Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
 • Rekrykuva Redlandilta.
 • Avoimet työpaikat

  Tutustu meihin työnantajana ja hae meille töihin!

  Heinola hakee aktiivisesti eri alojen osaavia asiantuntijoita ja sijaisia. 

  Kaupungin avoimista työpaikoista ilmoitetaan pääsääntöisesti Kuntarekry-palvelussa. 

  Etsimme lisäksi 100 osaajaa Heinolan yrityksiin. Katso lisätiedot täältä.

  • 18.07.2019

   Vesihuoltoinsinööri (200191)

   Vesihuoltoinsinööri työskentelee kuntatekniikka-palvelualueella tehtävänään vesilaitoksen erilaiset selvitys-, kehitys-, valmistelu- ja suunnittelutehtävät. Keskeisiä tehtäväalueita ovat vesi- ja jätevesihuoltoon liittyvien toimintojen suunnittelu ja kehittäminen, lupiin, sopimuksiin ja päätöksentekoon liittyvien asioiden valmistelu, investointihankkeiden suunnittelu sekä ostolaskujen tarkastaminen. Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva amk-insinöörin tai sitä vastaava aiempi teknisen opiston tutkinto. Valittavalta edellytetään vähintään kolmen (3) vuoden työkokemusta vastaavista tehtävistä ja oman auton käyttömahdollisuutta. Tehtäväkohtainen palkka on 2973.41 euroa/kk. Lisäksi maksetaan ammattialalisää 0-8 % sekä henkilökohtaista lisää 0-26 % tehtäväkohtaisesta palkasta laskettuna. Työaika 36,75 h/vko. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on neljä (4) kk. Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 18.07.2019

   Varhaiskasvatuksen erityisopettaja 216156

   Tehtävän sijoituspaikka on tällä hetkellä Pohjoispuolen varhaiskasvatusalue (Kettukallion päiväkoti) Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on varhaiskasvatuksen henkilöstö- ja kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 540/2018 mukainen pätevyys. Palkkaus määräytyy KVTES:n ja työn vaativuuden mukaisesti. Koeaika on KVTES:n mukainen. Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote. Koeaikaa käytetään. Tehtävässä edellytetään kokemusta lapsiryhmätyöskentelystä. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja vastaa oman vastuualueensa varhaiserityiskasvatuksesta ja -opetuksesta. Tekee yhteistyötä kaupungin muiden varhaiskasvatuksen erityisopettajien kanssa. Arvostamme työkokemusta erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa työskentelystä, joustavuutta, sopeutumiskykyä äkillisiin tilannemuutoksiin, tiimityöskentelytaitoja sekä kykyä oma-aloitteiseen toimintaan yhdessä muun kasvatusyhteisön kanssa. Hakemukset jätetään verkkopalvelun www.kuntarekry.fi kautta (työavain 241457) Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 09.07.2019

   Kartoittaja (200161)

   Hakijalta edellytämme kartoittajan tutkintoa tai muuta vastaavaa maanmittausalan koulutusta sekä käytännön kokemusta maanmittausalan töistä. Tehtävän hoitaminen edellyttää ajokorttia. Eduksi katsomme hyvän atk-osaamisen, Trimble Locus ja 3d-Win ohjelmien tuntemisen, kokemusta Leican mittauslaitteista sekä hyvän fyysisen kunnon. Kartoittajan pääasiallisena tehtävänä on toimia mittaryhmän vetäjänä erilaisissa mittaustehtävissä. Tehtävän pääasiallinen sisältö on rakennusvalvonta- ja kiinteistönmuodostamismittaukset sekä tarvittaessa toisen kartoittajan sijaistaminen kunnallisteknisissä mittaustehtävissä. Lisäksi tehtävään kuuluu mm. vastuu takymetri- ja GPS -laitteiden päivityksistä ja huoltokäynneistä. Kartoittaja vastaa mittausaineiston editoinneista ja liittämisestä paikkatietosovellukseen. Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Työaika on 38,75 h/vk. Tehtävään valittavan on ennen työn vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävän täytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 09.07.2019

