Ranta-asemakaava

Suunnittelualue

Ranta-asemakaava koskee Ruotsalaisella Kollarinselän pohjoisrannalla sijaitsevaa aluetta.

Tavoitteet ja sisältö

Ranta-asemakaavan tavoitteena on lisätä rakennusoikeutta sekä kasvattaa rakennuspaikkojen määrää Heinolan kaupungin mitoitusperiaatteiden mukaisesti.

Suunnitteluvaihe

Vireilletulokuulutus 6.8.2020.

Valtuusto hyväksyi 6.9.2021 ranta-asemakaavan 67 Rastintaipale.

Laatija: Tmi Insinöörityö Alpo Leinonen, puh. 044 055 5195, sähköposti: alpoe.leinonen@gmail.com

Käsittelyvaiheet

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 6.8.2020 – 16.1.2021
  • Kaavaluonnos nähtävillä 6.8. – 24.8.2020
  • Kaavaehdotus nähtävillä 16.1. – 16.2.2021
  • Lainvoimaisuuskuulutus
Etusivu