Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
 • Rekrykuva Redlandilta.
 • Avoimet työpaikat

  Tutustu meihin työnantajana ja hae meille töihin!

  Heinola hakee aktiivisesti eri alojen osaavia asiantuntijoita ja sijaisia. 

  Kaupungin avoimista työpaikoista ilmoitetaan pääsääntöisesti Kuntarekry-palvelussa. 

  Etsimme lisäksi 100 osaajaa Heinolan yrityksiin. Katso lisätiedot täältä.

  • 17.01.2020

   Kuraattorin sijaisuus (618018)

   Heinolan kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualueen opiskeluhuollon tiimissä on tarjolla koulukuraattorin sijaisuus ajalla 1.2. - 30.9.2020. Kuraattorin tehtävänä on tarjota tukea oppilaiden koulunkäyntiin, oppimiseen, kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Koulukuraattori on sosiaalialan asiantuntija koululla. Hän työskentelee yhteistyössä oppilaan, hänen vanhempiensa, koulun henkilökunnan sekä muiden tahojen kuten koulupsykologin, psykiatrisen sairaanhoitajan, kouluterveydenhuollon, perheneuvolan ja lastensuojelun kanssa.

   Koulukuraattorilla tulee olla sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai soveltuva korkeakoulututkinto sekä sosiaalialan aineopinnot tai vähintään kahden vuoden työkokemus kuraattorin tai sitä vastaavasta sosiaalialan tehtävästä ja hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Arvostamme koulumaailman tuntemusta sekä kokemusta lasten ja nuorten kanssa työskentelystä. Tarjoamme mielenkiintoisen työn osaavassa monialaisessa yhteisössä, perehdytyksen ja työnohjauksen.

   Palkkaus ja muut ehdot määrittyvät KVTES:n mukaan. Koeaika on 4 kk.
   Valitun on esitettävä lääkärintodistus ja rikostaustaote ennen työn vastaanottamista.

   Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 14.01.2020

   Koulupsykologin sijaisuus (217002)

   Heinolan kaupungin hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen palvelualueella olevassa opiskeluhuollossa on avoinna koulupsykologin sijaisuus 24.2.2020 - 5.1.2021. Työn kohteena on pääasiassa osa Heinolan kaupungin lalkouluista. Erityisinä painopisteinä Heinolassa on yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittäminen.

   Keskeisiä työtehtäviä ovat lasten ja nuorten koulunkäyntiin ja opiskeluun liittyvät tukikeskustelut, psykologiset tutkimukset ja tukitoimien suunnittelu yhteistyössä oppilaan, huoltajien, koulun henkilöstön sekä tarvittaessa muiden verkostojen kanssa. Lisäksi työssä on mahdollista panostaa ryhmä- ja luokkakohtaisen työskentelyn ja konsultoivan työotteen vahvistamiseen. Tarjoamme työntekijöillemme monipuolisen työn, hyvän työyhteisön ja työnohjauksen.

   Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on laillistetun psykologin pätevyys. Työ edellyttää hyvää yhteistyökykyä, vuorovaikutustaitoja ja valmiutta itsenäiseen työskentelyyn. Arvostamme kokemusta koulupsykologin työstä sekä kiinnostusta yhteisöllisen oppilashuoltotyön kehittämiseen.

   Tehtäväkohtainen palkka on 3667,47 euroa. Palvelussuhteen ehdot määrittyvät KVTES:n mukaan.
   Koeaika 4 on kuukautta.

   Pätevien hakijoiden puuttuessa myös opintojen loppuvaiheessa olevat hakijat huomioidaan.
   Tehtävään valitun on esitettävä rikostaustaote ennen tehtävän vastaanottamista.

   Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 13.01.2020

   Maahanmuuttokoordinaattori (615021)

   Maahanmuuttokoordinaattori vastaa kototutumista edistävän lain (1386/2010) ja Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelman mukaisten kunnan tehtäviin kuuluvien toimintojen koordinoimisesta kolmen kunnan alueella, Heinolassa, Hollolassa ja Orimattilassa.

   Työhön kuuluu maahanmuuttajataustaisten asukkaiden ja heidän parissaan toimivien verkostojen yleistä ohjausta ja neuvontaa, kotouttamistoimien aloittamista yhteistyössä sote-palvelujen kanssa, paikallisten verkostojen koordinointia sekä yhdyshenkilö- ja asiantuntijatehtäviä. Painopisteenä on kuntien vastuulla oleva kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikan hakijoiden kotoutumista edistävä työ sekä heidän konkreettinen avustaminen kotoutumisen järjestämisessä ja arjen järjestelyissä. Työ on monipuolista, itsenäistä ja vastuullista.