   Rakennusmestari (200190)

   Tekniikkatoimialan tilakeskus vastaa kaupungin omistamien kiinteistöjen, vuokra-asuntojen ja osakehuoneistojen kiinteistönhuollosta, kunnossapidosta, rakennuttamisesta ja korjauksista. Työ on mielenkiintoista, monipuolista, itsenäistä ja vastuullista. Rakennusmestari toimii kiinteistöjen huolto- ja kunnossapitoyksikön esimiehenä. Työhön kuuluu omana työnä tehtävien ja urakoitsijoiden tekemien investointi- ja vuosikorjaustöiden rakennuttamista ja valvontaa, toimia vastaavana mestarina kaupungin omissa talonrakennushankkeissa sekä suorittaa vuosittaiset kiinteistökatselmukset budjetoinnin perusteeksi. Rakennusmestarin alaisena suoraan ovat huollon ja kunnossapitoyksikön kirvesmiehet ja maalarit sekä huoltotyönjohtaja, joka alaisena puolestaan ovat kiinteistöjen huoltomiehet. Työssä onnistuminen vaatii rakennusalan koulutusta (rakennusmestari), työkokemusta ja oikeaa asennetta. Ajokortti on välttämätön. Palkkaus määräytyy Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaisesti sekä lisäksi Heinolan kaupungin työnvaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnin perusteita noudattaen. Hakija voi esittää myös oman palkkatoivomuksensa. Valitun on ennen työsopimuksen allekirjoittamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on neljä kuukautta. Lisätietoja rakennuttajarakennusmestarin tehtävästä antaa kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiä p. 044 797 6859, ilpo.hyytia@heinola.fi (lomalla 29.7.-25.8.) ja teknisen toimen johtaja Harri Kuivalainen p. 044 797 6907, harri.kuivalainen@heinola.fi (lomalla 1.7.-28.7.). Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 15.07.2019

   Muistikoordinaattori (215233)

   Haemme muistikoordinaattoria Heinolan kaupungin asiakasohjauspalveluihin. Tarjoamme mielenkiintoisen ja haastavan työtehtävän osana muistipoliklinikan toimintaa, moniammatillisessa tiimissä. Muistikoordinaattori toimii muistisairaiden hoidon kehittäjänä ja hoidon kokonaisuuden koordinoijana. Muistikoordinaattorin tehtäviin kuuluu asiakkaiden diagnoosin jälkeinen seuranta asiakkaiden kotona sekä asiakkaiden ja heidän läheistensä tukeminen. Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä. Muistikoordinaattori toimii geriatrin ja muistihoitajan työparina. Työtehtävä sijoittuu ajalla 1.9 - 31.12.2019 Asiakasohjauspalveluiden yksikköön. 1.1.2020 alkaen muistipoliklinikan toiminta siirtyy terveyspalveluiden palvelualueelle. Kelpoisuusehtona tehtävään on terveydenhuoltoalan AMK-tutkinto tai terveydenhuoltoalan aikaisempi opistoasteen tutkinto (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja). Eduksi katsotaan muistikoordinaattorin ja / tai muistihoitajan koulutus, sekä asiantuntemus muistisairauksista. Lisäansioksi katsotaan työkokemus muistisairaiden hoitotyöstä. Tehtävässä menestyminen edellyttää vahvaa sairaanhoidollista ammattitaitoa, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, intoa oman työn kehittämiseen sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti. Valitun on toimitettava lääkärintodistus terveydentilastaan kuukauden sisällä tehtävän aloituksesta. Koeaika on 6 kuukautta. Hakijaa koskee tartuntatautilain 48 §. Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 02.07.2019

   Työvalmentaja (218011)

