Jauhokalliontien varteen sijoittuvat 3 omakotitalotonttia ovat etelään suuntautuvia reilun kokoisia loivasti laskevia rinnetontteja kuivassa kangasmaastossa. Tontit on hinnoiteltu ja lohkottu, joten niille pääsee rakentamaan välittömästi.

© Heinolan kaupunki / Elinvoima / Kiinteistö- ja mittauspalvelut 2021

Etusivu