   Koulutusvaatimus on sosionomi (AMK) tai muu soveltuva tutkinto.

   Maahanmuuttokoordinaattorilta edellytetään toimintaa ohjaavien säädösten ja prosessien tuntemista, kokemusta maahanmuuttajien kotoutumisen tukemisesta, valmiuksia toimintamallien kehittämistyöhön sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja eri kulttuureista tulevien ihmisten sekä heitä palvelevien verkostojen kanssa. Yhteistyötahojen tunteminen sekä englannin kielen taito katsotaan eduksi.

   Tehtävä on määräaikainen 31.12.2021 asti. Työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:in mukaisesti. Koeaika on neljä kuukautta. Valitun on esitettävä ennen tehtävän vastaanottamista rikostaustaote sekä todistus terveydentilastaan.

   Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 10.01.2020

   Kaupunginlakimies

   Heinolan kaupunkikonserni hakee lisää asiantuntemusta juridiikan ja hankintaosaamisen näkökulmasta. Etsimme Sinua, tuleva KAUPUNGINLAKIMIES
   vakituiseen virkasuhteeseen mahdollisimman pian.

   Tehtävänäsi on kaupunkiorganisaation laki- ja hankinta-asiantuntijana tukea hallintoamme ja palvelutuotantoamme, osallistua keskeisissä toimielimissä käsiteltävien asioiden valmisteluun ja täytäntöönpanoon.

   Edellytämme Sinulta soveltuvaa ylempää oikeustieteellistä korkeakoulututkintoa ja riittävää kokemusta kunnallishallinnon tehtävistä. Ennen vaalin vahvistamista tarvitaan hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastasi. Virkasuhteen alussa on kuuden kuukauden koeaika.

   Arvostamme oma-aloitteisuutta ja yhteistyökykyä.

   Tarjoamme lupsakkaan työyhteisön, mahdollisuuden kehittyä kuntahallinnon monipuoliseksi osaajaksi, liukuvan työajan ja savuttoman työpaikan. Palkkaedut ovat KVTESn mukaiset tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työrsuoritukseen perustuen.

   Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 10.01.2020

   Varhaiskasvatuksen opettajan virka 116 035

   Tehtävän sijoituspaikka on Kurpanharjun päiväkoti / Heinolan eteläinen varhaiskasvatusalue.

   Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on varhaiskasvatuksen henkilöstö- ja kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 540/2018 mukainen pätevyys.
   Palkkaus määräytyy KVTES:n ja työn vaativuuden mukaisesti.

   Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote.

   Koeaikaa käytetään.

   Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävässä arvostamme kokemusta lapsiryhmätyöskentelystä. Virkaan kuuluu myös eteläisen varhaiskasvatusalueen ( Sinilähde, Myllyoja, Vierumäki ) varajohtajan tehtävät.

   Arvostamme työkokemusta lapsiryhmässä työskentelystä sekä tuntemusta ja kiinnostusta varhaiskasvatuksen hallinnollisiin tehtäviin.
   Arvostamme joustavuutta, sopeutumiskykyä äkillisiin tilannemuutoksiin, tiimityöskentelytaitoja sekä kykyä oma-aloitteiseen toimintaan yhdessä muun kasvatusyhteisön kanssa.

   Hakemukset jätetään verkkopalvelun www.kuntarekry.fi kautta (työavain 265796).

   Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 10.01.2020

   Sosiaalityöntekijä (115005)

   Heinolan sosiaalipalveluihin haetaan monipuolista sosiaalityön osaajaa. Tehtävässä painottuvat ikäihmisten palvelut, mutta tehtävään sisältyy myös aikuisten ja lasten sosiaalipalveluita.

   Tehtävän tarkoituksena on sosiaalisen toimintakyvyn, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen ja hyvinvoinnin lisääminen. Sosiaalityöntekijä vastaa yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen sosiaalisen tuen ja palvelujen tarpeeseen vastaavasta asiakas- ja asiantuntijatyöstä toimintayksikössä aina palvelutarpeen arvioinnista suunnitelmalliseen työskentelyyn.