   Työvalmentaja vastaa työpajan ulkotyöryhmien toiminnasta, joihin kuuluvat polttopuuntuotanto- sekä kiinteistöhuoltoryhmä. Tehtävään kuuluu mm. osastojen toiminnan organisointi, yhteydenpito yritysasiakkaisiin sekä työpajalle tulevien asiakkaiden työvalmennus. Lisäksi tehtävään kuuluu asiakkaiden jatkopolutus yrityksiin ja siihen liittyvä yritysyhteistyö. Eduksi katsotaan kokemus työpajatyöskentelystä sekä ammatillinen tehtävään soveltuva koulutus. Hakijan kelpoisuusehtona ammatillinen perustutkinto tai muu vastaava koulutus. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti ja Heinolan kaupungin työnvaativuuden sekä henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnin perusteita noudattaen. Työaika 38,75 h/viikko. Valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on 3 kuukautta. Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 02.07.2019

   Sosiaalityöntekijä (115003)

   Sosiaalityöntekijä työskentelee lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja lastensuojelu -yksikössä. Työtehtäviin kuuluvat lasten ja heidän perheidensä ohjaus ja neuvonta sekä sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen järjestäminen sekä lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuolto. Lapsiperheiden sosiaalipalvelut käsittävät lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin, lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön, sosiaalihuoltolain mukaisen lapsiperheiden sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen, lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon sekä tehostetun perhetyön osana lastensuojelun avohuoltoa. Olemme energinen, pienehkö, ammatillisesti vahva työyhteisö, jossa toteutamme jatkuvan kehittämisen periaatteita. Jos olet asiakaslähtöinen, kehittämishaluinen ja innovatiivinen toimija, olet juuri etsimämme ihminen. Viran hakuaikaa on jatkettu. Aiemmin saapuneet hakemukset huomioidaan edelleen. Työsuhteen tietoja: Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys. Virkaan valittavan on esitettävä nähtäväksi sekä rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote että hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Palkkaus: 3664,03 €/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä. Koeaika on kuusi kuukautta. Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 17.06.2019

   Sosiaalityöntekijä (115090)

   Sosiaalityöntekijä työskentelee lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja lastensuojelu -yksikössä. Työtehtäviin kuuluvat lasten ja heidän perheidensä ohjaus ja neuvonta, palvelutarpeen arviointi ja lastensuojelutarpeen selvittäminen sekä tarvittaessa sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen järjestäminen sekä lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuolto. Lapsiperheiden sosiaalipalvelut käsittävät lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin, lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön, sosiaalihuoltolain mukaisen lapsiperheiden sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen, lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon sekä tehostetun perhetyön osana lastensuojelun avohuoltoa. Olemme energinen, pienehkö, ammatillisesti vahva työyhteisö, jossa toteutamme jatkuvan kehittämisen periaatteita. Jos olet asiakaslähtöinen, kehittämishaluinen ja innovatiivinen toimija, olet juuri etsimämme ihminen. Viran hakuaikaa on jatkettu. Aiemmin saapuneet hakemukset huomioidaan edelleen. Työsuhteen tietoja: Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys. Virkaan valittavan on esitettävä nähtäväksi sekä rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote että hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Palkkaus: 3664,03 €/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä. Koeaika on kuusi kuukautta. Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 01.07.2019

   Sosiaalityöntekijä (115005)

   Heinolan sosiaalipalveluihin haetaan monipuolista sosiaalityön osaajaa. Tehtävässä painottuvat ikäihmisten palvelut, mutta tehtävään sisältyy myös aikuisten ja lasten sosiaalipalveluita. Tehtävän tarkoituksena on sosiaalisen toimintakyvyn, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen ja hyvinvoinnin lisääminen. Sosiaalityöntekijä vastaa yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen sosiaalisen tuen ja palvelujen tarpeeseen vastaavasta asiakas- ja asiantuntijatyöstä toimintayksikössä aina palvelutarpeen arvioinnista suunnitelmalliseen työskentelyyn. Olemme energinen, pienehkö, ammatillisesti vahva työyhteisö, jossa toteutamme jatkuvan kehittämisen periaatteita. Jos olet asiakaslähtöinen, kehittämishaluinen ja innovatiivinen toimija, olet juuri etsimämme ihminen. Työsuhteen tietoja: Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys. Virkaan valittavan on esitettävä nähtäväksi sekä rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote että hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Palkkaus: 3454,65 €/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä. Koeaika on kuusi kuukautta. Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 28.06.2019

