Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
 • Rekrykuva Redlandilta.
 • Avoimet työpaikat

  Tutustu meihin työnantajana ja hae meille töihin!

  Heinola hakee aktiivisesti eri alojen osaavia asiantuntijoita ja sijaisia. 

  Kaupungin avoimista työpaikoista ilmoitetaan pääsääntöisesti Kuntarekry-palvelussa. 

  Etsimme lisäksi 100 osaajaa Heinolan yrityksiin. Katso lisätiedot täältä.

  • 06.04.2020

   Määräaikainen luokanopettajan virka (103034)

   Heinolan kaupungin opetus- ja koulutuspalveluissa on haettavana kolmen kuukauden koeajalla määräaikainen luokanopettajan tehtävä ajalle 1.8.2020 - 31.7.2021 sijoituspaikkana palvelussuhteen alkaessa Myllyojan koulu. Opetustunteja noin 22vvh. Myllyojan koulu on noin 120 oppilaan alakoulu, joka siirtyy uuteen Sinilähteen koulu- ja päiväkotirakennukseen kevätlukukauden 2021 aikana.

   Kelpoisuus virkaan määräytyy KelpA 986/1998 mukaan. Valinnassa otetaan huomioon hakijan halu ja kyky yhteistyöhön ja opetuksen kehittämiseen, vuorovaikutustaidot, joustavuus sekä soveltuvuus työyhteisöön. Hakijalta toivotaan lisäksi mahdollisuus opettaa laajasti eri taito- ja taideaineita. Valinta tehdään kelpoisuuden ja haastattelun perusteella.

   Hakemukset, joihin on liitettävä kelpoisuutta osoittavat todistukset ja ansioluettelo, tulee toimittaa kuntarekry.fi -palvelun kautta 20.4.2020 klo 12.00 mennessä. Jos virkaan ei ole kelpoisuutta täyttäviä hakijoita, voidaan tehtävään ottaa vailla kelpoisuutta oleva henkilö määräaikaisesti ajalle 10.8.2020 - 5.6.2021.

   Valitun tulee toimittaa soveltuvuuden osoittava ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esittää lain 504/2002 edellyttämä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saatuaan.

   Lue lisää >>
  • 27.03.2020

   Palvelupäällikkö (115100)

   Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa ja lastensuojelussa on avoinna palvelupäällikön virka. Palvelupäällikkö vastaa yksikön taloudesta, toiminnasta ja toiminnan kehittämisestä. Palvelupäällikkö ohjaa yksikössä tehtävää asiakastyötä tehden sitä tarvittaessa myös itse.

   Lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja lastensuojelu -yksikkö käsittää lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin, lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön, sosiaalihuoltolain mukaisen lapsiperheiden sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen, lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon sekä tehostetun perhetyön osana lastensuojelun avohuoltoa.

   Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys. Kokemus esimiestyöstä katsotaan eduksi. Valitun on esitettävä sekä rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote että hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

   Koeaikaa käytetään.

   Lue lisää >>
  • 27.03.2020

   päätoim. tuntiopettaja samanaikaisopetus (564011)

   Heinolan kaupungin opetus- ja koulutuspalveluissa on haettavana päätoiminen tuntiopettajan tehtävä samanaikaisopettajuuteen määräaikaisesti ajalle 1.8.2020-31.7.2021. Sijoituspaikkana palvelussuhteen alkaessa on Lyseonmäen koulu.

   Samanaikaisopettaja toimii pääasiassa yhdessä muiden opettajien kanssa. Opetettavina aineina ovat kaikki yläkoulun oppiaineet, ja hakijalta toivotaan opetusaineiden laajaa hallintaa. Hakijalle luetaan eduksi kokemus maahanmuuttajataustaisten nuorten opettamisesta ja heidän opintopolkunsa koordinointitehtävistä. Opetustunteja on noin 16, eli opetustunnit jäävät alle opetusvelvollisuuden.

   Valinnassa otetaan huomioon kelpoisuus, ammatillinen osaaminen, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, joustavuus, oppilaslähtöinen toimintatapa sekä soveltuvuus yläkoulun työyhteisöön. Kelpoisuus virkaan määräytyy KelpA 986/1998 mukaan.

   Koeaika on kaksi kuukautta. Valitun on toimitettava lain 504/2002 edellyttämä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saatuaan.

   Hakemukset, joihin on liitettävä kelpoisuutta osoittavat todistukset ja ansioluettelo, on toimitettava kuntarekry.fi-palvelun kautta 12.4.2020 klo 12.00 mennessä.

