hallinnollinen tai johtamisen koulutus ja kokemus sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito. Lisäksi edellytämme hyviä vuorovaikutustaitoja.

   Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Edellytämme myös tartuntalain § 48 edellyttämää suojaa potilas- ja asiakastyössä. Käytössämme on kuuden (6) kuukauden koeaika.

   Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 06.08.2019

   Sairaanhoitaja, lähihoitaja

   Haemme sairaanhoitajia ja lähihoitajia eri mittaisiin sijaisuuksiin Heinolan kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalle. Tällä hetkellä etsimme erityisesti lyhytaikaisista, äkillisistä sijaisuuksista kiinnostuneita työntekijöitä, joilla on valmiudet ottaa vastaan äkillinen sijaisuus seuraavissa yksiköissä: terveyskeskuksen vastaanottopalvelut, vuodeosasto, kotihoito, kotisairaala, ikääntyneiden asumispalvelut, vammaisten asumispalvelut. Voit katsoa esittelyvideon alla olevasta osoitteesta:

   https://www.youtube.com/watch?v=N26vFVVT8H8&feature=youtu.be

   Kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan/terveydenhoitajan tai lähihoitajan tutkinto. Sijaisuuksissa edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa. Keikkatyöhön otamme myös sairaanhoitaja- ja lähihoitajaopiskelijoita.

   Mikäli kiinnostuit, jätä hakemuksesi ja sovi sen jälkeen haastatteluajasta Rekrytointiyksikön koordinoivan sairaanhoitajan Katja Tuomolan kanssa puh: 044 769 2992.

   Haastattelussa hakijan tulee esittää alkuperäiset tutkinto - ja työ- /palvelutodistukset sekä henkilöllisyystodistus. Opiskelijoilta edellytetään alkuperäistä opintorekisteriotteen esittämistä. Mikäli teet jo meille sijaisuuksia järjestelmän ulkopuolella, käy silti rekisteröitymässä sijaiseksi, jotta tietosi löytyvät järjestelmästä. Hakijan on rekisteröitymisen jälkeen pidettävä itse yhteys- ja käytettävyystietonsa ajan tasalla.

   Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>