   Sairaanhoitaja, Lähihoitaja

   Haemme sairaanhoitajia ja lähihoitajia eri mittaisiin sijaisuuksiin Heinolan kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalle. Tällä hetkellä etsimme erityisesti lyhytaikaisista, äkillisistä sijaisuuksista kiinnostuneita työntekijöitä, joilla on valmiudet ottaa vastaan äkillinen sijaisuus seuraavissa yksiköissä: terveyskeskuksen vastaanottopalvelut, vuodeosasto, kotihoito, kotisairaala, ikääntyneiden asumispalvelut, vammaisten asumispalvelut. Voit katsoa esittelyvideon alla olevasta osoitteesta: https://www.youtube.com/watch?v=N26vFVVT8H8&feature=youtu.be Kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan/terveydenhoitajan tai lähihoitajan tutkinto. Sijaisuuksissa edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa. Keikkatyöhön otamme myös sairaanhoitaja- ja lähihoitajaopiskelijoita. Mikäli kiinnostuit, jätä hakemuksesi ja sovi sen jälkeen haastatteluajasta Rekrytointiyksikön koordinoivan sairaanhoitajan Katja Tuomolan kanssa puh: 044 769 2992. Haastattelussa hakijan tulee esittää alkuperäiset tutkinto - ja työ- /palvelutodistukset sekä henkilöllisyystodistus. Opiskelijoilta edellytetään alkuperäistä opintorekisteriotteen esittämistä. Mikäli teet jo meille sijaisuuksia järjestelmän ulkopuolella, käy silti rekisteröitymässä sijaiseksi, jotta tietosi löytyvät järjestelmästä. Hakijan on rekisteröitymisen jälkeen pidettävä itse yhteys- ja käytettävyystietonsa ajan tasalla. Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 27.06.2019

   Sairaanhoitaja (210275)

   Rekrytointiyksikön varahenkilöstössä on haettavissa sairaanhoitajan vakituinen tehtävä. Rekrytointiyksikön sairaanhoitajat toimivat hoitotyön osaajina Heinolan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon eri yksiköissä (vastaanottotoiminta, vuodeosastot, vanhusten ja vammaisten asumispalveluyksiköt, kotihoito, kotisairaala, tehostettu kotikuntoutus, palveluohjaus) yksikön tarpeiden mukaan. Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, ennakkoluulotonta asennetta, oma-aloitteisuutta sekä kykyä itsensä johtamiseen. Kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan AMK-tutkinto tai terveydenhuoltoalan aikaisempi opistoasteen tutkinto. Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä. Työvuorot suunnitellaan kahteen vuoroon. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti. Valitun on toimitettava hyväksytty lääkärintodistus kuukauden sisällä tehtävän vastaanottamisesta. Hakijaa koskee tartuntatautilain 48 §. Koeaika on 6 kk. Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 27.06.2019

   Lähihoitaja

   Rekrytointiyksikön varahenkilöstössä on haettavissa lähihoitajan (215053) vakituinen tehtävä ja lähihoitajan (210143) määräaikainen sijaisuus 23.4.2020 asti. Rekrytointiyksikön lähihoitajat toimivat hoitotyön osaajina Heinolan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon eri yksiköissä (vuodeosastot, vanhusten ja vammaisten asumispalveluyksiköt, kotihoito, tehostettu kotikuntoutus) yksikön tarpeiden mukaan. Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, ennakkoluulotonta asennetta, oma-aloitteisuutta sekä kykyä itsensä johtamiseen. Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto. Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä. Työvuorot suunnitellaan kahteen vuoroon. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti. Valitun on toimitettava hyväksytty lääkärintodistus kuukauden sisällä tehtävän vastaanottamisesta. Hakijaa koskee tartuntatautilain 48 §. Koeaika on 6 kk vakituisessa tehtävässä ja määräaikaisessa tehtävässä koeaika määräytyy määräajan mukaan. Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 08.07.2019

