Soveltamisala

Tämä taksan mukaisesti peritään maksut jäljempänä mainituista toimenpiteistä ja tehtävistä, jotka eivät liity rakennuslainsäädännön tarkoittamaan luvanvaraiseen rakentamiseen. Taksan soveltaminen edellyttää, että toimenpiteet ja tehtävät suoritetaan asiakkaan pyynnöstä tai että ne perustuvat asiakkaan ja kaupungin välille tehtyyn sopimukseen tai vastaavaan toimeksiantoon.

Arkisto ja rekisteripalvelutAlv 0%Alv 24%
Arkisto
Paperiarkistosta asiakirjojen nouto / kerta
Sähköisestä arkistosta sähköpostitse toimitettavat tiedostot (lupakuvat)
/ kerta

20,00
30,00

24,80
37,20
Paperikopiot
Mustavalkokopiot/kpl (omassa kopiolaitoksessa tulostetut tai skannatut)
Rakennusvalvonnassa kopioidut, koko A4 ja A3 /kpl

10,00
2,00

12,40
2,48
Rakennuspaikan rakennusoikeuden määrään ja käyttöön liittyvät
selvitykset järjestelmästä saatavien tietojen pohjalta (rakennuspaikan
nykytilanne) / rakennuspaikka

20,00

24,80
Kaupparekisteriotteen sähköinen nouto ja tulostus /kpl10,0012,40
Seläkkeet 1,00 1,24
Asiakkaan pyynnöstä tehtävät selvitykset ja tietojen keräykset/ tunti
(minimiveloitus 1 tunti)
Sisältää kopioita/tiedostoja 1-10 kpl, ylimenevät taksan mukaisesti

80,00
99,20
Muut maksut:
Muistitikku
Asiakirjojen/muistitikun lähetys postitse

8,00
7,00

9,92
8,68
Maksuihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero
Etusivu