   Virka laitetaan uudelleen hakuun, mahdollisesti aikaisemmin virkaa hakeneet otetaan tässä haussa huomioon.

   Olemme energinen, pienehkö, ammatillisesti vahva työyhteisö, jossa toteutamme jatkuvan kehittämisen periaatteita.

   Jos olet asiakaslähtöinen, kehittämishaluinen ja innovatiivinen toimija, olet juuri etsimämme ihminen.

   Työsuhteen tietoja:

   Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys.

   Virkaan valittavan on esitettävä nähtäväksi sekä rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote että hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

   Palkkaus: 3454,65 €/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

   Koeaika on kuusi kuukautta.

   Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 10.01.2020

   sosiaaliohjaaja (115104)

   Heinolan aikuisten sosiaalipalveluihin haetaan monipuolista sosiaaliohjauksen osaajaa.

   Tehtävän tarkoituksena on sosiaalisen toimintakyvyn, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen ja hyvinvoinnin lisääminen. Sosiaaliohjaaja antaa ohjausta ja neuvontaa sekä tukee palvelujen käytössä yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä. Lisäksi verkostotyö ja eri palvelujen yhteensovittaminen asiakkaille on tärkeä osa sosiaaliohjaajan työtä.

   Sosiaaliohjaaja vastaa yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen sosiaalisen tuen ja palvelujen tarpeeseen vastaavasta asiakas- ja asiantuntijatyöstä toimintayksikössä aina palvelutarpeen arvioinnista suunnitelmalliseen työskentelyyn.

   Olemme energinen, pienehkö, ammatillisesti vahva työyhteisö, jossa toteutamme jatkuvan kehittämisen periaatteita.

   Jos olet asiakaslähtöinen, kehittämishaluinen ja innovatiivinen toimija, olet juuri etsimämme ihminen.

   Eduksi katsotaan kokemus sosiaaliohjaajana toimimisesta aikuisten sosiaalipalveluissa sekä sosiaali-effican tuntemus.

   Työsuhteen tietoja:

   Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys.

   Virkaan valittavan on esitettävä nähtäväksi hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

   Koeaika on 6 kuukautta.

   Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 06.08.2019

   Sairaanhoitaja, lähihoitaja

   Haemme sairaanhoitajia ja lähihoitajia eri mittaisiin sijaisuuksiin Heinolan kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalle. Tällä hetkellä etsimme erityisesti lyhytaikaisista, äkillisistä sijaisuuksista kiinnostuneita työntekijöitä, joilla on valmiudet ottaa vastaan äkillinen sijaisuus seuraavissa yksiköissä: terveyskeskuksen vastaanottopalvelut, vuodeosasto, kotihoito, kotisairaala, ikääntyneiden asumispalvelut, vammaisten asumispalvelut. Voit katsoa esittelyvideon alla olevasta osoitteesta:

   https://www.youtube.com/watch?v=N26vFVVT8H8&feature=youtu.be

   Kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan/terveydenhoitajan tai lähihoitajan tutkinto. Sijaisuuksissa edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa. Keikkatyöhön otamme myös sairaanhoitaja- ja lähihoitajaopiskelijoita.

   Mikäli kiinnostuit, jätä hakemuksesi ja sovi sen jälkeen haastatteluajasta Rekrytointiyksikön koordinoivan sairaanhoitajan Katja Tuomolan kanssa puh: 044 769 2992.

   Haastattelussa hakijan tulee esittää alkuperäiset tutkinto - ja työ- /palvelutodistukset sekä henkilöllisyystodistus. Opiskelijoilta edellytetään alkuperäistä opintorekisteriotteen esittämistä. Mikäli teet jo meille sijaisuuksia järjestelmän ulkopuolella, käy silti rekisteröitymässä sijaiseksi, jotta tietosi löytyvät järjestelmästä. Hakijan on rekisteröitymisen jälkeen pidettävä itse yhteys- ja käytettävyystietonsa ajan tasalla.

   Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 08.01.2020

   terveyskeskuslääkäri 110222

   Monipuolinen terveyskeskuslääkärin työ vastaanottotoiminnassa

   Kelpoisuusvaatimuksena on lääketieteen lisensiaatin tutkinto ja hyvä suomen kielen taito.
   Edellytämme myös tartuntatautilain 48§ mukaista soveltuvuutta
   Koeaikaa käytetään 6 kk

   Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>