   Erityiskasvatuksen päivähoitaja (616107)

   Haemme Heinolan varhaiskasvatuspalveluihin erityiskasvatuksen päivähoitajaa (lastenhoitaja) toimimaan koko varhaiskasvatuksen kentällä. Työntekijä palkataan hankerahalla ajalle 2.9.2019-30.11.2020. Työntekijä toimii akuutin tarpeen mukaan koko kaupungin varhaiskasvatuksen yksiköissä. Työntekijän esimies on Jyrängön päiväkodin johtaja. Tehtävään kuuluu lasten kasvun ja kehityksen tukeminen painottuen tukea tarvitsevien lasten ohjaamiseen erilaisissa toimintaympäristöissä ja oppimistilanteissa. Tehtävään kuuluu myös lasten perushoito ja kasvatus sekä toimiminen lapsen lähtökohdista käsin ja toimiminen yhteistyössä huoltajien kanssa. Työntekijän tulee myös kyetä havainnoimaan, arvioimaan ja dokumentoimaan lasten ja ryhmän toimintaa sekä suunnittelemaan sitä yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa. Tehtävässä katsotaan eduksi kokemus ja koulutus tukea tarvitsevien lasten kanssa toimimisesta sekä kokemus varhaiskasvatuksesta. Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus. Koeaika on KVTES:n mukainen. Tehtävä on olut haettavana 3-16.6, hakuaikaa on jatkettu, tehtävää aiemmassa haussa hakeneet huomioidaan tehtävää täytettäessä. Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote. Tehtävässä edellytetään kokemusta lapsiryhmätyöskentelystä. Hakemukset jätetään verkkopalvelun www.kuntarekry.fi kautta. Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>
  • 19.06.2019

   Koulunkäyntiavustaja 204012

   Kailaan koulussa Heinolassa on avoinna koulunkäynnin ohjaajan vakinainen tehtävä. Keskeisiä tehtäviä ovat erityisen tuen oppilaiden avustaminen ja ohjaaminen koulutyössä. Tällä hetkellä avustaminen kohdentuu alakoulun 3D- pienryhmän avustamiseen. Tehtävän sisältö saattaa muuttua vuosittain, ja se voi tarvittaessa olla myös yleisopetuksen avustajan tehtävä. Tehtävän muuttuminen yleisopetuksen avustajan tehtäväksi aiheuttaa palkan alennuksen (n. 40€/kk) mikäli tehtäviä on jatkossa tarjolla yleisopetuksen ryhmissä. Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on koulunkäynninohjaajan tutkinto. Tehtävä edellyttää työntekijältä sekä pitkäjänteistä ja rauhallista työotetta, määrätietoista rajojen asettamista, sekä välittävää asennetta. Vuorovaikutustaidot ja hyvät valmiudet myös haastavien tilanteiden käsittelyyn ovat edellytyksenä hyvään työsuoritukseen. Sitoutuneisuus työhön on välttämätöntä, esim. poissaoloja säännöllisille opintojaksoille ei lähtökohtaisesti myönnetä ko. tehtävässä. Eduksi katsotaan työkokemus vaativan erityisen tuen oppilaiden kanssa, sekä kokemus työparityöskentelystä erityisluokanopettajan kanssa ja tiimissä. Hakemukset tulee lähettää kuntarekryn kautta 31.7.2019 klo 10.00 mennessä. Koeaikaa käytetään (4kk). Lue lisää kuntarekry.fi sivulta >>