   Heinolan opetus- ja koulutuspalveluissa on eteenpäin pyrkivä toimintakulttuuri. Heinola panostaa voimakkaasti muun muassa koulurakennusten uudistamiseen tavoitteena terveet ja pedagogisesti toimivat yksiköt. Kouluissa on innovatiivinen ja kehittämissuuntautunut henkilökunta, joka on tottunut toimimaan moniammatillisesti verkostoituen. Lyseonmäen koulu on noin 520 oppilaan yläkoulu, jossa toimii myös pienryhmiä ja joustavan perusopetuksen ryhmiä.

   Lue lisää >>
  • 27.03.2020

   Metsätalousinsinööri 120014

   Heinolan kaupungilla on metsää n. 3000 ha ja kalavesiä n. 3200 ha. Hoidettavana on erityiskalastusalueita, retkeily- ja virkistysalueita sekä kansallisen kaupunkipuiston metsien erityishoito.

   Metsä- ja kalatalous -yksikön päällikkönä metsätalousinsinööri vastaa kaupungin omistaman maaomaisuuden käytöstä ja hoidosta, ja kaupungin omistamien ja hallitsemien vesialueiden kalataloudesta, valmistelee metsä- ja kalatalous-yksikön teknisen lautakunnan käsittelyyn tulevat asiat ja toimii tarvittaessa asiantuntijana kokouksissa.

   Metsätalousinsinööri johtaa metsä- ja kalatalous-yksikköä, vastaa metsä-, kalatalous- ja luonnonhoitosuunnittelusta, taajamametsien hoidon erityistehtävistä, työnjohdollisesta toteutuksesta sekä ulkopuolisten toimijoiden ja urakoitsijoiden valvonnasta ja töiden tarkastuksesta.

   Kelpoisuusehdot: Metsätalousinsinöörin tutkinto ja vähintään viiden (5) vuoden kokemus alan töistä sekä hyvä kokemus esimiestehtävistä sekä oman auton käyttömahdollisuutta.

   Tehtäväkohtainen palkka on 2943,40 euroa/kk. Lisäksi maksetaan ammattialalisää 0-8 % sekä henkilökohtaista lisää 0-26 % tehtäväkohtaisesta palkasta laskettuna. Viikkotyöaika on 36,75 h/vko.

   Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on kuusi (6) kk.

   Lue lisää >>
  • 27.03.2020

   Laitosmies 200163

   Laitosmies työskentelee vesilaitoksella tehtävänään jätevedenpuhdistamon tekninen kunnossapito ja prosessin ylläpito.

   Keskeisiä tehtäväalueita ovat prosessilaitteiden käyttö ja kunnossapito, jätevedenpuhdistamon tilojen ja alueen kunnossapito, jätevesiprosessin ylläpito sekä muut vesilaitoksen työt.

   Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ammattikoulutus tai ammattikokemuksella hankitut vastaavat tiedot ja taidot. Valittavalta edellytetään oman alan laajaa perusosaamista ja vähintään vuoden (1) kokemusta alan tehtävissä. Eduksi katsotaan oman auton käyttömahdollisuus.

   Tehtäväkohtainen palkka on 1983,03 euroa/kk. Lisäksi maksetaan ammattialalisää 0-8 % sekä henkilökohtaista lisää 0-26 % tehtäväkohtaisesta palkasta laskettuna. Työaika 38,75 h/vko.

   Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on neljä (4) kk.

   Lue lisää >>
  • 27.03.2020

   Suunnittelija 200189


   Suunnittelijan tehtäviin kuuluvat katu-, vesihuolto- ja liikennesuunnittelu, johtopiirrokset, suunnitelmien nähtävillä olosta huolehtiminen ja asiakaspalvelu. Tarvittaessa avustaa tilakeskusta ja maankäyttöä suunnittelu- ja hankintatehtävissä.

   Hakijalta edellytämme vähintään ammattikorkeakoulun rakennus- tai yhdyskuntatekniikan osastolla suoritettua tutkintoa (AMK-insinööri) tai muuta soveltuvaa aikaisempaa alan tutkintoa (teknikko tai insinööri). Lisäksi edellytämme vähintään 1 vuoden ammattikokemusta alan tehtävissä.

   Palkkaus määräytyy Teknisten sopimuksen palkkaryhmän II vaativuustason II mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkka on 2816,72 €/kk, minkä lisäksi maksetaan ammattialalisää 0-8% sekä henkilökohtaista lisää enintään 0-26 % tehtäväkohtaisesta palkasta laskettuna.
   Työaika on 36,75 h/vko.

   Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Koeaika on neljä (4) kuukautta.

   Lue lisää >>
  • 27.03.2020

   Puisto- ja puutarhatyöntekijä 200166

   Puisto- ja puutarhatyöntekijän tehtäviin kuuluvat mm. puisto- ja yleisten alueiden kunnossapito, pienimuotoiset rakennustyöt sekä kalusteiden kunnostus. Talvisin sekä koneellisesti että käsin tehtävät kiinteistöjen hiekoitukset ja lumityöt.

   Hakijalta edellytämme metsurin tutkintoa tai rakennusalan perustutkintoa tai vastaavissa tehtävissä hankittua ammattiosaamista. Ajokortti B-C1 välttämätön. Lisäksi arvostamme puutarha-alan monipuolista osaamista.

   Erityisosaamisena arvostamme kokemusta viheralueiden hoito- ja rakennustöissä.

   Palkkaus määräytyy Teknisten sopimuksen palkkaryhmän I vaativuustason III mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkka on 1962,96 €/kk, minkä lisäksi maksetaan ammattialalisää 0-8% sekä henkilökohtaista lisää enintään 0-26 % tehtäväkohtaisesta palkasta laskettuna.
   Työaika on 38,75 h/vko.

   Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Koeaika on neljä (4) kuukautta.

   Lue lisää >>
  • 27.03.2020

   Putkiasentaja 200185

   Putkiasentaja työskentelee kuntatekniikan vesihuollossa.

   Tehtäviin kuuluvat mm:
   - kunnallistekniikan rakentaminen ja saneeraus
   - vedenottamoiden, pumppaamoiden sekä muiden järjestelmien hoito ja ylläpito
   - vesi- ja viemäriverkostojen kunnossapito
   - valmius osallistua varallaoloon

   Kelpoisuusehtona tehtävään on soveltuva ammattitutkinto tai erityisammattitutkinto. Valittavalta edellytetään työkokemusta vastaavissa tehtävissä sekä B-luokan ajokorttia. Lisäksi arvostamme hyvää yhteistyökykyä ja määrätietoista otetta tehtävien hoidossa.

   Palkkaus määräytyy Teknisten sopimuksen palkkaryhmän I ja Heinolan kaupungin työnvaativuuden sekä henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnin perusteita noudattaen. Tehtäväkohtainen palkka on 1982,68 €/kk. Lisäksi maksetaan ammattialalisää 0 - 8 % sekä henkilökohtaista lisää 0 - 26 % tehtäväkohtaisesta palkasta laskettuna. Työaika on 38,75 h/vko.

   Työpaikkaan valitun on ennen tehtävän vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Koeaika on neljä (4) kuukautta.

   Lue lisää >>
  • 06.08.2019

   Sairaanhoitaja, lähihoitaja

   Haemme sairaanhoitajia ja lähihoitajia eri mittaisiin sijaisuuksiin Heinolan kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalle. Tällä hetkellä etsimme erityisesti lyhytaikaisista, äkillisistä sijaisuuksista kiinnostuneita työntekijöitä, joilla on valmiudet ottaa vastaan äkillinen sijaisuus seuraavissa yksiköissä: terveyskeskuksen vastaanottopalvelut, vuodeosasto, kotihoito, kotisairaala, ikääntyneiden asumispalvelut, vammaisten asumispalvelut. Voit katsoa esittelyvideon alla olevasta osoitteesta:

   https://www.youtube.com/watch?v=N26vFVVT8H8&feature=youtu.be

   Kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan/terveydenhoitajan tai lähihoitajan tutkinto. Sijaisuuksissa edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa. Keikkatyöhön otamme myös sairaanhoitaja- ja lähihoitajaopiskelijoita.

   Mikäli kiinnostuit, jätä hakemuksesi ja sovi sen jälkeen haastatteluajasta Rekrytointiyksikön koordinoivan sairaanhoitajan Katja Tuomolan kanssa puh: 044 769 2992.

   Haastattelussa hakijan tulee esittää alkuperäiset tutkinto - ja työ- /palvelutodistukset sekä henkilöllisyystodistus. Opiskelijoilta edellytetään alkuperäistä opintorekisteriotteen esittämistä. Mikäli teet jo meille sijaisuuksia järjestelmän ulkopuolella, käy silti rekisteröitymässä sijaiseksi, jotta tietosi löytyvät järjestelmästä. Hakijan on rekisteröitymisen jälkeen pidettävä itse yhteys- ja käytettävyystietonsa ajan tasalla.

   Lue lisää >>